Orgelträffar och Studiecirklar

Reservation för ev. ändringar.

Studiecirklarna i SENSUS regi.StudiecirklarFredag 8 Februari kl. 13.30
Musikens Ansikte startar hos Birgitta Petersson


Följande träffar bestäms efterhand av deltagarna.Tisdag 19 Mars kl. 16.30
Orgellyssning hos Lennart Carlsson på Musik i Syd.


"Musik från arkivet"
Anmälan till styrelsen.Klavertrampet.


En studiecirkel som studerar orglar i trakten.
Vårutflukt


Tillbaka