Orglar i Kalmar län
Bilder på Kyrkorna, orglarna med text om regestrering m.m.


Jag arbetar med bilderna
Kommer inom kortSandby

Bild på kyrkan

1860 Raserades hela kyrkobyggnaden.
1861 Byggdes nuvarande kyrka.Bild på Orgelfasad

1876 Byggd av P L Åkerman Stockholm 10 stämmor
1948 Ombyggd av Troels Krohn Hilleröd 17 stämmor 2 manualer och pedal.

Manual IManual IIPedalverk
Kvintadena 16´Gedackt 8´Subbas 16´
Principal 8´Fugara 8´Flöjtbas 8´
Rörflöjt 8´Principal 4´Gedacktpommer 4´
Oktava 4´Blockflöjt 4´
Täckflöjt 4´Waldflöjt 2´
Oktava 2´Cymbel 3 ch
Mixtur 3-4 chTrumpet 8´MekaniskSegerstad

Bild på Kyrkan

1839 Uppfördes nyvarande kyrka.Bild på Orgelfasad och orgel

1881 Byggd av Karl Engström .
1949 Ombyggd avHammarberg 15 stämmor 2 manualer och pedal.

Manual IManual IIPedal
Gedacktpommer 16´Viola di Gamba 8´Subbas 16´
Principal 8´Rörflöjt 8´Oktavbas 8´
Gedackt 8´Gemshorn 4´Korabas 4´
Oktava 4´Waldflöjt 2´
Rörflöjt 4´Kvinta 1 1/3´
Oktava 2´Cresc
Mixtur 3-4 ch


1952 Olof Hammarberg Göteborg 16 stämmor.

Manual IManual IIPedal
Principal 8´Viola di Gamba 8´Subbas 16´
Gedackt 8´Rörflöjt 8´gedacktpommer 8´
Oktava 4´Gemshorn 4´Korabas 4´
Rörflöjt 4´Nasard 2 2/3´
Oktava 2´Svegel 2´
Mixtur 3 chorTers 1 3/5´Pneumatisk
Oktava 1´
Smedby

Bild på kyrkan

1851 Revs medeltidskyrkan.
1852 Byggdes kyrka byggdes.Bild på Orgelfasad

1896 Byggd av Setterquist & Son Örebro.
1935 Renoverad.
1952 Ombyggd av Einar Berg.

Manual IPedal
Borduna 16 B/D Bihängd
Principal 8 D
Salicional 8´
Rörflöjt 8´
Principal 8´
Gamba 8 B
Oktava 4´
Kvinta 2 2/3´
Svagel 2´
CalcantMekanisk
Stenåsa

Bild på kyrkan

1800-talet byggdes nuvarande kyrka.Bild på Orgelfasad och orgel

1878 Byggd av Åkerman & Lund 10 stämmor 1 manual och pedal.
1953 Byggd av Hammarberg 19 stämmor 2 manualer och pedal

Manual IManual IIPedal
Principal 8´Salicional 8´Subbas 16´
Gedackt 8´Rörflöjt 8´Oktava 8´
Oktava 4´Principal 4´Koralbas 4´
Kvinta 2 2/3´Ekoflöjt 4´
Oktava 2´Nasard 2 2/3´
Mixtur 3-4 ch Blockflöjt 2´
Trumpet 8´Ters 1 3/5´
Oktava 1´Mekanisk
Krumhorn 8´
Sväll
Södra Möckleby

Bild på kyrkan

1850 Revs alltihop utom tornet.
1851 Stod den nya kyrkan klar.Bild på Orgelfasad och orgel

18?? ? 3 stämmor.
1903 Byggd av Setterquist & Son Örebro.
1951 Omändrad av Einar Berg.
1964 Ombyggd av Olof Ryden Man II helt ny väderlåda. 16 stämmor 2 manualer och pedal.

Manual IManual IIPedal
Principal 8´Rörflöjt 8´Subbas 16´
Gedackt 8´Principal 4´Gedackt 8´
Oktava 4´Gedackt 4´Koralbas 4´
Flöjt 4´Waldflöjt 2´Kvintadena 2´
Mixtur 2 ch Oktava 1´
Oktava 2´Sesquialtera 2 2/3´Mekanisk
Torslunda

Bild på kyrkan

1776 Togs den nya kyrkan i bruk.Bild på Orgelfasad och orgel

1748 Jonas Wistenius Linköping 8 stämmor.
1882 Byggd av C Elfström 18 stämmor 2 manualer och pedal.
1951 Byggd av Troels Krohn Hilleröd 24 stämmor 2 manualer och pedal.
1981 Renoverad av J Künkel orgelverkstad AB Lund.

Manual IManual IIPedal
Gedacktpommer 16´Fugara 8´Subbas 16´
Principal 8´Rörflöjt 8´Oktavbas 8´
Flöjt 8´Principal 4´Koralbas 4´
Gedackt 8´Blockflöjt 4´Nachthorn 2´
Oktava 4´Gemshorn 2´Fagott 16´
Rörflöjt 4´Nasat 1 1/3´
Kvinta 2 2/3´Sesquialtera 2 1/3´
Oktava 2´Cymbel 2 ch
Mixtur 4 ch Krumhorn 8´
Trumpet 8´
Nådens kapell Torslunda

Bild på kyrkanBild på Orgelfasad och orgel

Manual Pedal
Trägedackt 8´Subbas 16´
Principal 4´
Rörflöjt 4´
Waldflöjt 2´
Mixtur 3 ch Mekanisk
Ventlinge

Bild på kyrkan

1100-talet
1812 Reparerades och tillbyggdes kyrkan.Bild på Orgelfasad och orgel1885 Byggd av Åkerman & Lund 3 stämmor.
1952 Ombyggd och tillbyggd av Åkerman & Lund.
1956 en ny stämma. 8 Stämmor 2 manual och pedal.

Manual IManual IIPedal
Gedackt 8´Rörflöjt 8´Subbas 16´
Principal 4´Flöjt 4´
Mixtur 2-3 ch Svegel 2´
Kvinta 1 1/3´
Tremulant
Vickleby

Bild på kyrkan

1759 Sakristian vid korset nordsida uppfördes.
1778 Invigdes den nya kyrkan.Bild på Orgelfasad och orgel

1810 ??
1875 Byggd av C Larsson Broaryd 7 stämmor 1 manaul och pedal.
1948 Byggd av Hammarberg 12 stämmor 2 manualer och pedal.

Manual IManual IIPedal
Principal 8´Rörflöjt 8´Subbas 16´
Gedackt 8´Gemshorn 4´Borduna 8´
Oktava 4´Nasard 2 2/3´
Oktava 2´Svegel 2´
Mixtur 3 chOktava 1´
SvällPneumatisk
Ås

Bild på kyrkan

1733 Förlängdes kyrkobyggnaden mot väster.
1820 Ersattes tornets sadeltak.
1935 En mycket omfattande restaurering.Bild på Orgelfasad och orgel1883 Byggd av Åkerman & Lund 10 stämmor 1 manual och pedal.

Manual IPedal
Principal 8´Subbas 16´
Flute harmonique 8´Koralbas 4´
Gedackt 8´
Salicional 8´
Oktava 4´
Ekoflöjt 4´
Oktava 2´
Trumpet 8´Mekanisk


Du är välkommen att höra av Dig, via E - mail

e-post orgelgruppen@get.to

Tillbaka