Orglar i Kalmar län
Bilder på Kyrkorna, orglarna med text om regestrering m.m.


Jag arbetar med bilderna
Kommer inom kortKastlösa

Bild på kyrkan

1855 Byggdes kyrkan om.
1953 Ändrades kyrkans interiör radikalt..Bild på Orgelfasad1858 A G Nygren Stockholm 10 stämmor.
1936 Byggd av Mårtensson 24 stämmor 2 manualer och pedal.

Manual IManual IIPedalverk
Borduna 16´Bastthorn 8´Violon 16´
Principal 8´Gedackt 8´Ekobas 16´
Flute harmonique 8´Eolin 8´Oktavbas 8´
Salicional 8´Principal 4´Principal 4´
Oktava 4´Fugara 4´Basun 16´
Flöjt 4´Kvinta 2 2/3´
Oktava 2´Waldflöjt 2´
Mixtur 3 ch Tertian 1 3/5´
Trumpet 8´Krumhorn 8´
Vox humana 8´Pneumatisk
Tremulant
Sväll


Bild på Orgelfasad
Källa

Bild på Kyrkan

1888 Byggdes Källa nya kyrka.Bild på Orgelfasad och orgel1892 Byggd av C Elfström Ljungby
1950 Fläkt inmonterad 7 stämmor 1 manual.


HuvudverkPedal
Borduna 16´Bihangs
Principal 8´
Gemshorn 8´
Gamba 8´
Oktava 4´
Oktava 2´
Trumpet 8´Mekanisk


1970 Omändrad + Ny väderlåda inmonterad.

HuvudverkPedal
Gedackt 8´Subbas 16´
Fugara 8´
Principal 4´
Gemshorn 4´
Blockflöjt 2´
Kvint 1 1/3´
Mixtur IIIMekaniskKälla Gamla

Bild på Kyrkan

1100-talet Dom älsta delarna. Är nu en ödekyrka.

Bild på Orgelfasad och orgel

Ingen orgel.Köping

Bild på kyrkan

1805 Revs mdeltidskyrka.
1954 Uppfördes nuvarande kyrka.Bild på Orgelfasad1828 Byggd av S P Petersson Visby 13 stämmor 2 manualer och pedal.
1958 Byggd av Nordfors & Co 20 stämmor 2 manualer och pedal.

Manual IManual IIPedalverk
Principal 8´salicional 8´Subbas 16´
Gedackt 8´Rörflöjt 8´Oktavbas 8´
Oktava 4´Principal 4´Koralbas 4´
Rörflöjt 4´Gemshorn 4´Nachthorn 2´
Kvinta 2 2/3´Waldflöjt 3´
Oktava 2´Nasard 1 1/3´
Mixtur 5 ch Scharf 2 ch
Trumpet 8´Krumhorn 8´Mekanisk
Tremulant
Sväll


Bild på OrgelfasadEj klar

Manual IManual IIPedalverk
Principal 8´salicional 8´Subbas 16´
Gedackt 8´Rörflöjt 8´Oktavbas 8´
Oktava 4´Principal 4´Koralbas 4´
Rörflöjt 4´Gemshorn 4´Nachthorn 2´
Kvinta 2 2/3´Waldflöjt 3´
Oktava 2´Nasard 1 1/3´
Mixtur 5 ch Scharf 2 ch
Trumpet 8´Krumhorn 8´Mekanisk
Tremulant
Sväll
Långlöt

Bild på kyrkan

1794 Uppfördes nuvarande kyrka.Bild på Orgelfasad och orgel

1861 J P Åberg Vassmolösa 8 stämmor. Från Fliseryds kyrka.
1896 Byggd av E A Setterquist Örebro 6 stämmor
1958 El fläkt. 7 stämmor 1 manual.

Huvudverk
Borduna 16 B/D
Principal 8 D
Salicional 8´
Rörflöjt 8´
Gamba 8 B
Oktava 4´
Trumpet 8´
Mekanisk


1970 A Mårtenssons orgelfabrik AB Lund 10 stämmor.

Manual I Manual II Pedal
Rörflöjt 8´ Gedackt 8´Subbas 16´
Principal 4´ Spetsflöjt 4´Korabas 4´
Waldflöjt 2´Principal 2´
Mixtur 3 chTertian II Mekanisk
Löt

Bild på kyrkan

1150-1175 Byggdes tornet till kyrkan.
1797 Tillkom själva tornkrönet.
1842 Ombyggde den äldre kyrkans långhus.Bild på Orgelfasad och orgel

1891 Byggd av C A Johansson Hovmantorp 12 stämmor
1931 Ombyggd. 11 stämmor 1 manual och pedal.
Huvudverk Pedal
Borduna 16´Bihangs
Principal 8´
Gedackt 8´
Gamba 8´
Salicional 8´
Borduna 8´
Oktava 4´
Flute octaviante 4´
Kvinta 2 2/3´
Oktava 2´Mekanisk
Mixtur 3 ch


1965 Västbo orgelbyggeri Långaryd 12 stämmor 2 manualer och pedal.

Huvudverk Pedal
Rörflöjt 8´Gedackt 8´Subbas 16´
Principal 4´Spetsflöjt 4´Oktavbas 8´
Waldflöjt 2´Principal 2´Gedacktpommer 4´
Mixtur 3 chorScharf 2 chor
Dulcian 8´Mekanisk
Mörbylånga

Bild på kyrkan

1200-talet
1811 byggdes en stor del av kyrkan om.
1931 Restaurering av kyrkan.
1966 Restaurering av kyrkan.Bild på Orgelfasad och orgel1855 Nils Petersson Visby 8 stämmor.
1911 Byggd av Johannes Magnusson Göteborg 13 stämmor.
1943 Tillbyggd av A Magnusson 18 stämmor 2 manualer och pedal.
1966 Byggd av Olof Hammarberg 18 stämmor 2 manualer och pedal.

Manual IManual IIPedal
Principal 8´Gedackt 8´Subbas 16´
Rörflöjt 8´Spetsgedackt 4´Flöjt 8´
Oktava 4´Koppelflöjt 2´Gemshorn 4´
Blockflöjt 4´Principal 1´Reuschkvint 4 ch
Oktava 2´Sesquialtera 2 ch Fagott 16´
Scharfmixtur 3 ch Regal 8´
Skalmeja 8´TremulantMekanisk


Kororgel

1966 Byggd av Hammarberg 3 stämmor

Manual IPedal
Gedackt 8´Ingen
Koppelflöjt 4´
Principal 2´
Mekanisk
Norra Möckleby

Bild på kyrkan

Medeltidskyrka.
1824 Gjordes dom störtsa förändringarna av kyrkan.
1954 Gjordes en restaurering av kyrkan.Bild på Orgelfasad och orgel

1860 Byggd 1767 av Jacob Westervik Stockholm 7 stämmor.
1892 Byggd av Åkerman & Lund 10 stämmor 1 manual och pedal.
1966 Byggd av I Johansson Långaryd. 10 stämmor 2 manualer och pedal.

Manual IManual IIPedal
Gedackt 8´Rörflöjt 8´Subbas 16´
Principal 4´Koppelflöjt 4´Rörpommer 4´
Waldflöjt 2´Principal 2´
Mixtur 3 ch Nasat 1 1/3´
SvällMekanisk
Persnäs

Bild på kyrkan

1100-talet en mdeltidskyrka.
1850-talet byggdes en stor del av kyrkan om.

Bild på Orgelfasad och orgel

1759 Byggd av Lars Wahlberg 9 stämmor.
1917 Byggd av Hammarberg 12 stämmor 2 manualer och pedal.
1962 Byggd av Hammarberg 14 stämmor 2 manualer och pedal.

Manual IManual IIPedal
Rörflöjt 8´Gedackt 8´Subbas 16´
Principal 8´Rörflöjt 4´Kvintadena 4´
Gemshorn 4´Principal 2´
Blockflöjt 2´Nasat 1 1/3´
Mixtur 3 ch Scharf 2 ch Mekanisk
Regal 8´Cresc
Resmo

Bild på kyrkan

1100-talet en medeltids kyrka.
1826 Revs östra tornet.Bild på Orgelfasad och orgel1892 Åkerman & Lund Stockholm 4 stämmor.
1931 Byggd av Magnusson 10 stämmor 2 manualer och pedal.

Manual IManual IIPedal
Principal 8´Salicional 8´Subbas 16´
Flute harmonique 8´Voix celeste 8´Gedackt 8´
Gamba 8´Borduna 8´
Oktava 4´Violinprincipal 4´Mekanisk


1965 Omdisponerad av Olof Ryden Stockholm10 stämmor.

Manual IManual IIPedal
Gedackt 8´Borduna 8´Subbas 16´
Principal 4´Ekoflöjt 4´Gedackt 8´
Kvinta 2 2/3´Principal 2´
Svegel 2´Oktava 1´Mekanisk
Runsten

Bild på kyrkan

1836 Ersatte den äldre medeltidskyrkan.Bild på Orgelfasad och orgel

1857 Nils Petersson Visby 13 stämmor.
1935 Byggd av Olof Hammarberg 20 stämmor 2 manualer och pedal.

Manual IManual IIPedal
Borduna 16´Bastthorn 8´Subbas 16´
Principal 8´Salicional 8´Violon 8´
Gamba 8´Voix celeste 8´Violoncell 8´
Flute harmonique 8´Rörflöjt 8´
Oktava 4´Gedackt 8´
Oktav 2´Spetsflöjt 4´
Mixtur 4 ch Waldhorn 2´
Trumpet 8´Sesquialtera 2 ch
Flöjt vibrator 8´
SvällPneumatisk
Räpplinge

Bild på kyrkan

1802 Byggdes nuvarande kyrka.
1929 Restaurering.
1958 Restaurering.
1966 Restaurering.Bild på Orgelfasad och orgel

1857 Nils Petersson Visby 10 stämmor.
1920 Byggd av Hammarberg 14 stämmor 2 manualer och pedal.
1965 Byggd av Mårtensson 13 stämmor 2 manualer och pedal.

Manual IManual IIPedal
Gedackt 8´Rörflöjt 8´Subbas 16´
Principal 4´Koppelflöjt 4´Gedackt 8´
Waldflöjt 2´Principal 2´Kvintadena 4´
Scharf 3 ch Sifflöjt 1´
Rörskalmeja 8´Tertian 2 ch Mekanisk
Cresc


Du är välkommen att höra av Dig, via E - mail

e-post orgelgruppen@get.to

Tillbaka