Orglar i Kalmar län
Bilder på Kyrkorna, orglarna med text om regestrering m.m.


Jag arbetar med bilderna
Kommer inom kortGlömminge

Bild på kyrkan

1100-talet en medeltidskyrka.
1819 En omfattande ombyggnad.Bild på Orgelfasad1641 Greger orgelmakare.
1672 Förstördes vid brand. Danskarnas härjningar.
1851 Byggd av S P Petersson Visby 11 stämmor 1 manual
1933 Byggd av Olof Hammarberg Göteborg 14 stämmor.
1954 Omdisponerad av Olof Ryden.
1961 Tillbyggd av Olof Ryden 17 stämmor 2 manualer och pedal.

Manual IManual IIPedalverk
Principal 8´Rörflöjt 8´Subbas 16´
Borduna 8´Salicional 8´Gedackt 8´
Oktava 4´Principal 4´Flöjt 4´
Hålflöjt 4´Nasat 2 2/3´Rörflöjt 2´
Oktava 2´Waldflöjt 2´
Mixtur 4 ch Ters 1 3/5´
Krumhorn 8´Pneumatisk
Sväll


1983 Västbo orgelbyggeri Långaryd 16 stämmor.

Manual IManual IIPedalverk
Rörflöjt 8´Gedackt 8´Subbas 16´
Principal 4´Salicional 8´Borduna 8´
Traversflöjt 4´Spillpfeife 4´Koralbas 4´
Waldflöjt 2´Kvinta 2 2/3´Fagott 16´
Mixtur 3 chPrincipal 2´
Ters 1 3/5´
Krumhorn 8´Mekanisk
TremulantGräsgård

Bild på Kyrkan

1823 revs hela den medeltida kyrkan.
1884 Sitt nuvarande utseende.Bild på Orgelfasad och orgel

1884 Byggd av Åkerman & Lund
1969 Restaurerad av Einar Berg 10 stämmor 1 manual.

Manual IPedal
Borduna 16 B/D Bihangs
Principal 8´
Rörflöjt 8´
Salicional 8´
Flute harmonique 8´
Oktava 4´
Ekoflöjt 4´
Kvinta 2 2/3´
Oktava 2´
Trumpet 8´


Gårdby

Bild på kyrkan

1841 Byggdes nuvarnde kyrka.Bild på Orgelfasad1843 Byggd av Sven Peter Petersson Visby 12 stämmor 1 manual och pedal.
1888 Rengjord och omdisponerad av Carlsson Virestad
1949 Omdisponerad Av Troels Krohn Hilleröd.
1981 Renoverad av J Künkel orgelverkstad AB Lund.

Manual IPedal
Principal 8 B/D Bihängd
Gedackt 8 B/D
Fugara 8 D
Oktava 4´
Offenflöjt 4´Mekanisk
Kvinta 2 2/3´
Oktava 2´
Täckflöjt 4´
Waldflöjt 2´
Scharf 3 ch
Trumpet 8 B/D
Gärdslösa

Bild på kyrkan

1138 Invigdes kyrkan.Kyrkan har byggts om i etapper.

Bild på liten kororgelBild på Orgelfasad och orgel1759 1693 års orgel från Kalmar domkyrka flyttas hit. 8 stämmor
1884 Åkerman & Lund bygger en 10 stämmor 1 manual och pedal.
1958 Byggd av Hammarberg 21 stämmor 2 manualer och pedal.


Huvudverk SvällverkPedalverk
Principal 8´Rörflöjt 8´Subbas 16´
Gedackt 8´Spetsflöjt 4´Gedackt 8´
Oktava 4´Kvintadena 4´Koralbas 4´
Flöjt 4´Principal 2´Blockflöjt 2´
Gemshorn 2´Gedacktflöjt 2´Fagott 16´
Sesquialtera 2 ch Nasat 1 1/3´
Mixtur 3 ch Scharf 2 ch
Trumpet 8´Krumshorn 8´Mekanisk
Tremulant
Crescendo Sväll


Hulterstad

Bild på kyrkan

1100-1200-talet.
1800-talet ombyggdes kyrkan till stora delar.Bild på Orgelfasad och orgel

1868 Byggd av P L Åkerman 8 stämmor 1 manual och pedal.


Högby

Bild på kyrkan

1100-talet Kyrkans älsta delar.
1870 Revs den medeltida kyrkan och ersattes med en ny.Bild på Orgelfasad och orgel

1878 Byggd av A V Lundahl 18 stämmor 2 manualer och pedal.
1959 Byggd av Troels Krohn Hilleröd 23 stämmor 2 manualer och pedal.

Manual IManual IIPedal
Borduna 16 B/D Bihängd
Principal 8´
Flute harmonique 8´
Oktava 4´
Rörflöjt 8´
Salicional 8´
Oktava 4´
Oktava 2´
trumpet 8´B/D Mekanisk
Manual IManual IIPedal
Principal 8´Salicional 8´Subbas 16´
Gedackt 8´Rörflöjt 8´Gedackt 8´
Oktava 4´Blockflöjt 4´Koralbas 4´
Flöjt 4´Kvintadena 4´Nachthorn 2´
Kvinta 2 2/3´Gemshorn 2´Mixtur 3 ch
Oktava 2´Nasat 1 1/3´Fagott 16´
Mixtur 4 ch Scharf 3 ch
Trumpet 8´Skalmeja 8´
Dulcian 16´
Högsrum

Bild på kyrkan

1922 Revs den medeltida kyrkan och ersattes med en ny.Bild på Orgelfasad och orgel

1897 Byggd av Setterquist
1954 El fläkt.
1965 Rengjord och stämd av Mårtensson 9 stämmor 1 manual och pedal.

Manual IPedal
Borduna 16 B/D Bihängd
Principal 8´
Rörflöjt 8´
Gamba 8´
Salicional 8´
Oktava 4´
Flöjt 4´
Oktava 2´
Mixtur 3 ch Mekanisk


Du är välkommen att höra av Dig, via E - mail

e-post orgelgruppen@get.to

Tillbaka