Orglar på Öland
Bilder på Kyrkorna, orglarna med text om regestrering m.m.


Jag arbetar med bilderna
Kommer inom kortAlböke

1859-62 Uppfördes nuvarande kyrka.

Bild på kyrkanBild på Orgelfasad

1870 Byggd av C Johansson Näshult Hovmantorp 8 stämmor.
1931 Renovering av Magnusson Göteborg.


Manual IPedalverk
Borduna 16´Bihangs
Principal 8´
Gamba 8´
Fugara 8´
Gedackt 8´
Oktava 4´
Cornett 4 ch Mekanisk
Trumpet 8´


1964 Fyllständig ombyggnad av Magnusson 8 stämmor 1 manual och pedal
Manual IPedalverk
Gedackt 8´Subbas 16´
Fugara 8´Pommer 4´
Principal 4´
Flöjt 4´
Oktava 2´
Mixtur 3 chor MekaniskAlgutsrum

1822 Revs större delen av den medeltida kyrkan.
1865 Byggdes ett nytt torn till kyrkan.

Bild på KyrkanBild på Orgelfasad och orgel1884 Byggd av Åkerman & Lund 13 stämmor 2 manualer och pedal.
1961 Byggd av Mårtensson 18 stämmor 2 manualer och pedal.

Manual IManual IIPedal
Principal 8´Gedakt 8´Subbas 16´
Rörflöjt 8´Rörflöjt 4´Oktava 8´
Oktava 4´Principal 2´Nachthorn 4´
Spetsflöjt 4´Koppelflöjt 2´Rauschkvint 3 ch
Oktava 2´Kvinta 1 1/3´Fagott 16´
Mixtur 3 chScharf 2 ch Flöjt 2´
Krumhornregal 8´Mekanisk
Tremulant
Cresc sväll


Borgholm

1879 Invigdes kyrkan av kalmarbiskopen Pehr Sjöbring.

Bild på kyrkanBild på Orgelfasad1878 Åkerman & Lund Stockholm 8 stämmor.
1932 Byggd av Hammarberg 18 stämmor 2 manualer och pedal.
1961 Byggd av Werner Bosch Kassel 14 stämmor 2 manualer och pedal.

Manual IManual IIPedalverk
Koppelflöjt 8´Trägedackt 8´Subbas 16´
Principal 4´Kvintadena 4´Oktava 8´
Gedackt 4´/TD>Principal 2´Pommer 4´
Gemshorn 2´Kvinta 1 1/3´Nachthorn 2´
Mixtur 3 ch Regal 8´Mekanisk


Bild på kororgel

1974 J Künkel orgelverkstad AB Lund.

Manual
Gedackt 8´
Rörflöjt 4´
Flöjt 4´B
Principal 2´
Nasat 1 1/3´
Regal 8´Mekanisk


1995 Johannes Künkel orgelverkstad AB Lund.S:T Elavi kapell Borgholm

Bild på kyrkanBild på Orgelfasad

1981 a Mårtenssons orgelfabrik AB Lund 7 stämmor.

Manual Pedal
Gedackt 8´Subbas 16´
Italiensk principal 4´
Rörflöjt 4´
Waldflöjt 2´
Kvartian 2 ch B
Sesquialtera 2 ch DMekanisk
Bredsätra

1800-talets början hade kyrkan två torn.
1848 Ersattes det östra tornet och långhuset med ett nytt långhus.

Bild på kyrkanBild på Orgelfasad och orgel1875 Byggd av C A Johansson Hovmantorp 10 stämmor 1 manual och bihamngs
1947 Justerad 10 stämmor 1 manual.
1964 Byggd av Hammarberg 8 stämmor 1 manual och pedal.

Huvudverk Pedalverk
Gedackt 8´Subbas 16´
Fugara 8´Pommer 4´
Principal 4´
Flöjt 4´
Oktava 2´
Mixtur 3 ch
Mekanisk


1986 Renoverad och återdisponerad av J Künkel orgelverkstad.

Huvudverk Pedalverk
Borduna 16´Subbas 16´
Principal 8´Harmonika 8´
Gedackt 8´
Fugara 8´
Gamba 8´
Oktava 4´
Flute octaviante 4´
Cornett 4 chorMekanisk
Trumpet 8´


Bild på Orgelfasad och orgel

1978 Nils Olof Berg Nye 7 stämmor

Huvudverk Pedalverk
Blockflöjt 8´B/D Subbas 16´
Principal 4´ B/D
Pommer 4´
Waldflöjt 2´
Sesquialtera 2 ch D
Scharf 2 ch Mekanisk
Böda

1100-talet uppfördes förmodlingen den älsta kyrkan.
1801-03 förändrades kyrkan utseende.

Bild på kyrkanBild på Orgelfasad och orgel

(1741) Byggdes orgelfasaden av Jonas Vistenius. 8 stämmor (Ölands vackraste.)
1811 Flyttades hit från Kristdala kyrka.
1912 Byggd av Olof Hammarberg Göteborg 12 stämmor 2 manualer och pedal.
1966 Byggd av Västbo orgelbyggeri Långaryd 15 stämmor 2 manualer och pedal.

Manual IManual IIPedal
Gedackt 8´Rörflöjt 8´Subbas 16´
Fugara 8´Täckflöjt 4´Oktava 8´
Principal 4´Principal 2´Kvintadena 4´
Koppelflöjt 4´Nasat 1 1/3´
Gemshorn 2´Sequialtera 2 ch
Mixtur 3 ch Scharf 2 chMekanisk
Egby

Bild på kyrkan

1100-talet Ölands minsta.
1818 Uppfördes ett torn i väster och kyrkans murar byggdes om.Bild på Orgelfasad och orgel1852 Byggd av S P och N Petersson Sjonhem och Visby
1959 Renoverad av Nordfors & Co el fläkt. 7 stämmor 1 manual.

Manual IPedal
Principal 8´Bihangs
Gedackt 8´
Oktava 4´
Flöjt 4´
Oktava 2´
Sequialtera 2 ch
Scharf 3 ch Mekanisk


1988 Renoverad av Ålems orgelverkstad AB S Fondell Ålem.

Manual IPedal
Principal 8´Bihängd
Gedackt 8´
Oktava 4´
Offerflöjt 4´
Oktava 2´
Trumpet 8´
Scharf 3 ch Mekanisk


Föra

1837 Byggdes en ny kyrka.

Bild på kyrkan

Bild på Orgelfasad och orgel

1871 Byggd av C A Johansson Näshult Hovmantorp. 11 stämmor 1 manual
1955 Ombyggd av Hammarberg 16 stämmor 2 manualer och pedal

Manual IManual IIPedal
Principal 8´Rörflöjt 8´Subbas 16´
Gedackt 8´Hålflöjt 4´Gedackt 8´,
Oktava 4´Kvintadena 4´Oktava 4´
Flöjt 4´Svegel 2´
Kvinta 2 2/3´Scharf 2 ch
Oktava 2´Skalmeja 8´
Mixtur 3 ch Pneumatisk


Du är välkommen att höra av Dig, via E - mail

e-post orgelgruppen@get.to

Tillbaka