Orglar i Kronobergs län
Bilder på Kyrkorna, orglarna med text om regestrering m.m.


Jag arbetar med bilderna
Kommer inom kortUnnaryd

Bild på kyrkanBild på Orgelfasad

Registreringen stämmer ej
Manual IManual IIPedalverk
Gedakt 8´Rörflöjt 8´Subbas 16´
Principal 4´Flöjt 4´Oktava 8´
Waldflöjt 2´Principal 2´
Mixtur 3 ch Nasat 1 1/3
Krumhornsregal 8´
MekaniskUrshult

Bild på KyrkanUrshults kyrka byggdes 1808-10.
Den nuvarande kyrkan har haft tre föregångare
1891 genomfördes en renovering
1976-77 genomgick kyrkn en omfattande restaurering

Bild på Orgelfasad och orgel

Fasaden från 1825 års orgel , ritad av C.G. Blom.

1825 Byggdes orgeln av Pehr Zacharias Strand Stockholm. 20 stämmor.
1822 E. F. Walcher Tyskland. 26 stämmor.
1962 Olof Hammarberg Göteborg.

HuvudverkÖververkPedalverk
Principal 8´Gedakt 8´Subbas 16´
Rörflöjt 8´Principal 4´Oktava 8´
Oktava 4´ Gemshorn 4´Gedakt 8´
Gedacktflöjt 4´Blockflöjt 2´Oktava 4´
Kvinta 2 2/3´ Nasat 1 1/3´Nachthorn 2´
Oktava 2´Ters 4/5´Mixtur 3 chor
Mixtur 4 chor Scharf 2 chor Fagott 16´
Dulcian 16´Krumhorn 8´
Trumpet 8´Tremulant


Uråsa

Bild på kyrkanKyrkan från 1100-talet till 1200-talet.
Två gånger har kyrkan eldhärjats av danska trupper.
1941 gjordes en stor renovering av kyrkan.
1941 kyrkan fick el.
1951 el-klockringning.

Bild på OrgelfasadFasaden från 1894 åres orgel.

1690 byggd av Hans Henrich Cahman 8 stämmor.
1857 flyttades en Cahman-orgel hit från Virestad Kyrka.
1873 byggd av Carl August Johansson Hovmantorp 16 stämmor.
1894 flyttades Camans-orgeln till Smålands Museum i Växjö.
1894 byggd av Carl Elfstrm Ljungby 7,5 stämmor. Den såldes till
Skogslyckans församling i Växjö
1955 Kroons orgelbyggeri Hilleröd Danmark.

Manual IManual IIPedalverk
Gedakt 8´Rörflöjt 8´Subbas 16´
Principal 4´Flöjt 4´Oktava 8´
Waldflöjt 2´Principal 2´
Mixtur 3 ch Nasat 1 1/3
Krumhornsregal 8´
Mekanisk
Vederslöv

Bild på kyrkanKyrkan byggdes 1879.
Kyrkan renoverades 1950,1958 och 1977.
I tornet finns tre klockor, av vilka den stora (från 1521) har tillhört den gamla kyrkan.
De två andra från Dänningelanda träkyrka (gjutna 1751 och 1752)

Bild på Orgelfasad och orgelFasaden från 1892 åres orgel.

1892 E. A. Setterquist & Son Örebro
1977 Renoverad och omdisponerad av J Kunkels Orgelverkstad AB Lund

Huvudverk SvällverkPedalverk
Borduna 16´Rörflöjt 8´Subbas 16´
Principal 8´Principal 4´Gedackt 8´
Flue harmonique 8´Waldflöjt 2´Koralbas 4´
Bourduna 8´Sesqialtera 2 ch
Oktava 4´
Flöjt 4´
Oktava 2´
Mixture 3-4 ch Mekanisk
Vederslöv Gamla Kyrka

Bild på kyrkanDen gamla kyrkan är troligen från 1100-talet.
1758 tillbyggdes kyrkan. Isamband med detta togs nya och större fönster upp.
På kyrkogården har Kristina Nillsons föräldrar sin gravar.

Bild på Orgelfasad och orgel

Huvudverk SvällverkPedalverk
Borduna 16´Rörflöjt 8´Subbas 16´
Principal 8´Principal 4´Gedackt 8´
Flue harmonique 8´Waldflöjt 2´Koralbas 4´
Virestad

Bild på kyrkan1800 byggdes kyrkan. Invigningen blev inte förän 1830 av Esaias Tegnér.
Den ligger på samma plats som den gamla kyrkan.
1994 renoverades kyrkan

Bild på Orgelfasad och orgelFasaden från 1857 åres orgel.

1690 Hans Henrich Cahman
Cahman-orgeln från 1690 såldes 1857 till Uråsa församling. 1894 flyttades orgeln till
Smålands Museum i Växjö, där den fortfarande finns.
1857 Jonas Niklas Söderling
1944 A. Mårtenssons Orgelverkstad Lund.25 stämmorHuvudverkSvällverkPedalverk
Borduna 16´Rörflöjt 8´Subbas 16´
Principal 8´Fugara 8´Violon 8´
Gedackt 8´Salicional 8´Kvinta 3 1/3´
Viola di Gamba 8´Principal 4´Oktava 4´
Oktava 4´Täckflöjt 4´Basun 16´
Rörflöjt 4´Nasard 2 2/3´
Kvinta 2 2/3´Waldflöjt 2´
Oktava 2´Ters 1 3/5´
Mixtur 5 ch Kvintcymbel 3 ch
Trumpet 8´ Krumhorn 8´


Kororgel1977 A Mårtenssons Orgelfabrik AB Lund.

ManualPedal
Gedackt 8´Bihängd
Principal 4´
Rörpommer 4´
Waldflöjt 2´
Nasat 1 1/3´Mekanisk
Vislanda

Bild på kyrkan1793-1794 byggdes kyrkan

Bild på Orgelfasad och orgelFasaden från 1813 års orgel. Ritad av J.W. Gerss.
Fasaden återställdes 2003 i samband med restauering av orgelverket.

1813 byggdes orgeln av Pehr Sciörlin Linköping. 10 stämmor.
1855 Ombygd och omdisponerad.
1937 C J Carlsson Virestad. Ombygd och omdisponerad.16 stämmor
1951 Ombygd och omdisponerad.
1977 Ombygd och omdisponerad.2 manualer 20 stämmor.
2003 Restauerad av Ålem OrgelverkstadUrsprunglig disposition
HuvudverkPedal
Principal 8´Bihang
Gedackt 8´
Quintadena 8´
Principal 4´
Ganba 4´
Openfleut 8´
Gedachtfleut 4´Tremulant
Quinta 3´
Octava 2´
Mixtur 3 chor
Trompet 8´
Vox humana 8´


Disposition 1977 i Vislanda 20 Stämmor och 1098 pipor
HuvudverkSvällverkPedal
Principal 8´ 1813Gedacht 8´ 1977Subbas 16´ 1885
Gedackt 8´ 1813Viola di Gamba 8´ 1977Octava 8´ 1977
Quintadena 8´ 1813Flagfleut 4´ 1977Octava 4´ 1977
Salicional 8´ 1885Spetsfleut 2´ 1977Basun 16´ 1977
Principal 4´ 1813Vox humana 8´ 1977
Gedachtfleut 4´ 1813Scharf 2 chor 1977
Quinta 3´ 1813Tremulant
Octava 2´ 1813
Mixtur 3 chor 1977
Trumpet 8´ 1977


Kororgel1988 Västbo Orgelbyggeri Långaryd.7 stämmor

ManualPedal
Principal 4´Subbas 16´
Rörflöjt 4´
Waldflöjt 2´
Nasat 1 1/3
Gedackt 8´
Fugara 8´
Vittaryd

Bild på kyrkanVittaryds kyrka uppfördes på medeltiden.
Tidigare fanns på ungefär samma plats en träkyrka.
Fram till 1827 hade kyrkan ett platt takpanel.
Klockstapeln är bland dom älsta i småland.
Den är från 1600-talet

Bild på Orgelfasad och orgelFasaden från 1864 års orgel.

1864 Carl Elfström Ljungby. 4 stämmor.
1924 Gebruder Rieger Österike. 10 stämmor.
1981 Kunkel Orgelverkstad Lund.Manual I Manual IIPedal
Rörflöjt 8´BGedackt 8´Subbas 16´
Principal 4´Gamba 8´Borduna 8´
Spetsflöjt 4´Rörflöjt 4´
Waldflöjt 2´Principal 2´
Mixtur 3 ch Nasat 1 1/3´
Sesquilaltera 2 ch Mekanisk


Bild på interiörVrå

Bild på kyrkanKyrkan byggdes 1834-36. Den ersatte en medeltida stenkyrka som var belägen på samma plats.

Bild på Orgelfasad och orgel

Fasaden ritad 1853 av ? och byggd av J. Magnusson Lemnhult.

I den föregående kyrkan fanns en orgel med 5 1/2 Stämmor. Den såldes 1836 till Nöttja kyrka.
1855 Byggdes orgeln av Johannes Magnusson Lemnhult.
1908 Rengjord av Carl Elfström Ljungby.
1927 Omdisponerad av R Löfvander Stockholm.
1944 Renoverad.
1969 Renoverad av Västbo Orgelbyggeri.

Ursrunglig disosition.1855
HuvudverkÖververkPedalverk
Borduna 16´Gedackt 8´Subbas 16´
Principal 8´Fleut dámour 8´Violancell 8´
Dubbel Gedacht 8´Fugara 8´Basun 16´
Gamba 8´Fleut 4´
Oktava 4´
Quinta 3´
Octava 2´
Scharff 3 chor
Trumpet 8´Mekanisk


HuvudverkÖververkPedalverk
Borduna 16´Gedackt 8´Subbas 16´
Principal 8´Fleut dámour 8´Violancell 8´
Dubbelflöjt 8´Principal 4´Basun 16´
Fugara 8´Waldflöjt 2´
Oktava 4´
Täckflöjt 4´
Kvinta 3´
Oktava 2´
Mixtur 3 ch Mekanisk
Väckelsång

Bild på kyrkanKyrkan uppförden 1826-28, samtidigt rev man den gamla medeltids kyrkan.

Bild på Orgelfasad och orgelFasaden från 1844 års orgel.

1844 J.M. Blomqvist.
1873 Carl August Johansson Hovmantorp. 16 stämmor.
1956 Olof Hammarberg Göteborg.HuvudverkSvällverkPedalverk
Principal 8´Trägedakt 8´Subbas 16´
Gedakt 8´PPrincipal 4´Principal 8´
Oktava 4´Flöjt 4´Gedakt 8´
Oktaviantflöjt 4´Svegel 2´Oktava 4´
Oktava 2´Kvintadena 2´Nachthorn 2´
Sesquialtera II Nasat 1 1/3´Fagott 16´
Mixtur III Krumhorn 8´
Trumpet 8´Tremulant


Bild på en gammal kororgel.

Orgel är skänkt och byggd av Karl Emil Gustavsson (Ejderkvist)
Byggd 1885 då han gav den till sin syster. Hon skänkte den till
Hembygdsföreningen som i sin tur skänkte den till kyrkan
Har använts i kyrkan av kantor Georg Andersson
Bara en stämma. Är inte spelbar nu.Bild på den gamla kyrkan och kyrkogården.

Kyrkogården är belägen cirka 1 kilometer från nuvarande kyrka.Västra Torsås

Bild på kyrkan1870-1872 byggdes kyrkan och invigdes 1873
1962-1963 renoverades kyrkan grundligt. Sittplatserna antal reduserades
från ursprungliga 1550 till ca 400. Nya utrymme blev Nu sakristia, vigselrum, samanträdesrum, bokrum,m.m.

Bild på Orgelfasad och orgel

Fasaden från 1767 års orgel.Tillverkad av Jonas Wistenius.
På 1800-talet tillkom fristående orgelhus,
på sidorna av mittfasaden.

1768 Byggdes orgeln av Jonas Wirstenius Linköping. 10 stämmor.
1823 E.F. Walcker Tyskland. 23 stämmor.
1964 Richard Jacoby Orgelverkstad Stockholm.

HuvuverkSvällverkPedalverk
Trägedackt 8´Rörflöjt 8´Subbas 16´
Kvintadena 8´Koppelflöjt 4´Principal 8´
Principal 4´Principal 2´Flagflöjt 4´
Spetsflöjt 4´Waldflöjt 2´Mixtur 3 f 2´
Kvinta 2 2/3´Scharf 2 f 1´Fagott 16´
Oktava 2´Regal 8´
Mixtur 4 f 1 1/3´Mekanisk
Torsås Kapell

Bild på kyrkan1929 byggdes detta kapell på den gamla kyrkplatsen i Torsås ByBild på Orgelfasad och orgelFasaden från ?

1964 byggdes orgeln av Richard Jacoby Orgelverstad Stockholm.ManualPedal
Trägedackt 8´Bihängd
RKoppelflöjt 4´
Principal 2´
Oktava 1´
Terscymbel 2 ch Mekanisk


Du är välkommen att höra av Dig, via E - mail

e-post orgelgruppen@get.to

Tillbaka