Orglar i Kronobergs län
Bilder på Kyrkorna, orglarna med text om regestrering m.m.


Jag arbetar med bilderna
Kommer inom kort


Tannåker

Bild på kyrkanTannåkers kyrka byggdes 1793 i sten.
Tidigare fanns en träkyrka från 1700-talets början, på samma plats

Bild på Orgelfasad och orgelFasaden från 1877? åres orgel.

1865 Byggdes orgel av Carl Elfström Ljungby. 9 stämmor.
1943 John Westerlund Lövstabruk.
1947 A Mårtenssons Orgelfabrik AB Lund 9 stämmor.
1988 Västbo Orgelbyggeri Långaryd.

HuvudverkSvällverkPedalverk
Principal 8´Rörflöjt 8´Subbas 16´
Gedackt 8´Fugara 8´Borduna 8´
ROktava 4´Täckflöjt 4´
Flöjt 4´Waldflöjt 2´
Quinta 2 2/3´Vox humana 8´
Oktava 2´TremulantMekaniskTegnaby

Bild på kyrkan

Kyrkan riven efter 1854 då den nya kyrkan för Tegnaby - Hemmesjö stod klar

Måtten på den gamla var 18 meter lång. skeppet hade en bredd på cirka 6 meter och höjden var 4,5 meter.
Såväl tak som väggar hade en beklädnad av tjärad ekspån.Bild på kyrkogård
Timsfors Kapell

Bild på kyrkan

Invigdes 1982

Bild på Orgelfasad och orgelFasaden från ??

1969 Byggdes orgeln av Anders Persson Orgelbyggeri Viken.
1987 Flyttades en orgel hit från Helsingborg.

ManualPedal
Gedackt 8´Sordun 16´
Rörflöjt 4´
Principal 2´
Oktava 1´
Tingsryd (Tingsås)

Bild på kyrkanTingsås kyrka byggdes 1853 och invigdes 1856
Senaste rnoveringen 1982.

Två tidigare kyrkor i Tingsås
På 1590-talet byggdes en liten träkyrka då tingsås församling bildades.
En större kyrka byggdes 1752, också denna av trä.Den gamla
kyrkoplatsen ligger 50 meter norr om nuvarande kyrka.

Bild på OrgelfasadFaseden från 1864 års orgel.
1864 byggdes orgeln av Frans Andersson Stockholm. 16 stämmor.
1929 A. Mårtenssons Orgelfabrik Lund. 23 stämmor.
1970 Olof Hammarberg Göteborg.HuvudverkSvällverkBröstverkPedalverk
Principal 8´Koppelflöjt 8´Gedakt 8´Subbas 16´
Rörflöjt 8´Fugara 8´Hålflöjt 4´Violon 16´
Octava 4´Principal 4´Principal 2´Oktavbas 8´
Tvärflöjt 4´Täckflöjt 4´Oktava 1´Gedakt 8´
Oktava 2´Blockflöjt 2´Sesquialtera II Flöjt 4´
Cornett III Nasat 1 1/3´Scharff III Mixtur IV
Mixtur IV Mixtur III Basun 16´
Trumpet 8´ Fagott 16´Subbas 16´
Hautbois 8´
Tremulant


Bild på Kororgel1967 Olof Hammarberg Göteborg

Manual
Rörflöjt 8´
Gedakt 4´
Principal 2´
Waldflöjt 2´
Ebbalycke Tingsryd (Tingsås)

Bild på kyrkan?
?Tjureda

Bild på kyrkanBild på gamla kyrkanKyrkan invigdes 28 september 1862 av biskop Hultman
En omfattande renovering genomfördes 1961.

Bild på Orgelfasad och orgel

År 1877 fick Tjureda sin första orgel.Byggd av P.L. Åkerman
Den köptes från Skeppskyrkan i Stockholm för 850 kr, och var byggd av
Pehr Zacharias Strand Stockholm. 1835 6,5 stämmor.
1937 byggdes en ny orgel av Olof Hammarberg. 10 stämmor, 2 manualer
1992 Ny orgel byggd av Sune Fondell Ålem. Invigd den 15 mars 1992

1 manual C-f" ( 54 toner), pedal c-d" ( 27 toner )

Disposition Manual
HuvudverkSvällverkPedal
Principal 8´Borduna 8´Subbas 16´
Gedackt 8´
Octava 4´
Fleut 4´
Quinta 3´
Octava 2´
Trompet 8´Bas/diskant
Tofta ödekyrkogård

Bild på ödekyrkogården

Kyrkan revs 1784, och ersattes med kyrkan i TävelsåsDetta var den enda ingången till kyrkan och kyrkogården.Här låg fordom Tofta kyrka, rest under medeltiden av fromma händer.
Riven år 1784 och som sammanfogad med Tävelsås tempel.

Tolg

Bild på kyrkan1878-79 byggdes kyrkan.
En äldre medeltidskyrka belägen två kilometer väster om den nuvarande
revs i samband med den ny akyrkan uppfördes.
1881 2 oktober invigdes kyrkan av biskop Johan Andersson
1980-81 Renoverades kyrkan.

Bild på Orgelfasad och orgel

1881 Carl Elfström Ljungby.
1967 Omdisoread av J Kunkel Orgelverkstad AB Lund.

HuvudverkSvällverkPedal
Borduna 16´Salicional 8´Subbas 16´
Principal 8´Bourdon 8´Violoncell 8´
Gamba 8´Principal 4´Basun 16´
FI Harm 8´Tid Vox Ret 8´
Rörflöjt 8´Flöjt 4´
Oktava 4´Waldflöjt 2´
Koppelflöjt 4´
Kvinta 3´
Oktava 2´
Mixtur 3-4 chor
Trumpet 8´Mekanisk


Tolgs gamla kyrkogårdOmtalas under tidig medeltid, förtsa gången 1282, skrivsw då "Tholge" eller Tolge.
Kyrkan revs 1880

Kyrkan mätte 29 gånger 9 meter och var en stenkyrka med ett rektangulert
långhus, kyrkan buggdes vid mitten av 1700-talet, bestod då av hälften sten
och hälften trä.Torpa

Bild på kyrkanKyrkan från 1864-65, då den gamla kyrkan revs.
Invigd 17 september 1865
1949-51 Restaurerad

Bild på Orgelfasad och orgel

Fasaden från 1875 års orgel.

1875 Byggdes orgeln av Carl Elfström Ljungby.
1960 Ombyggd.
1998 Renoverad.
2013 Renoverad av ?HuvudverkSvällverkPedalverk
Borduna 16´Rörflöjt 8´Subbas 16´
Principal 8´Flöjt 4´Violocell 8´
Gedackt 8´Flageolett 2´Flöjtbas 4´
Oktava 4´Oktava 1´
Tertia 3 1/2´
Quinta 3´
Oktava 2´
Sesquialtera 2 chMekanisk


KororgelHuvudverkPedalverk
Borduna 16´Rörflöjt 8´Subbas 16´
Principal 8´Flöjt 4´Violocell 8´
Gedackt 8´Flageolett 2´Flöjtbas 4´
Oktava 4´Oktava 1´
Tertia 3 1/2´
Quinta 3´
Oktava 2´
Sesquialtera 2 chMekanisk
Traryd

Bild på kyrkan

Traryds kyrka uppfördes 1859-60 och invigdes den 28 juli 1862.
Tidigare fanns en kyrka här från slutet av 1300-talet i gråsten.
1962 renoverades kyrkan inför 100 års jubileet Bild på Orgelfasad och orgelFasaden från den gamla orgeln från slutet av 1700-talet.
Fasaden från 1863 års orgel Johan Blomqvist.

1863 byggdes orgeln av Johan Blomqvist. 13 stämmor.
1916 Eskil Luden Göteborg. 18 stämmor.
1962 A. Mårtenssons orgelfabrik Lund.30 stämmor 3 manualer och pedal.

Huvudverk/B>ÖververkSvällverkPedalverk
Principal 8´Rörflöjt 8´Hålflöjt 8´Subbas 16´
Gedackt 8´Principal 4´Fugara 4´Principal 8´
Oktava 4´Täckflöjt 4´Rörkvintadena 4´Gedackt 8´
Rörflöjt 4´Gemshorn 2´Principal 2´Koralbas 4´
Oktava 2´Sivflöjt 1´Kvinta 1 1/3´Rauschpipa 3 ch
Sesquialtera 2 ch Scharf 3 ch Cymbel 3 ch Fagott 16´
Mixtur 5 ch Krumshorn 8´Dulcian 16´Skalmeja 4´
Trumpet 8´Vox humara 8´
Tremualant
Tutaryd

Bild på kyrkanTutaryds nuvarande kyrka byggdes på 1600-talet, och invigdes 1694

Bild på Orgelfasad och orgel

Fasaden från 1862 åre orgel.

1754 byggdes orgeln av Sven Axtelius. 9 stämmor
1862 J.M. Blomqvist. 9 stämmor
1944 John Grönvall Orgelbyggeri Lilla Edet.
1980 Orgelverket byggs om av?

Manual IManual IIPedal
Principal 8´Gedackt 8´Subbas 16´
ROktava 4´Salicional 8´
Rauschkvint 2 2/3´Kvintadena 4´
Tävelsås

Bild på kyrkan1336 näms för första gången kyrkan i Tävelsås
1783 fattades ett beslut att lägga ihop Tofta och Tävelsås församling.
Nuvarande kyrka uppförd 1784-85
1882-83 utvidgades kyrkan till sin nuvarande form.
Renoveringar genomfördes 1925, 1959 och 1989

Bild på Orgelfasad och orgel

1786 Byggd av Pehr Schiörlin Linköping 8 stämmor.
1922 byggd av E. F. Walcker Ludwigsburg Tyskland.
1962 A Mårtenssons Orgefabrik AB Lund 18 stämmor.HuvudverkManual IIPedalverk
Gedackt 8´Rörflöjt 8´Subbas 16´
Principal 4´Gemshorn 4´
Koppelflöjt 4´Kvintadena 4´Oktava 8´
Waldflöjt 2´Principal 2´Nachthorn 4´
Sesquialtera 2 ch Gedackt 2´Rauschkvint 3 ch
Mixtur 3-4 ch Kvinta 1 1/3
Sifflöjt 1´
Vox Humana 8´
Tremulant Mekanisk


2004 Sune Fondell Ålems Orgelverkstad AB.HuvudverkPedalverk
Principal 8´Trumpet 8´
Principal 4´Spetsflöjt 4´
Trumpet 8´Principal 8´
Spetsflöjt 4´Principal 4´
Octava 2´
Quinta 3´
Gedackt 8´
Viola di Gamba 8´
Manual/Pedal ( Pedal 1)Pedalstämmor ( Pedal 2 )


Bild på Kororgel1970 Tillvekades Väderlådan av Ola Bergqvist vid Mårtenssons orgelfabrik.
1988 Färdigställdes orgeln av Torsten Johansson Mårtenssons Madesjö
där Åkerman & Lund byggde nytt instument.
Dispositionen blev då Gedackt 8´, Rörflöjt 4´, Principal 2´, Knintal 1 1/3´
2004 Kom orgeln till Tävelsås.
2004 Byttes Kvintal 1 1/3´mot Salicional 8 ´ av Thomas Niklasson.

ManualPedal
Gedackt 8´Bas 8´
Principal 2´
Flöjt 4´
Salicional 8´
Du är välkommen att höra av Dig, via E - mail

e-post orgelgruppen@get.to

Tillbaka