Orglar i Kronobergs län
Bilder på Kyrkorna, orglarna med text om regestrering m.m.


Jag arbetar med bilderna
Kommer inom kort


Markaryd

Bild på kyrkan

Kyrkan byggdes 1851-54, efter att den tidigare kyrkan brunnit ned 1851 genom åskbrand.
Kyrkan invigdes 1857.
Renovering 1959.
Renovering 1984-86.
Förtsa kyrkan troligen från 1100-talet
På 1400-talet kom nästa medeltidskyrka till på samma plats av sten.
På 1700-talet senare tid var kyrkan 34 x 8 meter.Denna kyrka brann ner 1851.
Bild på Orgelfasad och orgelFasaden ritad av Otto August Mankell 1976. Byggd av Carl Elfström Ljungby.

1876 byggdes orgeln av Carl Elfström Ljungby.
1939 John Grönvall Orgelbyggeri Lilla Edet.
1975 Måtensson Lund 24 stämmor 1977 J. Kunkel Orgelverksatd Lund. 33 stämmor

HuvudverkSvällverkBröstverkPedalverk
Gedacktpommer 16´Rörflöjt 8´Gedackt 8´Subbas 16´
Principal 8´Fugara 8´Koppelflöjt 4´Oktavbas 8´
Spetsflöjt 8´Voix Celeste 8´Kvinta 2 2/3´Pommer 8´
Oktava 4´Principal 4´Principal 2´Blockflöjt 4´
Tvärflöjt 4´Hålflöjt 4´Ters 1 3/5´Nachthorn 2´
Oktava 2´Gedacktflöjt 2´Cymbel 2 ch Mixtur 5 ch
Kornett 3 ch Nasat 1 1/3´Vox humana 8´Basun 16´
Mixtur 4 chMixtur 4 ch Tremulant Clarino 4´
Trumpet 8´Fagott 16´
Oboe 8´
´Tremulant


Fria kombinationer, Mekanisk traktur, Elektrisk registratur.

Bild på kororgel

1994 byggd av Smedmans Linköping.

Stämmer ej, ej klar.

Manual
Gedackt 8´Subbas 16´
Principal 4´
Rörflöjt 4´
Waldflöjt 2´
Nasat 1 1/3´Mekanisk
Mistelås

Bild på kyrkan1723 kyrkan byggd i trä
1975 renoverades kyrkan grundligt
på samma plats har funnits en en kyrka sen medeltiden.
Den brann ner 1719.

Bild på Orgelfasad och orgel

Fasaden från 1878 års orgel.

1878 byggdes orgeln av Carl August Johansson Hovmantorp. 9 stämmor.
1857 Fredriksborgs Orgelbyggeri Danmark.

HuvudverkSvällverkPedalverk
Rörflöjt 8´Gedackt 8´Subbas 16´
Principal 4´Kvintadena 8´Gedackt 8´
Gedacktflöjt 4´Koppelflöjt 4´Oktava 4´
Blockflöjt 2´Principal 2´
Mixtur 5 chor Oktava 1´
Krumhorn 8´Mekanisk
Moheda

Bild på kyrkan

Kyrkan från mitten av 1100-talet
1914 påbyggdes tornet från 1400-talet, till sin nuvarande höjd.
1957 var senaste renoveringen
Kyrkogårdsparken färdigbyggd 1985.Bild på Orgelfasad och orgel

Fasaden från 1870-talet Johannes Andersson Nyarp Långaryd.

1735 byggdes orgeln av Lars Solberg Norra Sandsjö. 9 stämmor
1870 Johannes Andersson Långaryd.
1915 E. Wirell Växjö. 10 stämmor.
1961 Olof Hammarberg Göteborg.

HuvudverkBröstverkPedalverk
Gedakt 8´Rörflöjt 8´Subbas 16´
RPrincipal 4´Gedakt 4´Borduna 8´
Rörflöjt 4´Principal 2´Koralbas 4´
Flagflöjt 2´Sesquialtera 2 ch Kvintadena 2´
Nasat 1 1/3´Scharf 2 ch Fagott 16´
Mixtur 3 ch´
Rörskalmeja 8´Mekanisk
Nottebäck

Bild på kyrkanGamla kyrkan revs 1831.
Nottebäcks kyrka invigdes 1837.

Bild på Orgelfasad och orgel

Fasaden från 1857 års orgel med några nya ljudande pipor.
Ritad av Ludvig Hawerman.

1856 Orgelfasaden ritad och utförd av Ludvig Hawerman.
1857 Byggdes orgeln av Johan Niklas Söderlund Göteborg. 14 stämmor.
1913 Eskil Lunden Göteborg. 17 stämmor.
1964 Olof Hammarberg Göteborg. 23 stämmor

HuvudverkSvällverkPedalverk
Principal 8´Rörflöjt 8´Subbas 16´
Gedakt 8´Gedakt 4´Principal 8´
Oktava 4´Principal 2´Flöjt 4´
Koppelflöjt 4´Waldflöjt 2´Kvintadena 2´
Oktava 2´Nasat 1 1/3´Raushkvint III
Sesquialtera II Scharf II Fagott 16´
Mixtur IV-V Krumhorn 8´Trumpet 4´
Dulcian 16´Tremulant
Trumpet 8´Mekanisk


Nöbbele

Bild på kyrkanNöbbele kyrka uppfördes 1826-29 och invigdes 1832.

Bild på Orgelfasad och orgel

Fasaden från 1868. Ritad 1860. Byggd av P.J. Holmqvist och C.A.Johansson.

1868 Carl August Johansson Hovmantorp.
1915 E. Wirell Växjö.
1969 Renoverad och omdisponerad av J. Kunkel.

HV ISV IIPedal
Borduna 16´Salicional 8´Subbas 16´
Principal 8´Gedackt 8´Flöjt 4´
Gedackt 8´Principal 4´Pommer 8´
Gedackt 4´Täckflöjt 4´Basun 16´
Oktava 2´Svegel 2´
Quinta 2 1/3´Nasat 1 1/3´
Flöjt 2´Scharf 3 ch
Regal 8´
Tremulant


2012 Återinvigning av E. Wirell orgeln i Nöbbele

HV ISV IIPedal
Borduna 16´Salicional 8´Subbas 16´
Principal 8´Gedackt 8´Flöjt 4´
Oktava 4´Principal 4´Pommer 8´
Kvinta 2 2/3´Täckflöjt 4´Basun 16´
Oktava 2´Svegel 2´
Mixtur 3-4 ch Nasat 1 1/3´
Gedackt 8´Scharf 3 ch
Flöjt 4´Regal 8´
Flöjt 2´Tremulant
Hörnlein 2 ch


Kororgel

1980 Västbo Orgelbyggeri LångarydManual
Gedackt 8´Subbas 16´
Principal 4´
Rörflöjt 4´
Waldflöjt 2´
Nasat 1 1/3´Mekanisk
Nöttja

Bild på kyrkanEn mycket gammal kyrka, troligen 1200-talet.
Kyrkan har genomgått många förändringar sedan den byggdes.

Bild på Orgelfasad och orgelFasaden från 1855 års orgel.
Krönet är kompletterat senare , det förvaras på församlingshemmet.

1855 Johan Blomqvist 5,5 stämmor 1932 John Grönvall Orgelbyggeri Lilla Edet.
1991 Restauerad.

Manual IManual IIPedal
Principal 8´Gedackt 8´Subbas 16´
Spetsflöjt 8´Salicional 8´
Octava 4´Traversflöjt 4´
Odensjö

Bild på kyrkanOdensjö kyrka odelades av brand 1815.
1818 uppfördes en ny kyrka.

Bild på Orgelfasad och orgel

Fasaden från 1820-talet när kyrkan byggdes.

1864 Byggdes orgeln av Johannes Andersson Långaryd. 4 stämmor
1915 Eskil Lunden Göteborg. 8 stämmor.
1975 Västbo Orgelbyggeri Långaryd.

HuvudverkSvällverkPedalverk
Gedackt 8´Rörflöjt 8´Subbas 16´
Principal 4´Spetsflöjt 4´Koralbas 4´
Gedacktflöjt 2´Principal 2´
Mixtur IIITers 1 3/5´
Kvinta 1 1/3´


Kororgel
1870 Peter Johan Lorentzson Lidhult
1969 Renoverad av Västbo Orgelbyggeri Långaryd.

Orgel består av en delvis öppen 8´trästämma och en
öppen 4´trästämma, sub och superoktavkoppel.
Orgel är ursprungligen byggd som hemorgel.Ormesberga

Bild på kyrkanKyrkan är från senare delen av 1600-talet.

Bild på Orgelfasad och orgel

Orgelfasaden från kyrkans första orgel, vilken var byggd 1787
av Olof Schwan Stockholm, 7 1/2 stämmor.
1907 byggdes en ny orgel av E. Wirell 7 stämmor.
1959 A. Mårtenssons orgelfabrik AB Lund.

Registering

HuvudverkSvällverkPedal
Rörflöjt 8´Gedackt 8´Subbas 16´
Principal 4´´Nachthorn 4´Borduna 8´
Blockflöjt 2´Kvintadena 4´Oktava 4´
Mixtur 3 chPrincipal 2´
Larigot 1 1/3Mekanisk
Pjätteryd

Bild på kyrkanKyrkan byggde 1833-34.

Bild på Orgelfasad och orgelFasaden från 1854 års orgel.

1834 Byggdes orgeln av J. M. Blomqvist.18 stämmor.
1932 A. Mårtenssons Orgelfabrik Lund. 15 stämmor.
1979 Västbo Orgelbyggeri Långaryd.

HuvudverkÖververkPedalverk
Principal 8´Borduna 8´Subbas 16´
Gedackt 8´Kvintadena 8´Oktava 8´
Oktava 4´Salicional 8´Oktava 4´
Kvinta 2 2/3´Vox Retusa 4´Basun 16´
Oktava 2´Traversflöjt 4´
Ters 1 3/5´Waldflöjt 2´
Trumpet 8´Oktava 1´Mekanisk


Kororgeln.Ej klar
Manual
Pommer 8´Bas
Dubbelflöjt 4´Bas
Pommer 8´Diskant
Dubbelflöjt 4´Diskant


Digitalorgeln.Bild på Pjätteryd gamla kyrka.

Gamla kyrkan byggdes 1344 och revs 1836Pjätteryd gamla kyrkogård

Ryssby

Bild på kyrkanKyrkan byggdes 1840-44.
Byggdens folk utförde arbetet med egna händer och dragare.
Kyrkan invigdes 1846.
Tidigare har här funnits en medeltidskyrka, från 1200-talet.

Bild på Orgelfasad och orgel

Ryssby Gamla orgelfasad


Den nya
Fasaden från 1783 åre orgel. Genomgick viss förändring med
flytten från den gamla kyrka 1844. Ombyggd och utökad 1875 av Carl Elfström Ljungby.

17?? Byggd av ? 9 stämmor.
1784 byggde orgeln av Pehr Schiörlin Linköping. 10 stämmor.
1875 Carl Elfström Ljungby.
1924 E.F. Walcker Tyskland. 17 stämmor.
1967 A. Mårtenssons Orgelbyggeri Göteborg.

HuvudverkSvällverk Pedalverk
Principal 8´Gedackt 8´Subbas 16´
Rörflöjt 8´Principal 4´Principal 8´
Octava 4´Rörflöjt 4´Gedackt 8´
Täckflöjt 4´Waldflöjt 2´Rörpommer 4´
Oktava 2´Kvinta 1 1/3´Mixtur 3 ch
Mixtur 4-5 ch Ters 4/5´Fagott 16´
Trumpet 8´Scharf 2 ch
Krumshorn 8´
Tremulant


Kororgel1964 A Magnussons Orgelbyggeri AB Göteborg.

Manual
Gedackt 8´
Rörflöjt 4´
Principal 2´
Cymbel 2 ch Deladmanual


Fria kombinationerDu är välkommen att höra av Dig, via E - mail

e-post orgelgruppen@get.to

Tillbaka