Orglar i Kronobergs län
Bilder på Kyrkorna, orglarna med text om regestrering m.m.


Jag arbetar med bilderna
Kommer inom kort


Hallaryd

Bild på kyrkanKyrkan uppfördes 1862 efter ritningar av L. Hedin.

Bild på Orgelfasad och orgel

1881 byggdes orgeln av Carl Elfström Ljungby
1973 Renoverades av J. Kunkel Orgelverstad AB Lund.

Manual IManual IIPedalverk
Borduna 16´Bourdon 8´Subbas 16´
Principal 8´Salicional 8´
Rörflöjt 8´Doe Retusa 8´
Flöjt harnonique 8´Flöjt 4´
Gamba 8´Flageolette 2´
Octava 4´
Quinta 3´
Octava 2´
Kornette 4 chor
Trumpet 8´


Den digitala orgel
Hallsjö Kyrkoruin

Bild på kyrkan

Förstördes av Danskarna 1560
Ruinen restaurerades 1966Hamneda

Bild på kyrkanHamneda kyrka byggdes 1893.

Bild på gamla kyrkan

Den gamla kyrkan med den nya i bakgrunden.Det här finnes kvar av kyrkan.Bild på Orgelfasad och orgel1891 Byggdes orgeln av Carl Elfström Ljungby 15 stämmor.
1979 Ombyggd, den ursprungliga dispostionen har föråndrats.
2005 Restaverad av A Mårtensson orgelfabrik

HuvudverkSvällverkPedalverk
Borduna 16´Bourdon 8´Subbas 16´
Principal 8´Salicional 8´Violoncelle 8´
Gedackt 8´Principal 4´
Gamba 8´Sifflöjt 2´
Octava 4´
Gemshorn 4´
Qvinta 3´
Octava 2´
Mixtur 4 chor ´Mekanisk
Hemmesjö

Bild på kyrkanUppfördes 1852-54 för Hemmesjö och Tegnaby församlingar.

Bild på Orgelfasad och orgel

1857 Orgelbyggare Johannes Magnusson Lemnhult och Carl August Johansson Hovmantorp
1937 Ombyggd av Åkerman & Lund
1954 byttes Trumpet 8 mot Mixtur 5 chor 1974 Av Anders Persson Viken

Register
´
ManualÖververkPedalverk
Borduna 16´Corni di bassettoSubbas 16´
Principal 8´Gedackt 8´Violoncell 8´
Gedackt 8´ Fugara 8´Octava 4´
Viola de Gamba 8´Openfleut 4´Basun 16´
Octava 4´Spetsfleut 4´
Quinta 3´
Octava 2´
Trumpet 8´Mekanisk
Hemmesjö gamla kyrka

Bild på kyrkan

Hemmesjö gamla kyrka är en liten stenkyrka från 1100-talet, utan torn.
Den fungerade som församlingskyrka fram till 1854

Bild på kyrkan innan renoveringFörsamlingen lät renovera kyrkan 1921-25.
Bortsett från att två fönster utvidgats har kyrkan i stort sett bevarats.Herråkra

Bild på kyrkanKyrkan uppfördes 1803. Den är byggd av liggande timmer.
på samma plats som den tidigare kyrkan från 1600-talet.
Kyrkan renoverades 1953-54

Bild på Orgelfasad och orgelFasaden ritad av C. A. Berg 1876

1878 Orgeln byggd av Carl August Johansson Hovmantorp
1942 MJ & H Lindgrens Orgelbyggeri Göteborg.
19??
HuvudverkSvällverkPedalverk
Principal 8´Rörflöjt 8´Subbas 16´
Gedackt 8´Fugura 8´Principal 8´
Oktava 4´gemshorn 4´
Rauschkvint 2 kor Blockflöjt 2´
Hinneryd

Bild på kyrkanNuvarande kyrka togs i bruk 1886, den är byggd omkring den gamla kyrkan
som började rivas 1884.
1924 Renovering av reperation kyrkan utvädigt.
1974 genomgick kyrkan en stor renovering invändigt.

Bild på Orgelfasad och orgel

Fasaden ritad av Folke Zettervall 1898

1898 Orgeln byggd av Carl Elfström 16 stämmor
1941 Renoverades orgel av Orgelbyggaren Oscar Eriksson Hult.
Han försög även orgeln med ström.
1958 Frede Aagaard 16 stämmor
1979 Ny orgel av J. Kunkel Orgelverkstad Lund

HuvudverkSvällverkPedalverk
Principal 8´Gedackt 8´Subbas 16´
Rörflöjt 8´Koppelflöjt 4´Borduna 8´
Oktava 4´Principal 2´Oktava 4´
Waldflöjt 2´Kvinta 1 1/3´Fagott 16´
Sesqialtera 2 ch Scharf 3 ch
Mixtur 3-4 chKrumhorn 8´
Tremulant Mekanisk


Kororgel1979 Inköptes en orgel, denna såldes till
Sankt Mikaels katolska kyrka i Växjö för 10000 kr.
när den nya var klar.
1986 Walter Thur Orgelbyggeri AB Torshälla.6 Stämmor.

ManualPedal
Gedackt 8´Subbas 16´
Principal 4´
Rörflöjt 4´
Waldflöjt 2´
Mixtur 2 chor
Tremulant
Hjortsberga

Bild på kyrkan1838-1841 byggdes kyrakan för Hjortsberga och Kvenneberga
1961 renoverades kyrkan.

Bild på Orgelfasad och orgelFasaden byggd av J. P Åberg 1841

1841 Orgeln byggd av Pehr Zacharias Strand Stockholm.
1929 A Mårtenssons Orgelfabrik Lund 22 stämmor.
1974 Orgeln byggd av Anders Persson Viken

Mekanisk
HuvudverkSvällverkPedalverk
PrincipalRörflöjt 8´Subbas 16´
Gedackt 8´Kvintadena 8´Oktava 8´
Oktava 4´Principal 4´Borduna 8´
Rörflöjt 4´Koppelflöjt 4´Koralbas 4´
Oktava 2´Waldflöjt 2´Rauschkvint III ch
Sesqiualtera II ch Nasat 1 1/3´Basun 16´
Mixtur III-IV chScharf III ch
Trumpet 8´Krumhorn 8´
Tremulant
Hornaryd

Bild på kyrkan

Se DREV HORNARYD.

Bild på Orgelfasad och orgel

Se DREV Hornaryd. Kyrkorna ihopslagna

Gamla kyrkogården i HornarydEn medeltida träkyrka fram till 1870 då den revs och ersattes
av en ny gemensam kyrka för Hornaryd och Drev.

Hornaryd omnämns i skriftliga källor första gången 1329.
Kyrka var uppbyggd i timmer, med måtten 13,3 gånger 8,5 meter.Hovmantorp

Bild på kyrkanUppfördes 1847, byggd i trä och reveterad.

Bild på Orgelfasad och orgelFasaden ritad av Johan Fredrik Åbom 1845.
1862 Byggd av Johannes Holmqvist Härlöv. 19 stämmor 2 manualer
Fasaden från 1862-års orgel.
1909 Eskil Lunden Göteborg. 18 stämmor.
1955 Fredriksborgs Orgelbyggeri Danmark 23 stämmor

HuvudverkSvällverkPedalverk
Principal 8´Rörflöjt 8´Subbas 16´
Gedackt 8´Quintadena 8´Oktava 8´
Oktava 4´Principal 4´Gedakt 8´
Rörflöjt 4´Gedaktflöjt 4´Oktava 4´
Oktava 2´Blockflöjt 2´Gedakt 8´
Spetsflöjt 2´Nasat 1 1/3´Kvintatön 2´
mixtur 5 chor Sifflöjt 1´Bassun 16´
Dulcian 16´Scharf 4 chor
Krumhorn 8´
Tremulant Mekanisk


Kororgel

1962 Reinhard Kohlus Vadstena. 5 stämmor
1981 Flyttades orgel till församlingshemmet.
1981 Nels Munk Mogensen Hovmantorp.

ManualPedal
Gedakt 8´Subbas 16´
Rörflöjt 4´Gedakt 6´
Svegel 2´
Quint 1 1/3´
Sivflöjt 1´Mekanisk
Församlinghemmet Hovmantorp

Bild på kyrkan

Bild på Orgelfasad och orgel

1962 Reinhard Kohlus Vadstena. 5 stämmor
1981 Flyttades orgel hit från Hovmantops kyrka

Manual
Gedackt 8´
Träflöjt 4´
Principal 2´
Blockflöjt 2´
Octava 1´
Hvaems ödekyrkogård

Bild1282 är det äldsta dokumentet omtalar kyrkan.
1667 omtalas det att kyrkogårdens stenmurar förtfarande är kvar.
1700-talet berättas att kyrkan brunnit ner en julnatt.
och att den ersattes av en ny kyrka. Denna blev förstörd och riven av danskar.
1959 restes en minnesmärke på platsen.Hälleberga

Bild på kyrkan

Hälleberga nya kyrka från 1979.
Kyrkan uppfördes på samma plats som den tidigare kyrkan, som förstördes i en brand 1976

Bild på Orgelfasad och orgel1850 Johannes Magnusson Lemnhult 11 stämmor.
1919 orgeln byggd av Olof Hammarberg Göteborg 11 stämmor 2 manualer och pedal.
1953 Fredriksborgs Orgelbyggeri Hilleröd Danmark 16 stämmor.
1982 Grönlunds Orgelbyggeri AB Gammelstad.

HuvudverkSvällverkPedalverk
Rörflöjt 8´Gedackt 8´Subbas 16´
Principal 4´Rörflöjt 4´Gedackt 8´
Koppelflöjt 4´Nasat 1 1/3´Kvintadena 4´
Wadflöjt 2´Dulcian 8´
Mixtur 3-4 chTremulant Mekanisk
Härlunda

Bild på kyrkan

Ursprungligen från 1600-talet
1822 fick kyrkan sitt nuvarande utseende.
1927 och 1962 har omfattande renoveringar ägt rum.

Bild på Orgelfasad och orgelFasaden ritad av C.G. Carlsson 1850.

1850 Orgeln byggd av L.M. Elmelin 8 stämmor.
1920 E. F. Walcker Tyskland. 14 stämmor.
1950 A Mårtenssons Orgelfabrik Lund.
1978 Omändrar av J. Kunkel Orgelverstad Lund.

HuvudverkSvällverk Pedalverk
Gedackt 8´Kvintadena 8´Subbas 16´
Principal 4´Salicional 8´Oktava 8´
Hålflöjt 4´Rörflöjt 4´Gedacktpommer 4´
Oktava 2´Blockflöjt 2´
Mixtur 3-4 chKvartian 2 ch Mekanisk
Härlöv

Bild på kyrkan

1695 byggdes kyrkan
På samma plats har det funnits en kyrka ända från 1200-talet.
1991 renoverades kyrkan

Bild på Orgelfasad och orgel

Fasaden från 1752

1752 Orgeln byggd av Jonas Hielm Växjö. 8 stämmor
1892 Carl Elfström Ljungby 8 stämmor
1968 Anders Persson Orgelbyggeri Viken,
denna byggdes bakom den gamla orgelfasaden från 1700-talet

ManualPed
Gedakt 8´Subbas 16´
Fugura 8´
Principal 4´
Rörflöjt 4´
Waldflöjt 2´Pedalkoppel
Scharf II ch Mekanisk


Du är välkommen att höra av Dig, via E - mail

e-post orgelgruppen@get.to

Tillbaka