Orglar i Kronobergs län
Bilder på Kyrkorna, orglarna med text om regestrering m.m.


Jag arbetar med bilderna
Kommer inom kort


Diö Missionskyrka

Bild på kyrkanBild på Orgelfasad och orgel

Orgelfasaden är utförd efter ritning av ? 2012.
Orgelbyggare ?? 11 stämmor,


Manual 1 och 2Pedalverk
Gamba 8´Subbas 16´
Trumpet 8´
Wox Humana 8
Okatva 4´
Gedackt 4´
Rörflöjt 4´
Oktava 2´
Waldflöjt 2´
Nasard 2 2/3´
Ters 1 3/5´Drev Hornaryd

Bild på kyrkanDen nya gemensamma kyrkan för Drev och Hornaryd uppfördes åren 1866-67
och invigdes november 1868

Bild på Orgelfasad och orgelOrgelfasaden är utförd efter ritning av Ludvig Hedin 1868.
Kyrkans första orgel byggdes 1868 av Carl August Johansson Hovmantorp 16 stämmor
Den ersattes 1916 med en orgel byggd av Eskil Lundén Göteborg 15 stämmor.
Orgeln har ombyggts vid flera tillfällen, senast 1966 av
orgelbyggare Nils Johansson i Limared och har nu 14 stämmor,
2 manualer samt pedal

HuvudverkSvällverkPedalverk
Gedackt 8´Rörflöjt 8´Subbas 16´
Pricipal 4´Blockflöjt 4´Principal 8´
Rörflöjt 4´Svegel 2´Kvintadena 4´
Okatva 2´Kvinta 1 1/3´
Mixtur 3 chSesquialtera 2 ch
Scarf 2 ch MekaniskDrev gamla

Bild på kyrkan

Kyrkan som sannolikt är uppförd under senare delen av 1100-talet eller omkring 1200.
Byggnaden är mycket liten ( 8 gånger 6,75 m )

Bild interiörIngen OrgelDädesjö Nya

Bild på Kyrkan

Dädesjö nya kyrka uppfördes gemensamt av Dädesjö och Eke socknar åren 1793-94
och invigdes den 18 sept. 1796
1902 en renovering
1966-67 en renovering.Bild på Orgelfasad och orgel

Orgelläktaren ritad av Olof Tempelman 1816.

Fasad från kyrkans första orgel är ritad av C.G. Blom-Carlsson 1848,
vilken var byggd 1850 av Johan Niklas Söderling,
Göteborg. 10 stämmor. den ersatte 1913 med en orgel byggd av Eskil Lundén Göteborg.
År 1930 byggdes en ny orgel av M J & H Lindegren Göteborg,
utökad av firma till 20 stämmor.

1985 Tostaredas Kyrkorgelfabrik, Tostared

Regestrering

HuvudverkSvällverkPedal
Borduna 16´Rörflöjt 8´Subbas 16´
Principal 8´Salicional 8´Violon 16´
Gedakt 8´Voix céleste 8´Principal 8´
Oktava 4`Principal 4´Borduna 8´
Flöjt Okataviant 4´Koppelflöjt 4´Koralbas 4´
Oktava 2´Waldfjöjt 2´Basun 16´
Sesquiqltera II chNasat 1 1/3´
Mixtur IV ch Scarff III ch
Trumpet 8´Skalmeja 8´
Tremulant Mekanisk
Dädesjö gamla

Bild på KyrkanDädesjö gamla kyrka uppfördes på medeltiden.
På väggarna och i trätaket finns enastående målningar från 12-1300-talet bevarade

Bild inne i kyrkan

Dänningelanda

Kyrkan finnes ej, bara en kyrkogård

Kyrkan brann ner av vådeld 1750. Enligt lokal tradition brände man brännvin
i Karsagårds uthus och eldade med fåraris. Gnistorna antände halmtaket och i den hårda
vinden kastades elden från den ena gården till den andra i den täta bebyggelsen på kyrkobacken.

Bild på Orgelfasad och orgel

Aldrig funnits någon orgel.

Dörarp

Bild på kyrkanKyrkan är från medeltiden och har legat på sammaplats i så gott som oförändrat skick.
Fyra kilometer söder om Dörarp kyrka finns Hallsjö Kyrkoruin.
Den är mycket välbehållen.
Bild på Orgelfasad och orgel1875 Carl Elfström Ljungby 6 stämmor.
1932 MJL. H Lindgren orgelbyggeri Göteborg

Bild på OrgelbordetManual IManual IIPedal
Principal 8´Rörflöjt 8´Subbas 16´
Flöjt 8´Gemshorn 4´
Octava 4´Valtflöjt 2´
Mixtur 3 chor Larigot 1 1/3´
Dulcian 8´Mekanisk


Bild interiörEke gamla Kyrkogård

En medeltida kyrka i Eke omnämns förtsa gången 1352.
Träkyrkan revs 1795 efter det att församlingen förenats med Dädesjö.
Kyrkan hade måtten 9,8 gånger 7,3 meter och hade en höjd av 4 meter.
1944 restes träkorset på denna plats.Ekeberga

Bild på kyrkanKyrkan är uppförd 1824-26 och invigdes i augusti 1826.
Kyrkan ersatte en liten och gammal träkyrka från 1400-talet.

Bild på Orgelfasad och orgel

Fasaden ritad av A. R. Petersson. 1858.

1860 Johannes Magnusson Lemnhult
1936 A Mårtenssons orgelfabrik Lund.
1963 Olof Hammarberg Göteborg

HuvudverkSvällverkPedalverk
Gedakt 8´Rörflöjt 8´Subbas 16´
Principal 4´Gedaktflöjt 4´Borduna 8´
Spetsflöjt 4´Kvitadena 4´Koralbas 4´
Octava 2´Principal 2´Kvintadena 2´
Sesquialtera II Gemshorn 2´Fagott 16´
Mixtur III Scharf II
Dulcian 8´Mekanisk
Eneryda småkyrka

Bild på kyrkan

Kyrkan byggdes 1980-81. Invigning 25 april 1981

Bild på Orgelfasad och orgel

Orgeln är en elektrisk Holmsjöorgel

Fridafors Kapell ( Almundsryd )

Bild på kyrkanBild på Orgelfasad och orgel1967 Olof Hammarberg Göteborg

Manual
Gedackt 8´
Koppelflöjt 4´
Principal 2´
Mixtur I ch Mekanisk
Fröseke kapell

Bild på kyrkanKyrkan uppfördes 1938-39 efter ritningar av arkitekt Paul Boberg Växjö.
1978 renoverades kapellet.

Bild på Orgelfasad och orgel1965 Fasaden

1965 Västbo orgelbyggeri Långaryd.

ManualPed
Gedackt 8´Subbas 16´
Principal 4´
Rörflöjt 4´
Svegel 2´Mekanisk
Furuby

Bild på kyrkanFuruby kyrka äe byggd 1886-88, ritad av Holmgren Stockholm.
Sockenborna har själva byggt sin kyrka på dagsverke.
Den gamla kyrkan såldes på auktion 1891 och revs därefter.

Bild på Orgelfasad och orgel

1759 Mäster Axtelius 1887 Byggd av E. A. Setterquist
1958 Åkerman & Lund 14 stämmor 2 manualer och pedal.

HuvudverkSvällverkPedalverk
Bordun 16´Rörflöjt 8´Subbas 16´
Principal 8´Principal 4´Oktava 8´
Flute harmonique 8´Flöjt 4´Flöjt 4´
Octava 4+ Blockflöjt 2´
Spetsflöjt 4´
Octava 2´
Cornett 3 chor
Germunds kapell Markaryd

Bild på kyrkan

Invigdes 1971
Används till Veckogudstjänster och Dopgudstjänster

Bild på Orgelfasad och orgel1968-1970 A. Mårtensson Orgelfabrik Lund

HV ISV IIPed
Rörflöjt 8´Borduna 8´Subbas 16´
Rörflöjt 8´Borduna 8´
Granhult

Bild på kyrkanGranhult är den enda nu bevarade träkyrkan från medeltiden i Växjö stift.
Kyrkan uppförden under tidigt 1200-talet.

1845 upphörde gudstjänaterna, kyrkan användes som socknens sädesmagasin.
Men Granhultsborna ville bevara sin kyrka, Pengar samlades in förvatt repaqrera och rusta upp kyrkan.
1879 fick man åter förätta gudstjänster i kyrkan.Granhults kyrka målades 1753 av Johan Christian Zschotzscher, Pehr Hörbergs läromästare.

Bild på Orgelfasad och orgelFasaden 1969 samtidigt med Orgeln

1887 E. A. Zetterquist & Son Örebro
1969 Olof Hammarberg Göteborg

HuvudverkSvällverkPedalverk
Bordun 16´Rörflöjt 8´Subbas 16´
Principal 8´Principal 4´Oktava 8´
Flute harmonique 8´Flöjt 4´Flöjt 4´
Oktava 4´Blockflöjt 2´
Spetsflöjt 4´
Octava 2´
Cornett 3 chor
Gårdsby

Bild på kyrkanEn gammal kyrka fans strax intill den nuvarande.Troligen från 1200-talet.
Gårdsbys nuvarande kyrka uppfördes 1834, invigd 1837
1905 renoverades kyrkan.

Bild på Orgelfasad och orgel1852 Orgelbyggare Johan Niklas Söderling Göteborg, med 15 stämmor bihangd pedal
1895 Renoverades av Carl Elfström och fick självständig pedal
1935 Försågs orgeln med pneumatisk traktur och registratur och
utökades av A Magnusson Orgelbyggeri Göteborg.
1971 Mekaniken rekonstuerades
1972 Renoverad av Anders Persson Orgelbyggeri Viken.
2008 Tostereds Kyrkoorgelfabrik 18 stämmor.

Bild på Orgelfasad och orgelAnders Persson Orgelbyggeri Register:
HuvudverkÖververkPedal
Borduna 16´Gedakt 8´Subbas 16´
Principal 8´Viola di Gamba 8´Violoncell 8´
Flagflöjt 8´Principal 4´Oktava 4´
Fugura 8´Täckflöjt 4´Basun 16´
Oktava 4´Flaute piccola 2´
Mixtur IV
Trumpet 8´Mekanisk


Tostereds Kyrkoorgelfabrik Tostared.
Register:
HuvudverkÖververkPedal
Borduna 16´Gedakt 8´ Bas/DiskSubbas 16´
Principal 8´Viola di Gamba 8´ DiskVioloncell 8´
Gedacht 8´ BasPrincipal 4´Basun 16´
Flagfleut 8´DiskTäckflöjt 4´
Fugara 8´DiskFlaute Piccola 2´
Octava 4´
Qvinta 3´Mekanisk
Octava 2´
Trumpet 16´
Trumpet 8´ Bas/Disk
Göteryd

Bild på kyrkanKyrkan uppfördes 1856-58, och ersatte en medeltidskyrka i sten.

Bild på Orgelfasad och orgel

1731 byggdes orgeln av Johan Niklas Cahman Stockholm. 8 stämmor.
1865 Frans Andersson Stockholm 19 stämmor.
1957 A. Mårtensson Orgelfabrik AB Lund

Huvudverk SvällverkPedalverk
Borduna 16´Gedackt 8´Subbas 16´
Principal 8´Quntadena 8´Octava 8´
Rörflöjt 8´Fugara 8´Gedackt 8´
Octava 4´Principal 4´Octava 4´
Gedacktflöjt 4´Flöjt 4´Nachthorn 2´
Quinta 2 2/3´Waldflöjt 2´Mixtur 3 ch
Octava 2´Nasat 1 1/3´Basun 16´
Mixtur 5 ch Octava 1´
Trumpet 8´Scharf 3 ch
Dulcian 8´Mekanisk


KororgelnEj klar
Manual
Gedackt 8´Subbas 16´
Principal 4´
Rörflöjt 4´
Waldflöjt 2´
Nasat 1 1/3´Mekanisk


Den digitala orgeln.

Du är välkommen att höra av Dig, via E - mail

e-post orgelgruppen@get.to

Tillbaka