Orglar i Kronobergs län
Bilder på Kyrkorna, orglarna med text om regestrering m.m.


Jag arbetar med bilderna
Kommer inom kort


Åseda

Bild på kyrkanKyrkans älsta delar är från 1100-talet.
Skeppet byggdes på den gmla kyrkans grund under 1400-talet.

Bild på Orgelfasad och orgel

Fasaden från 1761 års orgel, Restauerades 1937 av Sven Wahlgren.

1679 Byggdes orgeln av Magnus Årman. 8 stämmor.
1733 Sten Axtelius 10 stämmor.
1855 Johannes Magnusson Lemnhult. 15 stämmor.
1936 Åkerman & Lund Sundbyberg. 20 stämmor.
1968 Olof Hammarberg Göteborg

HuvudverkSvällverkPedalverk
Principal 8´Rörflöjt 8´Subbas 16´
Gedackt 8´Fugara 8´Gedackt 8´
Octava 4´Spetsflöjt 4´Koralbas 4´
Rörflöjt 4´Principal 2´Rauschkvint III
Kvinta 2 2/3´Koppelflöjt 2´Fagott 16´
Octava 2´Nasat 1 1/3´Skalmeja 4´
Ters 1 3/5´Scharf III
Mixtur IV Regal 8´
Trumpet 8´Tremolo Mekanisk

Åseda Nytorpets Kapell

Bild på kyrkan?


Älghult

Bild på kyrkanÄlghults kyrka byggdes 1805-07.
Samma år revs den gamla kyrkan från 1400-talet.
En omfatttande renovering 1968.

Bild på Orgelfasad och orgelFasaden från 1849 års orgel Johannes carlsson och C.A. Johansson Hovmantorp.

1748 bygges orgeln av Jonas Wirstenius Linköping. 10 stämmor.
1849 C.J. Carlsson Virestad.och J Andersson Långaryd 22 stämmor.
1941 A. Mårtenssons Orgelfabrik Lund. 23 stämmor.
1955 Renoverad av A. Mårtenssons Orgelfabrik AB Lund.
HuvudverkSvällverk Pedalverk
Borduna 16´Rörflöjt 8´Principal 16´
Principal 8´Fugara 8´Subbas 16´
Gedackt 8´Principal 4´Oktava 8´
Oktava 4´Gemshorn 4´Oktava 4´
Flue dámour 4´Waldflöjt 2´Quintaden 2´
Kvinta 2 2/3´Larigot 1 1/3´Basun 16´
Oktava 2´Scharf 3-4 chor
Mixtur 5 chor Krumhorn 8´
Trumpet 8´Tremolo Pneumatisk


Kororgel

1982 Anders Persson Orgelbyggeri Viken.

Manual Pedal
Blockflöjt 8´Subbas 16´
Principal 4´
Gemhorn 4´
Waldflöjt 2´
Ters 1 3/5´
Nasat 1 1/3´
Regal 8´Mekanisk
Älmeboda

Bild på kyrkanKyrkan byggdes 1875. Invigdes 19 september 1877.av Biskop Hultman.
1929 företogs första renoveringen.
1951 belades kyrkans tag med kopparplåt.
1954 uppfördes ett bårhus.
1970 ny renovering. invigdes 10 jan. 1971 av Olof Sundby.
Den gamla kyrkoplatsen är numera ett välbesökt fornminne, från (1100-talet)

Bild på Orgelfasad och orgelFasaden ritad 1877 av Ludvig Heden. Byggd av orgelbyggare Johansson Broaryd.

1758 Byggdes orgeln av Jonas Wistenius Linköping. 13 stämmor.
1881 Carl August Johansson Hovmantorp. 22 stämmor.
1933 A. Mårtenssons Orgelbyggeri Lund.
1990-91 Åkerman & Lund Orgelbyggeri Knivsta. 25 stämmor.HuvudverkSvällverkPedalverk
Borduna 16´violinprincipal 8´Subbas 16´
Principal 8´Rörflöjt 8´Principalbas 16´
Flute harmonique 8´Salicional 8´Ekobas 16´
Borduna 8´Voix celeste 8´Cello 8´
Gamba 8´Flue octaviante 4´Basun 16´
Octava 4´Flautino 2´
Oktava 2´Sesquialtera 2 ch
Mixtur 3-4 ch Trumpet 8´
Corno 8´Pneumatisk


Bild på kororgelStämmer ej, ej klart.
Manual Pedal
Blockflöjt 8´Subbas 16´
Principal 4´
Gemhorn 4´
Waldflöjt 2´
Ters 1 3/5´
Nasat 1 1/3´
Regal 8´Mekanisk


Bild på gamla kyrkan ( Ruinen )Den gamla 4 kilometer norr om Rävemåla.Tillkom på 1100-talet.
Folkmängden ökade, tillbyggnader fram till 1787,
då kyrkan hade en yta på 34,2 x 12 meter.
Efter 1877 togs farväl av kyrkan och den började förfalla.
Under en femtioårsperiod rasade kyrkan samman och kyrkogården förvildades.
1925 restauerades ruinen av hembygdsföreningen i Yxnanäs.Älmhult

Bild på kyrkan1929-30 byggdes kyrkan och invigdes 1930
Innan denna kyrka bygdes var Älmhult annex till Stenbrohult.
1979-80 renoverades kyrkan, invändigt.

Bild på Orgelfasad och orgelFasaden är ritad av Knut Nordenskjöld 1929 och byggd av Troel Kroks Hilleröd Danmark.

1930 A. Mårtenssons Orgelfabrik Lund.20 stämmor.
1975 Orgel byggd av Troels Krohn Danmark 24 stämmor
2010 Ny orgel

HuvudverkSvällverkPedalverk
Kvintadeana 16´Gedakt 8´Subbas 16´
Principal 8´Viola di Gamba 8´Blockflöjt 8´
Rörflöjt 8´Principal 4´Kvintadena 4´
Oktava 4´Täckflöjt 4´Rauschkvint III
Gemshorn 4´Spetsflöjt 2´Basun 16´
Kvinta 2 2/3´Ters 1 3/5´Skalmeja 4´
Oktava 2´Kvinta 1 1/3´
Kornettmixtur IV-V Oktava 1´
Vox Humana 8´
Tremulant


Ny orgel byggdes 2009 ( ej alla uppgifter klara)

1983 en Kororgel byggd av Robert Gustavsson 7 stämmor, 2 manualer och pedal.HuvudverkBröstverkPedal
Trägedackt 8´Krumhornsregal 8´Subbas 16´
Principal 4´
Rörflöjt 4´
Tvärflöjt 2´
Scharf II Mekanisk


2009 Ny orgel
Ej klart.Öja

Bild på kyrkan

Kyrkan uppfördes 1852-54. Belägen på en höjd.
Den gamla kyrkan vars murester ännu finns kvar ca: 900 meter österut. SE NEDAN.2012 Restaurerades kyrkan

Bild på Orgelfasad och orgel1865 Byggd av Johannes Magnusson Lemnhult 17 stämmor.
1945 A Mårtenssons Orgelfabrik AB Lund 20 Stämmor.
1972 Västbo Orgelbyggeri Långaryd.
2012 Rengöring, stämningHuvudverkSvällverkPedal
Principal 8´Gedackt 8´Subbas 16´
Rörflöjt 8´Fugara 8´Oktava 8´
Oktava 4´Koppelflöjt 4´Rörkvint 4´
Spetsflöjt 4´Principal 2´Nachthorn 2´
Oktava 2´Gedacktflöjt 2´Rauschkvint 3 ch
Sesquiltera 2 ch Larigot 1 1/3´Fagott 16´
Mixtur 4 ch Scaef 3 ch Skalmeja 4´
Trumpet 8´Dulcian 8´


Kororgel

1972 byggd av Västbo orgelbyggeri Långaryd.
2012 Togs orgeln bortManual IPedal
Gedakt 8´Bihängd
Rörflöjt 4´
Principal 2´
Nasat 1 1/3´


Öja gamla kyrkogård

Den gamla kyrkan vars murester ännu finns kvar.

Öjaby

Bild på kyrkan

1273 omnäms det om en kyrka i Öjaby, en träkyrka
1400 byggdes den av sten.
1778 tillkom vapenhuset.
1849 Resttauerades kyrkan
1896 Drabbades kyrkan av ett blixtnerslag 1906 Brann kyrkan ner
1908 Nuvarande kyrka.
1942 Renovering. då även klockstapeln renoverades.
1974 Restaurerades kyrkan

Bild på Orgelfasad

Gamla och Nya

1910 Byggdes orgeln av Eskil Lundén Göteborg 7 stämmor.
1955 byggdes den om av Olof Hammarberg Göteborg
1976 Omändrad av Nils Olof Berg Nye
2009 Begenblad & Jonsson Nye 16 stämmor.
HuvudverkSvällverkPedal
Gedakt 8´Rörflöjt 8´Subbas 16´
Principal 4´Gedakt 4´Borduna 8´
gemshorn 4´Kvinadena 4´
Blockflöjt 2´Principal 2´
Terzian 2 chor Scharf 2 chor
Mixtur 3 chor Regal 8´Mekanisk


2009 Begenblad & Jonsson Nye 16 stämmor.

HuvudverkSvällverkPedal
Principal 8´Dubbelflöjt 8´Subbas 16´
Flagflöjt 8´Fleut d´amour 8´Violoncell 8´
Octavia 4´Gambetta 4´
Kvinta 3´Rörflöjt 4´
Octava 2´Wallflöjt 2´
Ters 1 3/5´Oboe 8´ Mekanisk
Scharf 2 chor
Trumpet 8´
Ör

Bild på kyrkan

Kyrkan mycket gammal. Den första kykan troligen redan på 1100-talet.
Nuvarande kyrka från 1500-talet.
Koret är tillbyggt vid obekant tidpunkt, möjligen på 1600-talet.

Bild på OrgelfasadLäktarbarriären av Peter Johan Magnusson.

Den föregående orgeln var byggd 1907 av E Wirell Växjö 9 stämmor.
Den ersatte en orgel byggd 1843 av J. Liljegren 9 stämmor.
1958 byggd av A Mårtensson Lund 14 stämmor.
HuvudverkSvällverkPedal
Gedackt 8´Rörflöjt 8´Subbas 16´
Principal 4´Spetsgamba 8´Kvintadena 8´
Koppelfjöjt 4´Nachthorn 4´Oktava 4´
Svegel 2´Principal 2´
Mixtur 3 ch Nasat 1 1/3
Krumhorn 8´
Tremulant Mekanisk
Östra Torsås

Bild på kyrkanKyrkan byggdes på 1840-talet. Invigdes 1852.
En omfattande renovering 1896.
Föregående kyrka byggdes på 1300-talet, revs 1849

Bilder på OrgelfasaderHuvudverkSvällverkPedalverk
Principal 8´Gedackt 8´Subbas 16´
Dubbelgedakt 8´Fugara 8´Principalbas 8´
Oktava 4´Flöjtprincipal 4´Oktavbas 4´
Tvärflöjt 4´Rörflöjt 4´Rauschpfelfe IV
Oktava 2´Waldflöjt 2´Basun 16´
Sesquialtera II Nasat 1 1/3
Mixtur IV Scharf III
Trumpet 8´Skalmeja 8´
TremulantMekanisk


1868 byggd av Carl August Johansson Hovmantorp 18 stämmor.
1973 Olof Hammarberg Göteborg 23 stämmor.

Bild på kororgelManual IManual IIPedal
Mixtur 2-3 chorHolzgedakt 8´Subbas 16´
Gemshorn 2´Blockflöjt 4´Quintade 4´
Principal 4´Principal 2´
Rörflöjt 8´Regal 8´


Orgel stod tidigare i Katadralskolan i Växjö.
Därefter hamnade den hos organisten Thomas Niklasson i Växjö
För att senare komma till Östra Torsås.

Du är välkommen att höra av Dig, via E - mail

e-post orgelgruppen@get.to

Tillbaka