Orglar i Kronobergs län
Bilder på Kyrkorna, orglarna med text om regestrering m.m.


Jag arbetar med bilderna
Kommer inom kort


Agunnaryd

Bild på KyrkanAgunnaryds nuvarande kyrka uppfördes 1871, med invigning 1874.Medeltidskyrkan från 1700-talet

I denna fanns en midre orgel med fyra stämmor och pedal,
ett så kallat Härlundaverk.

Bild på Orgelfasad och orgel

Orgelfasaden från 1875

1875 byggdes orgeln av Carl Elfström Ljungby 17 stämmor
Kostnaden blev 5450 Rdr rmt uppsatt och i fullständigt skick.
1917 Renoverad av Emil Wirell
1937 Renoverad
1971 Renoverad av J. Kunkel Lund till en kostnad av 30.000 kr

Huvudverk....Svällverk....Pedalverk
Borduna 16´....Vox Retusa 8´....Double Open 16´
Principal 8´Salcional 8´Bourdon 8´
Gemshorn 8´Fleut 4´Basun 16´
Gedackt 8´Svegel 2´
Fugara 8´
Octava 4´
Rörflöjt 4´
Qvinata 3´
Octava 2´
Trumpet 8´Mekanisk


2015 Renoverad av Ålem till en kostnad av 30.000? kr

Huvudverk....Svällverk....Pedalverk
Borduna 16´....Vox Retusa 8´....Double Open 16´
Principal 8´Salcional 8´Bourdon 8´
Gemshorn 8´Fleut 4´Basun 16´
Gedackt 8´Svegel 2´
Fugara 8´
Octava 4´
Rörflöjt 4´
Qvinata 3´
Octava 2´
Trumpet 8´Mekanisk


Kororgel

1978 J. Kunkels Orgelverkstad AB Lund.ManualPedal
Gedackt 8´Bihängd
Rörflöjt 4´
Principal 2´
Oktava 1´
Algutsboda

Bild på Kyrkan

Medeltidskyrkan i Algutsboda en kyrka i trä, brannn ner 1567.
Ca 1570 togs en ny kyrka i bruk, men den revs för att bereda plats för den nuvarande.
Nuvarande kyrka byggdes runt den gamla kyrkan.
Nuvarade kyrka är från 1770.
Tornspiran erhöll sin nuvarande utformning 1892.

Bild på Orgelfasad och orgel

Fasaden byggd och ritad av Setterquist 1894

1810 Pehr Schiörlin Linköping 12,5 stämmor.
1894 E. A. Zetterquist & Son Örebro 22 stämmor.
1936 Renoverad av Hammarbergs orgelbyggeri Göteborg.
1936 Fick orgeln ström.
1955 ombyggd av Bernhard Svensson Oskarshamn.
1968 Ombisponerad och utökad av Einar Berg, utökades med 6 stämmor.
2??? Orgelbyggarna Begendahl o Jonsson 22 stämmor.

Huvudverk SvällverkPedalverk
Gedacktpommer 16´Rörflöjt 8´Subbas 16´
Principal 8´Salicional 8´Violon 16´
Bourdon 8´Principal 4´Bourdon 8´
Gamba 8´Flöjt Octaviant 4´Octava 4´
Oktava 4´Waldflöjt 2´Blockflöjt 2´
Gedacktflöjt 4´Spetsoktavia 1´Mixtur 3 ch
Octava 2´Sesquialtera 2 ch Basun 16´
Cornett 2 ch Scharf 3 ch Trumpet 4´
Mixtur 5 ch Dulcian 16´
Trumpet 8´Skalmeja 8´


Bild på kororgel1980 Västbo Orgelbyggeri Långaryd.

ManualPedal
Gedackt 8´Subbas 16´
Spillpfeife 4´
Principal 2´
Nasat 1 1/3´
Scharf 2 ch
Almundsryd

Bild på Kyrkan

Kyrkan uppfördes 1828-30. Tornet 34 meter högt.
Större renoveringar 1911 och 1960.

Bild på Orgelfasad och orgelOrgelfasaden från 1861

1861 byggdes första orgeln av Johannes Magnusson Lemnhult och
Carl August Johansson Hovmantorp. 20 stämmor
1944 A. Mårtenssons Orgelfabrik Lund
1961 Renoverad Omdisponerad av A. Mårtensson

Manual IManual IIPedalverk
Principal 8´Rörflöjt 8´Subbas 16´
Gedackt 8´Salicional 8´Oktavbas 8´
Fugura 8´Principal 4´Koralbas 4´
Oktava 4´Spetsflöjt 4´Mixtur 3-4 chor
Hohlflöjt 4´Waldflöjt 2´Fagott 16´
Kvinta 2 2/3´Ters 1 3/5´
Oktava 2´Nasat 1 1/3´
Flöjt 2´Scharf 3 chor
Mixtur 3-4 chor Regal 8´
Dulician 16´Borduna 8´
Trumpet 8´Borduna 8´


Kororgel

1973 byggdes orgeln av Åkerman & Lund Orgelbyggeri AB Knivsta

Manual
Borduna 8´
Rörflöjt 4´
Principal 2´
Kvinta 1 1/3´
Alvesta

Bild på KyrkanUrsprungliga namnet på Alvesta är Aringsås

Kyrkan byggdes 1440-1450.
1856 Renoverad
1973 Renoverades den senast

Bild på gamla orgelfasaden och orgel

1778 orgeln byggd av Schiörlin
1912 Olof Hammarberg Göteborg
1975 Västbo Orgelbyggeri Långaryd

Den gamla orgeln
HV IPedal
Principal 8´DBihängd
Gedackt 8´B/D
Qintadena 8´
Principal 4´B/D
Spetsflöjt 4´
Gedacktflöjt 4´
Qvinta 3´
Octava 2´
Mixtur 3 chor
Trumpet 8´B/D
Vox Humana 8´D


Bild på nya orgelfasaden och orgel

Den nya orgeln är placerad bakom den gamla.

HuvudverkSvällverkPedalverk
Rörflöjt 8´Gedackt 8´Subbas 16´
Principal 4´Spetsgamba 8´Gedackt 8´
Spetsflöjt 4´Rörflöjt 4´Kvintadena 4´
Oktava 2´Principal 2´Rauschkvint 3 chor
Sesquialtera II Täckflöjt 2´Dulcian 16´
Mixtur 3 chorScharf 2 chor
Krumhorn 8´
TremulantMekanisk
Alvesta skogskyrkan

Bild på Kyrkan

Kyrkan uppfördes 1967. Akitekt Anders Berglund

Bild på Orgelfasad och orgel

Orgeln är urspungligen byggd som kororgel till Alvesta Kyrka.
1963 Olof Hammarberg Göteborg.

Den Gamla Orgeln

ManualBihangspedal
Gedackt 8´Bihängd
Rörflöjt 4´
Principal 2´
Nasat 1 1/3´
Sväll-luckor
Delad Manual
20/6 1996 Bars den gamla orgeln ut från Skogskyrkan.

Bild på den nya Orgelfasad och orgel

31/8 1996 Invigdes den nya orgeln.

Vid Orgeln Knut Sitell.

Torstareds Kyrkorgelfabrik.
Intonatör: Tore Johansson

HuvudverkSvällverkPedalverk
Principal 8`Gedackt 8´Subbas 16´
Rörflöjt 8´Salicional 8´Gedacktbas 8´
Oktava 4´Täckflöjt 4´
Spetsflöjt 4´Dulcian 8´
Kvinta 2 2/3´
Waldflöjt 2´
Tremulant


Aneboda

Bild på KyrkanAneboda första kyrka var ett kapell, byggdes 1346 av Karl Tukesson och hans hustru Ramfrid
Byggdes till 1696 och 1714, innan det revs och såldes för 300 kr till Vislanda Missionsförsamling.
1899 uppfördes nuvarade kyrkan i trä.
1988 renoverades den senastBild på Orgelfasad orgel

1899 byggd av Carl Elfström Ljungby
1953 Ombyggd av Grönvall

1970 Renoverad av J Kunkel Orgelverstad AB Lund.

´
Manual 1Manual II Pedal
Borduna 16´Salicional 8´Borduna 16´
Principal 8´Vox retusa 8´Violoncell 8´
Gemshorn 8´Borduna 8´Koralbas 4´
Gedackt 8Blockflöjt 4´
Oktava 4´Sväll
Violin 4´
Kvinta 2 2/3´
Oktava 2´
Trumpet 8´
Angelstad

Bild på KyrkanAngelstads kyrka är troligen byggd under senare delen av 1100-talet.
Den ursprungliga kyrkan var ganska kort och har tillbyggs två gånger,
en gång mot väster och en gång mot öster, viket förklarar kyrkans långasmala form.

1806 byggdes nuvarande kyrka.
Renoverades 1886.

Bild på Orgelfasad och orgel

Fasaden odaterad
1927-31 Målades fasaden om.

1690 byggdes orgeln av Hans Henrich Cahman 6 stämmor.
1842 Johan Blomqvist 11 stämmor.
1914 av E Wirell Växjö 11 stämmor.
1979 Västbo orgelbyggeri Långaryd

HuvudverkSvällverkPedalverk
Rörflöjt 8´Gedackt 8´Subbas 16´
Principal 4´Salicional 8´Gedacktpommer 4´
Waldflöjt 2´Spillpfeife 4´
Mixtur 3 chor Principal 2´
Nasat 1 1/3Mekanisk
Annerstad

Bild på KyrkanByggdes 1823-24.

Bild på Orgelfasad och orgel

Fasaden från 1826 ritad av ?

1826 orgeln byggd av J. P. Åberg Vassmolösa 11 stämmor.
1886 Ombyggd av Carl August Johansson Hovmantorp 1931 A Mårtenssons orgelfabrik Lund
1990 Walter Thur orgelbyggeri Torshälla 15 stämmor.

Manual I Manual IIPedal
Borduna 16´Rörflöjt 8´Subbas 16´
Principal 8´Salicional 8´Ekobas 16´
Flute hamonique 8´Gamba 8´Cello 8´
Oktava 4´Voix céleste 8´
Trumpet 8´Flute octaviante 4´


Bild gamla ( Kyrkan ) kyrkogårdenAsa

Bild på Kyrkan

1807 Byggdes kyrkan i Asa.
1984 Renoverades kyrkan

Bild på Orgelfasad och orgel

1879 Byggdes orgeln av A. V.Lundahl Malmö 13 stämmor.
1959 Ombyggdes av A. Mårtenssons orgelfabrik AB Lund.


HuvudverkSvällverkPedal
Principal 8´Gedackt 8´Subbas 16´
Rörflöjt 8´Fugara 8´Principal 8´
Oktava 4´Principal 4´Gedacktpommer 4´
Kvinta 2 2/3Rörflöjt 4´
Oktava 2´Gemshorn 2´
Mixtur 4 ch Nasat 1 1/3
Sifflöjt 1´Mekanisk
Berg

Bild på KyrkanDen älsta kyrkan byggdes redan på 1200-talet., revs 1830.
1830-31 Byggdes kyrkan
Invigdes 1835.
1967 Renoverades den senast

Bild på Orgelfasad och orgel1748 Byggdes orgeln av Sven Axtelius och Lars Solberg.
OBS i Gamla Kyrkan.
1838 byggdes fasaden och orgeln av J: M. Blomquist 12 stämmor.
Stora delar av denna orgel finns magasinerade i kyrkan.
1945 A. Mårtenssons Orgelfabrik AB Lund
1955 Omdisponerad av samma firma.
1988 Renoverad av J. Kunkels orgelverkstad AB Färjestaden.
Orgeln byggdes ursprungligen med pneumatiska sleiflådor.
Vid renoveringen 1988 försågs orgeln med mekanisk traktur
och registratur till de ursprungliga sleiflådorna.25 stämmor.

HuvudverkSvällverkPedal
Borduna 16´Röredackt 8´Subbas 16´
Principal 8´Fugara 8´Oktava 8´
Spetsflöjt 8´Principal 4´Gedacktpommer 4´
Gedackt 8´Offenflöjt 4´Nachthorn 2´
Oktava 4´Blockflöjt 2´Mixtur 3 ch
Rörflöjt 4´Nasat 1 1/3´Trumpet 16´
Qvinta 2 2/3´Sesquialtera 2 ch
Oktava 2´Scharf 3 ch
Mixtur 5 ch Krumhorn 8´
Trumpet 8´Tremolo Mekanisk


Gamla kyrkogården i Berg

Kyrkan uppfördes under 1100-talet eller början av 1200-talet.
Berg skrevs 1273 som "Byaerh"
Kyrkan revs 1832.

Kyrkan var uppförd i sten med rektangulert långhus.
Långhusetmätte 21,7 gånger 9 meter och koret 6,3 gånger 7,5 meter.Berga (Lagan)

Bild på KyrkanDn älsta kyrkan troligen från 1100-talet uppförd i sten.
Denna kyrka låg strax söder om nuvarande kyrka.
Nuvarande Kyrka byggdes 1819-21
En omfattande renovering 1973. Bland annart flyttades altaret.

Bild på Orgelfasad och orgelFasaden 1864 är ritad av Ludvig Hawerman
1974 förändringar i fasaden i samband med renovering

1864 orgel byggd av C. Elfström Ljungby.18 stämmor.
1951 A. Mårtenssons orgelfabrik i Lund
1974 Renoverad av J Kunkel Orgelfabrik AB Lund.

HuvudverkSvällverkPedalverk
Kvintadena 16´Rörflöjt 8´Subbas 16´
Principal 8´Salicional 8´Principal 8´
Gedackt 8´Principal 4´Borduna 8´
Oktava 4´Blockflöjt 4´Ocktava 4´
Tvärflöjt 4´Nasat 2 2/3´Kvintadena 2´
Oktava 2´Waldflöjt 2´Mixtur 3-4 chor
Mixtur 4-6 chor Ters 1 3/5´Trumpet 16´
Trumpet 8´Scharf 4 chor
Krumhorn 8´
Tremolo


Kororgel

1963 byggd av Bernhard Svensson Oskarshamn 6 stämmor.
1986 Västbo Orgelbyggeri Långaryd.

HuvudverkSvällverkPedalverk
Rörflöjt 8´Gedackt 8´Subbas 16´
Fugura 8´Rörflöjt 4´Gedacktbas 8´
Principal 4´Nasard 2 2/3´
Oktava 2´Waldflöjt 2´
Spetskvint 1 1/3´Ters 1 3/5
Mixtur 2 chOktava 1´
TremulantMekanisk
Berga Församlingshem

Bild på Kyrkan

Bild på Orgelfasad och orgel

1982 Västbo Orgelbyggeri Långaryd

ManualPedal
PGedackt 8´Subbas 16´
Rörflöjt 4´
Principal 2´
Nasat 1 1/3´
Bergunda

Bild på KyrkanKyrkans första del byggdes redan på 1100-talets slut. Kyrkan saknade då torn.
Det kraftiga tornet bygges under 1300-talet eller början på 1400-talet
1685 fick tornet nuvarande höga och pyramidförmade träöverbyggnad
1825-26 genomfördes en omfattande ombyggnad,
som gav kyrkans exteriör dess nuvarande utseende

Bild på Orgelfasad och orgel

Regestrering:
Huvudverk

Gedackt 8´
Principal 4´
Rörflöjt 4´
Waldflöjt 2`
Mixtur 3 ch

Svällverk

Rörflöjt 8´
Gedacktflöjt 4´
Principal 2´
Nasard 4´
Scarf 2 ch
Vox Humana 8´

Pedalverk

Subbas 16´
Gedackt 8´
Oktava 4´
Rauschkvint 2 ch
Dulcian 16´

Mekanisk, 1/p, II/p. II/I

Fasaden från kyrkans första orgel byggd 1769
1974 kompletterades fasaden med nya pedaltorn

1770 byggdes första orgeln av Pehr Schiörlin Linköping med 8 stämmor 1 manual och pedal.
1939 ombyggdes orgeln av E. A. Zetterquist & son Örebro med 13 stämmor
1974 Ingvar Johansson Långaryd med 16 stämmorBlädinge

Bild på Kyrkan

Delvis medeltidskyrka
Älsta kyrkan troligen från 1400-talet.
Kyrkklockan från 1540 talet
Predikstol från 1652
1782 tornet färdigt, som det är nuBild på Orgelfasad och orgel1966 Fasaden ritad av Torsten Leon-Nilsson.

1880 orgeln byggd av Carl Elfström Ljungby 7 stämmor.
1922 av E. F. Walcker Tyskland 13 stämmor.
1966 byggd av A. Mårtenssons orgelfabrik AB Lund 17 stämmor.

Ett litet ur antikvarisk synpunkt värdefullt harmonium som står under
predrikstolen, kan räknas som kyrkans första musikinstrument.
Det är en gåva från 1800-talet av baron Gyllenkrok på Oby Blädinge.

Bild på orgelbordHuvudverkBröstverkPedalverk
Gedakt 8´Rörflöjt 8´Subbas 16´
Principal 4´Gemshorn 4´Principal 8´
Spetsflöjt 4´Kvintadena 4´Nachthorn 4´
Svegel 2´Principal 2´Rauschqvint 3 ch
Mixtur 3 ch Nasat 1 1/3 Dulcian 16´
Scarf 2 ch
Dulcian 8´
Tremulant


Kororgel

1973 Västbo Orgelbyggeri Långaryd.

ManualPedal
Gedackt 8´Bihängd
Rörflöjt 4´
Principal 2´´
Nasat 1 1/3 mekanisk
Bolmsö

Bild på KyrkanDen nyvarade kyrkan byggdes 1860, strax intill den gamla kyrkan.

Bild på Orgelfasad och orgelFasaden 1870 ritad av Johan Adolf Hawerman
1974 förändringar i fasaden i samband med renovering

1870 orgel byggd av C. Elfström Ljungby. 9 stämmor.
1949 A. Mårtenssons orgelbyggeri LångarydManual IManaual IIPedal
Principal 8´Rörflöjt 8´Subbas 16´
Gadackt 8´Salicional 8´Oktavbas 8´
Oktava 4´Principal 4´Koralbas 4´
Flöjt 4´ Koppelflöjt 4´
Oktava 2´Kvinta 2 2/3´
Mixtur 3 ch Gemshorn 2´
Trumpat 8´Ters 1 3/5´
Oktava 1´
Du är välkommen att höra av Dig, via E - mail

e-post orgelgruppen@get.to

Tillbaka