Orglar i Kalmar län
Bilder på Kyrkorna, orglarna med text om regestrering m.m.


Jag arbetar med bilderna
Kommer inom kortTorsås

Bild på kyrkan

Bild på Orgelfasad1660 Magnus Årman.
1812 Pehr Schiörlin Linköping 12 stämmor.
1928 Byggd av Olof Hammarberg Göteborg 18 stämmor 2 manualer och pedal.
1957 Byggd av Troels Krohn Hilleröd 25 stämmor 2 manualer och pedal.

Manual IManual IIPedalverk
Principal 8´Rörflöjt 8´Subbas 16´
Gedackt 8´Fugara 8´Princcipal 8´
Oktava 4´Principal 4´Gedackt 8´
Blockflöjt 4´Nachthorn 4´Oktava 4´
Kvinta 2 2/3´Waldflöjt 2´Mixtur 3 ch
Oktava 2´Nasat 1 1/3´Fagott 16´
Mixtur 5 ch Sifflöjt 1´
Dulcian 16´Sesquialtera 2 ch
Trumpet 8´Scharf 4 ch
TremulantKrumhorn 8´Mekanisk
Tryserum

Bild på kyrkanBild på Orgelfasad1785 Byggd av Per Schiorlin 13 stämmor.

Manual IManual IIPedalverk
Trägedackt 8´Rörflöjt 8´Gedacktpommer 16´
Principal 4´Gedacktflöjt 4´Koralbas 4´
Gemshorn 2´Scharf 2 ch
Mekanisk


ej klar


Tuna

Bild på kyrkanBild på Orgelfasad1793 Byggd av Per Schiorlin
1936 Byggd av Åkerman & Lund 15 stämmor 2 manualer och pedal.

Manual IManual IIPedalverk
Trägedackt 8´Rörflöjt 8´Gedacktpommer 16´
Principal 4´Gedacktflöjt 4´Koralbas 4´
Gemshorn 2´Scharf 2 ch
Mekanisk


ej klar


Tveta

Bild på kyrkanBild på Orgelfasad1944 Byggd av Åkerman & Lund 10 stämmor 2 manualer och pedal.

Manual IManual IIPedalverk
Trägedackt 8´Rörflöjt 8´Gedacktpommer 16´
Principal 4´Gedacktflöjt 4´Koralbas 4´
Gemshorn 2´Scharf 2 ch
Mekanisk


ej klar


Törnsfall

Bild på kyrkanBild på Orgelfasad17?? P Z Strand.
1928 Setterquist & Son 16 stämmor 2 manualer och pedal.

Manual IManual IIPedalverk
Trägedackt 8´Rörflöjt 8´Gedacktpommer 16´
Principal 4´Gedacktflöjt 4´Koralbas 4´
Gemshorn 2´Scharf 2 ch
Mekanisk


ej klar


Ukna

Bild på kyrkanBild på Orgelfasad1838 Byggd av ?
1938 Byggd av Reiger 20 stämmor 2 manualer och pedal.

Manual IManual IIPedalverk
Trägedackt 8´Rörflöjt 8´Gedacktpommer 16´
Principal 4´Gedacktflöjt 4´Koralbas 4´
Gemshorn 2´Scharf 2 ch
Mekanisk


ej klar


Vena

Bild på kyrkanBild på Orgelfasad1802 Byggd av Schiörlin.
1940 Byggd av A Magnusson 33 stämmor 3 manualer och pedal.

Manual IManual IIPedalverk
Trägedackt 8´Rörflöjt 8´Gedacktpommer 16´
Principal 4´Gedacktflöjt 4´Koralbas 4´
Gemshorn 2´Scharf 2 ch
Mekanisk


ej klar


Vimmerby

Bild på kyrkanBild på Orgelfasad1686 Wallentin Kruus Jönköping för 120 Rdr.
1698 Renovering av orgeln 24 RDr.
1710 Den gamla orgeln såldes för 70 Rdr till Södra Vi Kyrka.
1710 Nytt orgelverk av Johannes Åhrman Jönköping för 310 Rdr 10 stämmor
1768 Såldes orgeln till Frödinge kyrka för 500 Rdr.
1769 Byggd av Wahlbergs 20 stämmor 4 bälgra.Kostnad 7247 Rdr.

1859 Erik Nordström


1769 Byggd av Wahlbergs 20 stämmor 4 bälgra.Kostnad 7247 Rdr.

Manual IPedalverk
Principal 8´Principal 8´
Qvintadena 16´Subbas 16´
Qvintadena 8´Violoncell 8´
Oktava 4´Oktava 4´
Super-Octava 2´Qvinta 3´
Gedackt 8´Trumpet 4´
Rörflöjt 4´Trumpet 8´
Gemshorn 4´Basun 16´
Scharf 4 chor
Trumpet 8´
Trumpet 4´
Vox virginea 8´
Tremulant1904 Byggd av Åkerman & Lund 20 stämmor 2 manualer och pedal.

Manual IManual IIPedalverk
Borduna 16´Basetthorn 8´Principal 8´
Principal 8´Salicional 8´Subbas 16´
Flute Harmonique 8´Violin 8´Violoncell 8´
Gamba 8´Rörflöjt 8´Basun 16´
Dubbelflöjt 8´Flute Octaviante 4´
Oktava 4´Corno 8´
Oktava 2´
Mixtur 3 chor
Dulcian 16´
Trumpet 8´1956 Ny orgel Marcussen & Son 39 stämmor 3 manualer och pedal.
2656 st pipor.Mellan 7 mm och 6 meter.

Manual IManual IIManual IIIPedalverk
Principal 8´Qvintadena 16´Gedackt 8´Principal 16´
Gedackt 8´Principal 8´Gedacktflöjt 4´Subbas 16´
Qvintadena 8´Rörflöjt 8´Principal 2´Oktava 8´
Oktava 4´Octava 4´Gedacktflöjt 2´Gedackt 8´
Koppelflöjt 4´Spetsflöjt 4´Octava 1´Octava 4´
Oktava 2´Spetsqvint 2 2/3´Sesquialtera 2 chor Nachthorn 2´
Waldflöjt 2´Oktava 2´Cymbel 1 chor Mixtur 6 chor
Sifflöjt 1 1/3´Mixtur 5 chor Vox humana 8´Basun 16´
Sesquialtera 2 chor Cymbel 3 chor Tremulant Trumpet 8´
Scharf 4 chor Trumpet 8´Corno 4´
Dulcian 8´
TremulantBild på Kororgel

1977 Orgelbyggare Robert Gustavsson Härnösand.
Intonerad av Mads Kjersgaard Uppsala. 6 stömmor
Manual I
Gedackt 8´
Principal 4´
Täckflöjt 4´
Oktava 2´
ScharfDelade register

Vimmerby S:t Johannes kapell

Bild på kyrkanBild på Orgelfasad

1956 Byggd av Magnussons Orgelbyggeri Göteborg 9 stämmor 2 manualer och pedal.

Manual IManual 2Pedalverk
Gedackt 8´Krummhornsregal 8´Subbas 16´
Principal 4´Rörflöjt 4´Kvintadena 4´
Waldfjöjt 2´Mixtur 2 kor
Ters 4/5


1993 Byggd av Ålems Orgelverkstad AB Sune Fondell. 8 stämmor 2 manualer.

Manual IManual 2Pedalverk
Principal 8´bas + 8`disk Gedackt 8´Subbas 16´
Fugara 8´Fleut 4´
Octava 4´Oboe 8´
Octava 2´
Fleut 4´Kanaltremulant.
Virserum

Bild på kyrkanBild på Orgelfasad1882 Byggd av C A Johansson Broaryd 17 stämmor 2 manualer och pedal.

Manual IManual IIPedalverk
Trägedackt 8´Rörflöjt 8´Gedacktpommer 16´
Principal 4´Gedacktflöjt 4´Koralbas 4´
Gemshorn 2´Scharf 2 ch
Mekanisk


ej klar

Vissefjärda

Bild på Kyrkan

1773 Invigdes nyvarande kyrka.

Bild på Orgelfasad och orgel1759 Byggd av Lars Wahlberg.
1784 Pehr Schiörlin Linköping.
1838 Renoverad av P Strand.
1883 Orgel flyttad från Kalmar domkyrka.
1953 Delvis ombyggd av Grönvall 31 stämmor 2 manualer och pedal.
1971 Renoverad av J Künkel Orgelverkstad AB Lund.

HuvudverkÖververkPedalverk
Gedackt 16´Gedakt 8´Principal 16´
Principal 8´Kvintadena 8´Subbas 16´
Rörflöjt 8´Salicional 8´Oktava 8´
Vox restura 8´Principal 4´Oktava 4´
Oktava 4´Hålflöjt 4´Täckflöjt 2´
Flöjt 4´Waldflöjt 2´Flöjt 2´
Kvinta 2 2/3´Nasat 1 1/3´Mixtur 3 ch
Oktava 2´Sifflöjt 1´Basun 16´
Nachthorn 2´Sesquialtera 3 ch
Mixtur 5-6 chDulcian 16´
Trumpet 8´Krumhorn 8´
Tremulant


Voxtorp

Bild på kyrkan

Kyrkan från 1100-talet, en rundkyrka.


Bild på Orgelfasad18?? ? 5 stämmor 1 manual
1896 Byggd av A V Lundahl 5 stämmor 1 manual och pedal.
19?? Orgelnförstördes genom åsknedslag.
1964 Byggd av Troels Krohn Hilleröd Danmark 9 stämmor 2 manualer och pedal.

Manual IManual IIPedalverk
Rörflöjt 8´Gedackt 8´Subbas 16´
Principal 4´Koppelflöjt 4´
Waldflöjt 2´Principal 2´
Mixtur 3 ch Sifflöjt 1´
Mekanisk
Västrum

Bild på kyrkanBild på Orgelfasad

Manual IManual IIPedalverk
Trägedackt 8´Rörflöjt 8´Gedacktpommer 16´
Principal 4´Gedacktflöjt 4´Koralbas 4´
Gemshorn 2´Scharf 2 ch
Mekanisk


ej klar


Västervik

Bild på kyrkanBild på Orgelfasad1744 Byggd av Jonas Wistenius
17?? Byggd av Per Schiörlin 19 stämmor.

Manual IManual IIPedalverk
Trägedackt 8´Rörflöjt 8´Gedacktpommer 16´
Principal 4´Gedacktflöjt 4´Koralbas 4´
Gemshorn 2´Scharf 2 ch
Mekanisk


ej klar


Västervik S:t Johannes Kapell

Bild på kyrkanBild på Orgelfasad

Manual IManual IIPedalverk
Trägedackt 8´Rörflöjt 8´Gedacktpommer 16´
Principal 4´Gedacktflöjt 4´Koralbas 4´
Gemshorn 2´Scharf 2 ch
Mekanisk


ej klar


Västervik S:t Nicolai kapell

Bild på kyrkanBild på Orgelfasad1744 Byggd av Jonas Wistenius
17?? Byggd av Per Schiörlin 19 stämmor.

Manual IManual IIPedalverk
Trägedackt 8´Rörflöjt 8´Gedacktpommer 16´
Principal 4´Gedacktflöjt 4´Koralbas 4´
Gemshorn 2´Scharf 2 ch
Mekanisk


ej klar


Västervik S:t Andreas kapell

Bild på kyrkanBild på Orgelfasad

Manual IManual IIPedalverk
Trägedackt 8´Rörflöjt 8´Gedacktpommer 16´
Principal 4´Gedacktflöjt 4´Koralbas 4´
Gemshorn 2´Scharf 2 ch
Mekanisk


ej klar


Västra Ed

Bild på kyrkanBild på Orgelfasad1863 Byggd av P L Åkerman
1946 Ombyggdes av A Magnusson 32 stämmor 2 manualer och pedal.

Manual IManual IIPedalverk
Trägedackt 8´Rörflöjt 8´Gedacktpommer 16´
Principal 4´Gedacktflöjt 4´Koralbas 4´
Gemshorn 2´Scharf 2 ch
Mekanisk


ej klar


Åby

Bild på kyrkanBild på Orgelfasad och orgel1672 Magnus Årman Mönsterås.
1749 Såld till Bäckebo kyrka.
1749 Jonas Wistenius Linköping 14 stämmor.
1774 Flyttad till den nya kyrkan.
1850 Johannes Magnusson Lemnhult 16 stämmor.
1932 Byggd av Åkerman & Lund Sundbyberg 15 stämmor.
1943 Restaurerad 12 stämmor 2 manualer och pedal.
1961 Byggd av Hammarberg 19 stämmor 2 manualer och pedal.

Huvudverk SvällverkPedalverk
Gedackt 8´Rörflöjt 8´Subbas 16´
Fugara 8´Gedacktflöjt 4´Principal 8´
Principal 4´Principal 2´Pommer 4´
Hålflöjt 4´Nasat 1 1/3´Nachthorn 2´
Flagflöjt 2´Scharf 2 ch Fagott 16´
Sesquialtera 2 ch Regal 8´
Mixtur 4 ch
Skalmeja 8´Mekanisk
Kororgel

1971 Byggd av Nels Munck Mogensen Hovmantorp.
Manual IPedalverk
Gedackt 8´Subbas 16´
Rörflöjt 4´Gedackt 8´
Svegel 2´
Kvint 1 1/3´
Oktava 1´Mekanisk


Ålem

Bild på kyrkanBild på Orgelfasad och orgel1706 Johan Årman 9 stämmor.
1846 Byggd av Pehr Zacharias Strand Stockholm 18 stämmor.
1910 Ombyggd av Åkerman & Lund
1929 Ombyggd av Åkerman & Lund 24 stämmor 2 manualer och pedal.
1960 Byggd av Mårtensson Lund 23 stämmor 2 manualer och pedal.
Huvudverk SvällverkPedalverk
Principal 8´Kvintadena 8´Principal 16´
Gedackt 8´Rörflöjt 8´Borduna 16´
Rörflöjt 4´Principal 4´Oktava 8´
Kvinta 2 2/3´Koppelflöjt 4´Gedackt 8´
Oktava 2´Blockflöjt 2´Oktava 4´
Mixtur 5-6 ch Kvinta 1 1/3´Nachthorn 2´
Trumpet 8´Sifflöjt 1´Mixtur 3 ch
Dulcian 16´Scharf 3-4 ch Basun 16´
Cymbel 2 ch
Krumhorn 8´Mekanisk
KTremulant


Kororgel

1984 Sune Fondell Ålem & Lars Svensson Mönsterås.

Manual IPedal
Gedackt 8´Bihängd
Fugara 8´
Principal 4´
Flöjt 4´
Kvinta 2 2/3´B/D
Oktava 2´
Örsjö

Bild på kyrkan

Gamla kyrkan Invigdes 1893
Brand 1974
Nuvarande kyrka 1976Bild på Orgelfasad och orgel

Gamla orgelfasadenNya orgeln och fasad.

1890 Byggd av E A Setterqust & Son 12 stämmor 2 manualer och pedal.
1974 Förstörd genom brand.

Manual IManual IIPedal
Borduna 16´Rörflöjt 8´Subbas 16´
Principal 8´Flute harmonique 8´Violoncell 8´
Gamba 8´Salicional 8´
Oktava 8´Flöjt 4´
Borduna 8´
Trumpet 8´


1977 A Mårtensson orgelfabrik AB Lund.17 stämmor.

Manual IManual IIPedalverk
Principal 8´Rörflöjt 8´Subbas 16´
Gedackt 8´Fugara 8´Gedacktpommer 8´
Oktava 4´Koppelflöjt 4´Koralbas 4´
Kvinta 2 2/3´Principal 2´Fagott 16´
Waldflöjt 2´scharf 2 chor
Ters 1 3/5´Krumhorn 8´
Mixtur 3 chor Mekanisk
Östra Ed

Bild på kyrkanBild på Orgelfasad

Manual IManual IIPedalverk
Trägedackt 8´Rörflöjt 8´Gedacktpommer 16´
Principal 4´Gedacktflöjt 4´Koralbas 4´
Gemshorn 2´Scharf 2 ch
Mekanisk


ej klar


Överum

Bild på kyrkanBild på Orgelfasad1936 Byggd av Setterquist & Son 12 stämmor 2 manualer och pedal.

Manual IManual IIPedalverk
Trägedackt 8´Rörflöjt 8´Gedacktpommer 16´
Principal 4´Gedacktflöjt 4´Koralbas 4´
Gemshorn 2´Scharf 2 ch
Mekanisk


ej klar
Du är välkommen att höra av Dig, via E - mail

e-post orgelgruppen@get.to

Tillbaka