Orglar i Kalmar län
Bilder på Kyrkorna, orglarna med text om regestrering m.m.


Jag arbetar med bilderna
Kommer inom kortNybro

Bild på kyrkan

Bild på Orgelfasad1887 Åkerman & Lund Stockholm 7 stämmor.
1931 Byggd av Magnusson 12 stämmor 2 manualer och pedal.
1961 Byggd av Mårtensson Lund 23 stämmor 2 manualer och pedal.

Manual IManual IIPedalverk
Rörflöjt 8´Gedackt 8´Subbas 16´
Kvintadena 8´Spetsgamba 8´Principal 8´
Principal 4´Rörflöjt 4´Oktava 4´
Gedacktflöjt 4´Principal 2´Nachthorn 2´
Nasat 2 2/3´Blockflöjt 2´Mixtur 3 ch
Oktava 2´Oktava 1´Fagott 16´
Mixtur 4-5 ch Cymbel 2 ch Skalmeja 4´
Dulcian 16´Vox humana 8´Mekanisk


Kororgel

1975 Byggd av A Mårtenssons orgelfabrik AB Lund

Manual I
Gedackt 8´
Principal 4´
Rörpommer 4´
Gemshorn 2´
Nasat 1 1/3´Mekanisk


Gravkapellet

1972 Byggd av A Mårtenssons orgelfabrik AB Lund

Manual IPedal
Gedackt 8´Bihangs
Principal 4´
Rörflöjt 4´B/D
Svegel 2´
Krumhorn 8´D
Odensvi

Bild på kyrkanBild på Orgelfasad1776 Byggd av Wirstenius
1896 Byggd av ?
1941 Byggd av Nils Hammarberg 15 stämmor 2 manualer och pedal.

Manual IManual IIPedalverk
Trägedackt 8´Rörflöjt 8´Gedacktpommer 16´
Principal 4´Gedacktflöjt 4´Koralbas 4´
Gemshorn 2´Scharf 2 ch
Mekanisk


ej klar


Oskar

Bild på Kyrkan

1866 Byggdes den nya träkyrkan.
1986 Renoverades kyrkan.Bild på Orgelfasad och orgel1882 Byggda av E A Setterquist 9 stämmor 1 manual och pedal.
1961 Byggd av Frede Aagaard 20 stämmor 2 manualer och pedal.

HuvudverkÖververkPedalverk
Principal 8´Pommer 8´Subbas 16´
Gedackt 8´Principal 4´Borduna 8´
Kvintadena 8´ Nachthorn 4´Kvintadena 4´/TD>
Oktava 4´Blockflöjt 2´Blockflöjt 2´
Täckflöjt 4´Nasat 1 1/3´
Nasard 2 2/3´Scharf 1-2 ch
Oktava 2´Regal 8´
Tertian 1 3/5´
Mixtur 3 ch Mekanisk


1972 Nils Olof Berg Nye 9 stämmor.

HuvudverkPedalverk
Principal 8´Subbas 16´
Fleut dámour 8´Borduna 8´
Rörflöjt 8´Kvintadena 4´/TD>
Oktava 4´Blockflöjt 2´
Flöjt 4´
Kvinta 3´
Oktava 2´
Kornett IIIMekanisk
Oskarshamn

Bild på kyrkan

Bild på Orgelfasad

1877 E A Setterquist & Son Örebro 28 stämmor.
1908 Byggd av Åkerman & Lund Sundbyberg 31 stämmor 2 manualer och pedal.
1965 Byggd av Paul Ott, Göttingen 33 stämmor 3 manualer och pedal.

Huvudverk IIBröstverk IIIRyggpositiv I Pedal
Kvintadena 16´Trägedackt 8´Gedackt 8´Subbas 16´
Principal 8´Blockflöjt 4´Principal 4´Principal 8´
Hålflöjt 8´Principal 2´Koppelflöjt 4´Gedacktbas 8´
Oktava 4´Kvinta 1 1/3´Nasard 2 2/3´Oktavia 4´
Gedackt 4´Ters 1 3/5´Waldflöjt 2´Nachthorn 2´
Kvinta 2 2/3´Cymbel 2 ch Ters 1 3/5´Mixtur 5 ch
Oktava 2´Vox Humana 8´Oktava 1´Basun 16´
Mixtur 5-6 ch TremulantScharf 3-4 ch Clarino 4´
Trumpet 8´Dulcian 16´
Tremulant


Bild på kororgel

1978 Grönlunds orgelbyggeri AB Gammelstad.

Manual Pedalverk
Gedackt 8´Subbas 16´
Principal 4´
Rörflöjt 4´
Waldflöjt 2´
Cymbel II
Dulcian 8´Mekanisk
Kolberga Oskarshamn

Bild på kyrkan

Bild på Orgelfasad1974 Richard Jacoby orgelverkstad Stockholm.5 stämmor.

Manual IPedalverk
Koppelflöjt 8´Subbas 16´
Gemshorn 4´
Principal 2´
Nasard 1 1/3´Mekanisk


Nu kororgel i Fagerhults kyrka.

Ny elektronisk orgel "Johannes Monarke" c a 25 stämmor 2 manualer och pedal.Kristinebergskyrkan Oskarshamn

Bild på kyrkan

Bild på Orgelfasad1974 Gunnar Carlsson Borlänge. 4 stämmor.

Manual IPedalverk
Gedackt 8´Bihängd
Rörflöjt 4´
Principal 2´
Kvint 1 1/3´Mekanisk


Nu flyttat till Oskarshamns folkhögskola, som övningsorgel.

Ny elektronisk orgel "Allen Protege" ? stämmor 2 manualer och pedal.

Oskarshamn Stora Kapellsalen

Bild på kyrkanBild på Orgelfasad

1964 Byggd av Paul Ott Göttingen 8 stämmor 2 manualer och pedal.

Manual IManual IIPedalverk
Trägedackt 8´Rörflöjt 8´Gedacktpommer 16´
Principal 4´Gedacktflöjt 4´Koralbas 4´
Gemshorn 2´Scharf 2 ch
Mekanisk
Oskarshamn Lilla Kapellsalen

Bild på kyrkanBild på Orgelfasad

1963 Byggd av Bernhard Svensson Oskarshamn 4 stämmor.

Manual IPedal
Gedakt 8´Bihängd
Principal 4´
Waldflöjt 2´
Kvinta 1 1/3´Mekanisk
Oskarshamn Församlingssalen

Bild på kyrkanBild på Orgelfasad

1960 Byggdes 1954 av Åkerman & Lund 7 stämmor 2 manualer och pedal, skänkes av Eugen Ridderstråle till församlingshemmet.

Manual IManual IIPedalverk
Gedakt 8´Rörflöjt 8´Gedackt 16´
Principal 4´Gemskvint 1 1/3´Krumshorn 4´
Krumhorn 8´
Pneumatisk
Pelarne

Bild på kyrkanBild på Orgelfasad19?? Byggd av O Hammarberg 12 stämmor 2 manualer och pedal.

Manual IManual IIPedalverk
Trägedackt 8´Rörflöjt 8´Gedacktpommer 16´
Principal 4´Gedacktflöjt 4´Koralbas 4´
Gemshorn 2´Scharf 2 ch
Mekanisk


ej klar


Påskallavik

Bild på kyrkanBild på Orgelfasad och orgel1865 Byggd av Johannes Magnusson Nässja Lemnhult 6 stämmor, flyttas 1931 till koret.
Fasaden ritad av Arvid Källström 1931.
1931 Byggd av Åkerman & Lund 15 stämmor 2 manualer och pedal.

Huvudverk SvällverkPedalverk
Borduna 16´Violin 8´Subbas 16´
Principal 8´Salicional 8´Ekobas 16´
Gamba 8´Voix celeste 8´Violoncell 8´
Flute harmonique 8´Rörflöjt 8´
Oktava 4´Flute octaviante 4´
Trumpet 8´Waldflöjt 2´Pneumatisk
Mekanisk


Kororgel

Manual IPedal
Gedakt 8´
Principal 4´
Flöjt 4´
Oktava 2´
Flute d ámour 2´
Trumpet 8´Bihängd


Rumskulla

Bild på kyrkanBild på Orgelfasad1926 Byggd av E A Setterquist & Son 17 stämmor 2 manualer och pedal.

Manual IManual IIPedalverk
Trägedackt 8´Rörflöjt 8´Gedacktpommer 16´
Principal 4´Gedacktflöjt 4´Koralbas 4´
Gemshorn 2´Scharf 2 ch
Mekanisk


ej klar


Ryssby

Bild på kyrkan

1100-talet en medeltidskyrka.
1750 Ersattes medeltidskyrkan.
2001 Kyrkan brinner ner i april, några dagar före påsk.
2005 Återinvigs kyrkan

Bild på Orgelfasad och orgel1754 Lars Wahlberg Vimmerby 11 stämmor.
18?? Byggd av ? 12 stämmor.
1905 Byggd av E A Setterquist & Son Örebro 12 stämmor 2 manualer och pedal.
1950 Byggd av Nordfors & Co Lidköping 21 stämmor 2 manualer och pedal.
1975 Byggd av Olof Hammarberg.
2001 Kyrkan brinner ner helt.
2010 Ålems orgelverkstad 18 stämmor 2 manualer.


Manual IManual IIPedal
Borduna 16´Fugara 8´Subbas 16´
Principal 8´Salicional 8´Violoncell 8´
Gamba 8´Voix céleste 8´Koralbas 4´
Bourduna 8´Rörflöjt 8´
Flute harmonique 4´Oktava 4´
Gemshorn 4´Ekoflöjt 4´
Oktava 2´Nasard 2 2/3´
Mixture 3 ch Blockflöjt 2´Pneumatisk
Trumpet 8´Ters 1 3/5´


1975 Olof Hammarberg Göteborg.18 stämmor.

Manual IManual IIPedal
Principal 8´Gedackt 8´Subbas 16´
Rörflöjt 8´Salicional 8´Borduna 8´
Oktava 4´Traversflöjt 4´Oktava 4´
Koppelflöjt 4´Waldflöjt 2´Rauschkvint III
Oktava 2´Kornett IV Fagott 16´
Mixtur IV Scharf III
Trumpet 8´TremulantMekanisk
Kororgel

1968 Byggd av Nels Munck Mogense Hovmantorp

Huvudverk Pedal
Gedackt 8´Subbas 16´
Rörflöjt 4´
Svegel 2´
Kvint 1 1/3´
Sifflöjt 1´Mekanisk
Sankt Sigfrids

Bild på kyrkan

Invigdes 1888Bild på Orgelfasad och orgel

1888 Byggd av Åkerman & Lund Stockholm
1964 Byggd av Einar Berg Bromma 8 stämmor 1 manual och pedal.

Manual IPedal
Gedackt 8´Subbas 16´
Fugara 8´
Principal 4´
Rörflöjt 4´
Blockflöjt 2´
Kvinta 1 1/3´
Mixtur 4 ch Mekanisk
Skirö

Bild på kyrkanBild på Orgelfasad

Manual IManual IIPedalverk
Trägedackt 8´Rörflöjt 8´Gedacktpommer 16´
Principal 4´Gedacktflöjt 4´Koralbas 4´
Gemshorn 2´Scharf 2 ch
Mekanisk


ej klar


Stenberga

Bild på kyrkan

1762 Byggdes nuvarande kyrka.
1822 Genomgick kyrkan en grundlig renovering.
1954 Försökte man återstalla kyrkan till sitt ursprung.Bild på Orgelfasad

Manual IManual IIPedalverk
Trägedackt 8´Rörflöjt 8´Gedacktpommer 16´
Principal 4´Gedacktflöjt 4´Koralbas 4´
Gemshorn 2´Scharf 2 ch
Mekanisk


ej klar


Storebro

Bild på kyrkanBild på Orgelfasad1969 Orgel byggd av Magnussons Orgelbyggeri Göteborg 6 stämmor.

Manual IPedalverk
Gedackt 8´Subbas 16´
Rörflöjt 4´
Principal 2´
Nasat 1 1/3´
Cymbel 2 chor
Söderåkra

Bild på kyrkanBild på Orgelfasad och orgel1857 Carl August Johansson Hovmantorp 26 stämmor 1917 Byggd av Olof Hammarberg Göteborg 21 stämmor.
1955 Omdisbonerad av Hammarberg 20 stämmor 2 manualer och pedal.
Manual I Manual IIPedal
Borduna 16´Rörflöjt 8´Subbas 16´
Principal 8´Salicional 8´Oktavbas 8´
Gedackt 8´Principal 4´Nachthorn 4´
Oktava 4´Flute octaviante 4´Basun 16´
Flöjt 4´Nasard 2 2/3´
Oktava 2´Svegel 2´
Mixtur 3 ch Ters 1 3/5´
Trumpet 8´Scharf 2 ch Pneumatisk
Söderåkra Södra

Bild på kyrkanBild på Orgelfasad och orgel1960 Byggd av Magnusson
Manual IManual IIPedal
Rörflöjt 8´Gedackt 8´Subbas 16´
Principal 4´Rörflöjt 4´Kvintadena 4´
Waldflöjt 2´Principal 2´
Mixtur 3 ch Cymbel 2 ch
Dulcian 8´
svällMekanisk
Södra Vi

Bild på kyrkanBild på Orgelfasad1787 Byggd av Per Schiörlin.
1939 Byggd av A Magnusson 21 stämmor 2 manualer och pedal.

Manual IManual IIPedalverk
Trägedackt 8´Rörflöjt 8´Gedacktpommer 16´
Principal 4´Gedacktflöjt 4´Koralbas 4´
Gemshorn 2´Scharf 2 ch
Mekanisk


ej klar
Du är välkommen att höra av Dig, via E - mail

e-post orgelgruppen@get.to

Tillbaka