Orglar i Kalmar län
Bilder på Kyrkorna, orglarna med text om regestrering m.m.


Jag arbetar med bilderna
Kommer inom kortJäreda

Bild på kyrkan

Bild på Orgelfasad1832 Byggd av S P Petersson.
1938 Byggd av Åkerman & Lund 14 stämmor 2 manualer och pedal.

Manual IManual IIPedalverk
Rörflöjt 8´Gedackt 8´Subbas 16´
Principal 4´Spetsgamba 8´Gedackt 8´
Waldflöjt 2´Koppelflöjt 4´
Sesquialtera 2 ch Principal 2´
Mixtur 3-4 ch Scharf 2 ch
Krumhorn 8´
Mekanisk


stämmer EjKalmar domkyrka

Bild på kyrkan1660 Började byggas
1682 Invigning.
1703 Helt färdig.


Bild på Orgelfasad och orgel

1690 ? 9 stämmor denna orgel var från den gamla kyrkan.
1759 Flyttad till Gärdslösa kyrka.
1759 Lars Wahlberg Vimmerby 22 stämmor.
1838 Pehr Zacharias Strand Stockholm.
1838 Såldes till Vissefjärda kyrka.
1883 Åkerman & Lund 36 stämmor 3 manualer och pedal.
1929 ? 41 stämmor

1957 år orgel av Mårtensson. 64 stämmor 4 manualer och pedal.

Manual IManual IIManual IIIManual IVPedalverk
Gedackt 8´Principal 16´Principal 8´Gedackt 16´Principal 16´
Kvintadena 8´Principal 8´Rörflöjt 8´Hornprincipal 8´Subbas 16´
Principal 4´Dubbelflöjt 8´Fugara 8´Salicional 8´Gedackt 16´
Koppelflöjt 4´Viola di Gamba 8´Oktava 4´Tectus 8´Kvinta 10 2/3´
Svegel 2´Oktava 4´Hålflöjt 4´Celeste 8´Borduna 8´
Kvinta 1 1/3´Rörflöjt 4´Gedacktpommer 4´Fugara 4´Oktava 4´
Sifflöjt 1´Gemshorn 4´Nasard 2 2/3´Nachthorn 4´Flöjt 4´
Scharfcymbel 4 ch Kvinta 2 2/3´Oktava 2´Blockflöjt 2´Nachthorn 2´
Rankett 16´Oktava 2´Waldflöjt 2´Ters 1 3/5´Pedalmixtur 4 ch
Krumhorn 8´Täckflöjt 2´Tertian 2 ch Larigot 1 1/3´Kontrabasun 32´
TremulantSesquialtera 2 chScharf 3 ch Oktava 1´Basun 16´
Mixtur 6-8 chCor anglais 16´Mixtur 4 ch Trumpet 8´
Trumpet 8´Corno 8´Dulcian 16´Trumpet 4´
Trumpet 4´Trumpet 8´Skalmeja 4´
Oboe 8´
Tremulant


2013 Tostareds kyrkorgelfabrik

ej klar
Manual IManual IIManual IIIManual IVPedalverk
Gedackt 8´Principal 16´Principal 8´Gedackt 16´Principal 16´
Kvintadena 8´Principal 8´Rörflöjt 8´Hornprincipal 8´Subbas 16´
Principal 4´Dubbelflöjt 8´Fugara 8´Salicional 8´Gedackt 16´
Koppelflöjt 4´Viola di Gamba 8´Oktava 4´Tectus 8´Kvinta 10 2/3´
Svegel 2´Oktava 4´Hålflöjt 4´Celeste 8´Borduna 8´
Kvinta 1 1/3´Rörflöjt 4´Gedacktpommer 4´Fugara 4´Oktava 4´
Sifflöjt 1´Gemshorn 4´Nasard 2 2/3´Nachthorn 4´Flöjt 4´
Scharfcymbel 4 ch Kvinta 2 2/3´Oktava 2´Blockflöjt 2´Nachthorn 2´
Rankett 16´Oktava 2´Waldflöjt 2´Ters 1 3/5´Pedalmixtur 4 ch
Krumhorn 8´Täckflöjt 2´Tertian 2 ch Larigot 1 1/3´Kontrabasun 32´
TremulantSesquialtera 2 chScharf 3 ch Oktava 1´Basun 16´
Mixtur 6-8 chCor anglais 16´Mixtur 4 ch Trumpet 8´
Trumpet 8´Corno 8´Dulcian 16´Trumpet 4´
Trumpet 4´Trumpet 8´Skalmeja 4´
Oboe 8´
Tremulant
Kororgel195(4)7 byggd av Mårtensson.
Pipverket bakom altartavlan.
Orgeln kan spelas från läktarorgel manual III.

Manual IPedalverk
Flöjt 8´´Gedackt 16´
Gemhorn 4´
Principal 2´
Kvartian 1 1/3 + 1´
Vox humana 8


Nuvarande disposition
Manual IPedalverk
Subbas 16´Bihangs
Principal 8´
Gedackt 8´
Gamba 8´
Principal 4´
Fleut 4´
Octava 2´
Mixtur 2 chor
Trumpet 8´


Altarorgel

1985 A Mårtenssons orgelfabrik AB Lund.Manual IPedalverk
Trägedackt 8´Subbas 16´
Principal 4´
Kvintadena 4´
Waldflöjt 2´
kvinta 1 1/3´


Församlingshemmet

1969 A Mårtenssons Orgelfabrik AB Lund.

Manual IPedalverk
Gedackt 8´´Gedackt 16´
Principal 4´
Kvintadena 4´
Waldflöjt 2´
Kvinta 1 1/3´Mekanisk


Kalmar Slottskyrkan

Bild på kyrkan

Bild på Orgelfasad1955 Byggd av A Mårtensson 7 stämmor 1 manual och pedal.
1970 Byggd av Gebrüder Jehmlich Dresden 17 stämmor 2 manual och pedal.

Manual IManual IIPedalverk
Spielpfeife 8´Gedackt 8´Subbas 16´
Principal 4´Rörflöjt 4´Gedacktpommer 8´
Rörnasat 2 2/3´Principal 2´Rörpfeife 4´
Hålflöjt 2´Sesquialtera 2 ch Koppelflöjt 2´
Mixtur 3 chCymbel 2 ch Dulcianregal 16´
Skalmejregal 8´
TremulantMekanisk
Kalmar Heliga Korsets kapell

Bild på kyrkan

Invihdes 1963.

Bild på Orgelfasad1966 Byggd av Macussen & Son Aabenraa Danmark 13 stämmor 2 manualer och pedal.

Manual IManual IIPedalverk
Rörflöjt 8´Gedackt 8´Subbas 16´
Principal 4´Spetsgamba 8´Gedackt 8´
Waldflöjt 2´Koppelflöjt 4´
Sesquialtera 2 ch Principal 2´
Mixtur 3-4 ch Scharf 2 ch
Krumhorn 8´
Mekanisk
Kalmar Sankta Birgitta

Bild på kyrkan

Bild på Orgelfasad

1978 Frederiksborgs orgelbyggeri Hilleröd Danmark 12 stämmor.

Manual IManual IIPedalverk
Rörflöjt 8´Principql 8´Subbas 16´
Principal 4´Gedackt 8´Gemshorn 8´
Spetsflöjt 4´Koppelflöjt 4´Italiensk Principal 4´
Svegel 2´Oktava 2´Fagott 16´
Sesquialtera 2ch Spetskvint 1 1/3´
Scharf 3 ch Cymbel 2 ch
Skalmeja 8´
Kalmar Två Systrar

Bild på kyrkan

Bild på Orgelfasad1978 J Künkel orgelverkstad AB Lund.

Manual IPedal
Gedackt 8´Bihängd
Rörflöjt 4´
Principal 2´
Nasat 1 1/3´
Mixtur 3-4 ch Mekanisk
Kalmar S:t Johannes

Bild på kyrkan

Bild på Orgelfasad

Orsprungligen byggd för slottskyrkan.
1955 A Mårtenssons orgelfabrik AB Lund.

Manual IManual IIPedalverk
Gedackt 8´Rörflöjt 8´Gedacktpommer 16´
Principal 4´Gemshorn 4´
Mixtur 2-3 chor Blockflöjt 2´Mekanisk
Karlslunda

Bild på kyrkan

Karlslunda kyrkas föregångare var en mindre träbyggnad från 1687,
som då hade namnet Arby kapell.
1816 -17 byggdes den nya kyrkan efter ritningar av Axel Almfelt.

Bild på Orgelfasad1874 Byggd av Carl August Johanson Hovmantorp 7 stämmor.
1939 Byggd av Grönvall 16 stämmor 2 manualer och pedal.
1968 Byggd av Magnusson 18 stämmor 2 manualer och pedal.

Manual IManual IIPedalverk
Rörflöjt 8´Gedackt 8´Subbas 16´
Principal 4´Spetsgamba 8´Principal 8´
Gedacktflöjt 4´Koppelflöjt 4´Rörpommer 4´
Hålflöjt 2´Principal 2´Rauschpipa 3 ch
Mixtur 4 ch Sifflöjt 1 1/3´Fagott 16´
Sesquialtera 2 ch Cymbel 3 ch
Mixtur 4 ch Krumhorn 8´
Trumpet 8´Tremualnt
SvällMekanisk
Karlslunda Församlingshem

Bild på kyrkan

Bild på Orgelfasad1966 Byggd av Magnusson 4 stämmor

Manual IPedalverk
Gedackt 8´Bihangs
Rörflöjt 4´
Principal 2´
Nasat 1 1/3´Kläckeberga

Bild på Kyrkan

Bild på Orgelfasad och orgel1866 ? 4 stämmor.
1897 Byggd av E A Setterquist & Son Örebro 9 stämmor 1 manual och pedal.
1957 Byggd av Olof Hammarberg 17 stämmor 2 manualer och pedal.

HuvudverkÖververkPedalverk
Gedackt 8´Rörflöjt 8´Subbas 16´
Principal 4´Flöjt 4´Gedackt 8´
Hålflöjt 4´Kvintadena 4´Oktava 4´
Gemshorn 2´Principal 2´Nachthorn 2´
Mixtur 4 ch Sesquialtera 2 ch Dulcian 16´
Skalmeja 8´Scharf 2 ch
TremualntMekanisk
Kristdala

Bild på kyrkan

Bild på Orgelfasad

1741 Byggd av J Wistenius
1753 Byggd av S Axtelius.
1811 Byggd av Olof Schwan och Per Strand.
1936 Ombyggdes av A Mårtensson 26 stämmor 2 manualer och pedal.

Manual IManual IIPedalverk
Rörflöjt 8´Gedackt 8´Subbas 16´
Principal 4´Spetsgamba 8´Gedackt 8´
Waldflöjt 2´Koppelflöjt 4´
Sesquialtera 2 ch Principal 2´
Mixtur 3-4 ch Scharf 2 ch
Krumhorn 8´
Mekanisk


stämmer ejKristvalla

Bild på kyrkan

1794 Invigdes kyrkan av biskop Magnus Wallenstråle.
1985 Renovering inne i kyrkan.
1988 Renovering ute målning.

Bild på Orgelfasad1766 Byggd av G Lagergren.
1842 Byggd av N P Petersson Böda 16 stämmor
1931 Byggd av Magnusson 14 stämmor 2 manualer och pedal.

Manual IManual IIPedalverk
Borduna 16´Rörflöjt 8´Subbas 16´
Principal 8´Salicional 8´Violoncell 8´
Gamba 8´Voix céleste 8´
Flute harmonique 8´Gemshorn 4´
Oktava 4´Blockflöjt 2´
Mixtur 3 ch
Trumpet 8´Pneumatisk
Kråkshult

Bild på kyrkan

Bild på Orgelfasad

1811 Byggd av P Schiörlin.

Manual IManual IIPedalverk
Rörflöjt 8´Gedackt 8´Subbas 16´
Principal 4´Spetsgamba 8´Gedackt 8´
Waldflöjt 2´Koppelflöjt 4´
Sesquialtera 2 ch Principal 2´
Mixtur 3-4 ch Scharf 2 ch
Krumhorn 8´
Mekanisk


stämmer ejKråksmåla

Bild på kyrkanBild på Orgelfasad och orgel

1759 Från Virserums kyrka.
1846 Byggd av Johannes Magnusson Lemnhult 10 stämmor.
1918 Byggd av Åkerman & Lund 12 stämmor 2 manualer och pedal.
1955 Byggd av Hammarberg 16 stämmor 2 manualer och pedal.

Huvudverk SvällverkPedalverk
Rörflöjt 8´Gedackt 8´Subbas 16´
Principal 4´Rörflöjt 4´Principal 8´
Gedacktflöjt 4´Principal 2´Koralbas 4´
Waldflöjt 2´Nasat 1 1/3´
Mixtur 4 ch Scharf 3 ch
Skalmeja 8´TremulantMekanisk
Tremulant


Du är välkommen att höra av Dig, via E - mail

e-post orgelgruppen@get.to

Tillbaka