Orglar i Kalmar län
Bilder på Kyrkorna, orglarna med text om regestrering m.m.


Jag arbetar med bilderna
Kommer inom kortEmmaboda

Bild på kyrkan

Kyrkan Invigd 1941.

Bild på Orgelfasad1842 Byggd av Bo Wedrup 15 stämmor 2 manualer och pedal.
1956 Renoverad 15 stämmor 2 manualer och pedal.

Manual IManual IIPedalverk
Principal 8´Rörflöjt 8´Subbas 16´
Gedackt 8´Fugara 8´Gedackt 8´
Oktava 4´Principal 4´Flöjt 4´
Oktava 2´Blockflöjt 4´
Mixtur 3 ch Sesquialtera 2 2/3´
Corno 8´Waldflöjt 2´
Cresc.Pneumatisk


1970 Frederiksborgs orgelbyggeri Danmark 15 stämmor.

Manual IManual IIPedalverk
Spillflöjt 8´Gedackt 8´Subbas 16´
Principal 4´Rörflöjt 4´Gedacktpommer 8´
Spetsflöjt 4´Principal 2´Rörgedackt 4´
Hålflöjt 2´Sesquialtera II Koppelflöjt 2´
Mixtur 3 ch Kvintcymbel IIFagott 16´
TremulantFagerhult

Bild på Kyrkan

1740 Byggdes en äldre träkyrka.
1894 Nya kyrkan byggdes.Bild på Orgelfasad och orgel1668 Byggdes den första orgel.335 daler.
1674 Utökades med två stämmor Trumpet Baaz och Quint 1 1/2´ av Magnus Åhrman.
1718 Hade orgel 8 stämmor.
1739 Byggdes en ny bälg.
1773 Byggd av I Wahlberg o A Wollander Vimmerby 12 stämmor.
1894 Byggd av Åkerman & Lund 16 stämmor 2 manualer och pedal.

Den gamla orgel på 1820 talet.

HuvudverkÖververk
Gedacht 8´RPrincipal 4´
Quint 3´Quintadena 8´
Octava 2´Rorfleut 4´
Gemshorn 2´Fleut douce 4´
Trompette 8´Scharff 3 chor
Trompette bass 4´Trompette 8´
Sperventil
Noli me teangereTremulant


Ny orgeln byggd 1894.

HuvudverkÖververkPedalverk
Borduna 16´Rörflöjt 8´Subbas 16´
Principal 8´Salicional 8´Violoncell 8´
Flute harmonique 8´Bastthorn 8´Basun 16´
Gamba 8´Flute octaviante 4´
Oktava 4´Waldflöjt 2´
Kvinta 2 2/3´
Oktava 2´
Corno 8´Mekanisk


Bild på KororgelByggd 1974 av Richard Jacobi orgelverkstad Stockholm.
Orgeln byggdes för Kolberga kyrka i Oskarshamn,
där den installerades 1975.
Den såldes till Fagerhults församling i september 2008,
för att brukas som kororgel här.

HuvudverkPedalverk
Koppelfläjt 8´Subbas 16´
Gemshorn 4´
Principal 2´Mekanisk
Nasard 1 1/3´Manual/pedal
Figeholm Kapell

Bild på kyrkan

Bild på Orgelfasad

1941 Byggd av ?

Registreringen stämmer ej
Manual IManual IIPedalverk
Gedakt 8´Rörflöjt 8´Subbas 16´
Principal 4´Flöjt 4´Oktava 8´
Waldflöjt 2´Principal 2´
Mixtur 3 ch Nasat 1 1/3
Krumhornsregal 8´
Mekanisk
Flemingelands Kapell

Bild på kyrkan

1933 Byggdes kyrkan.

Bild på Orgelfasad

??

Registreringen stämmer ej
Manual IManual IIPedalverk
Gedakt 8´Rörflöjt 8´Subbas 16´
Principal 4´Flöjt 4´Oktava 8´
Waldflöjt 2´Principal 2´
Mixtur 3 ch Nasat 1 1/3
Krumhornsregal 8´
Mekanisk
Fliseryd

Bild på kyrkanBild på Orgelfasad1839 Byggd av J P Åberg Vassmolösa 8 stämmor.
1862 Såld till Långlöt.
1862 Byggd av P L Åkerman Stockholm 9 stämmor 1 manual och pedal.
1959 Byggd av Werner Bosch Kassel 27 stämmor 2 manualer och pedal.

Manual IManual IIPedalverk
Principal 8´Gedacktflöjt 8´Subbas 16´
Rörflöjt 8´Kvintadena 8´Principalbas 8´
Oktava 4´Principal 4´Gedacktbas 8´
Täckflöjt 4´Spetsflöjt 2´Koralbas 4´
Kvinta 2 2/3´Blockflöjt 2´Nachthorn 2´
Oktava 2´Nasat 1 1/3´Mixtur 4 ch
Mixtur 4 ch Sifflöjt 1´Fagott 16´
Scharf 3 ch Cymbel 3 ch
Dulcian 16´Tertian 2 ch
Trumpet 8´Regal 8´
Tremulant


Bild på Orgelfasad

1990 Ålems Orgelverkstad AB S Fondell Ålem .

Ej klar
Manual IManual IIPedalverk
Principal 8´Rörflöjt 8´Subbas 16´
Gedackt 8´Principal 4´Oktava 8´
Oktava 4´Flöjt 4´Nachthorn 4´
Träflöjt 4´Svegel 2´Blockflöjt 2´
Oktava 2´Scharf 2 ch
Mixtur 3 ch Dulcian 8´
Mekanisk
Frödinge

Bild på kyrkan

1744 En träkyrkan

Bild på Orgelfasad

1859 Byggd av J G Dahlstedt Ökna 11 stämmor 1 manual och pedal.
1955 Byggd av Nils Hammarberg Göteborg 16 stämmor 2 manualer och pedal.

Manual IManual IIPedalverk
Principal 8´Rörflöjt 8´Subbas 16´
Gedackt 8´Principal 4´Oktava 8´
Oktava 4´Flöjt 4´Nachthorn 4´
Träflöjt 4´Svegel 2´Blockflöjt 2´
Oktava 2´Scharf 2 ch
Mixtur 3 ch Dulcian 8´
Mekanisk
Fågelfors

Bild på kyrkanBild på Orgelfasad och orgel1885 Byggd avÅkerman & Lund 8 stämmor 1 manual och pedal.
1948 byggd av Åkerman & Lund 17 stämmor 2 manualer och pedal.

Huvudverk SvällverkPedalverk
Principal 8´Salicional 8´Subbas 16´
Flute Harmonique 8´Rörflöjt 8´Gedackt 8´
Oktava 4´Principal 4´Koralbas 4´
Spetsflöjt 4´Gemshorn 4´
Oktava 2´Nasard 2 2/3´
Mixtur 3-4 ch Blockflöjt 2´
Trumpet 8´Krumshorn 8´
Tremulant Pneumatisk


Bild på KororgelByggd av Gustaf Hagströms orgelverkstadi Härnösand,
till Gästrike-Hammarby Kapell.
Såld, flyttad och given som gåva till Fågelfors kyrka
att brukas som kororgel, enligt gåvobrev 2006-02-09.

Orgelhuset ommålat och utsmyckat i enlighet
med kyrkans övriga interiör år 2008.

HuvudverkPedalverk
Gedakt 8´Bihangs
Rörflöjt 4´
Principal 2´
Mixtur 2 chor


Förlösa

Bild på kyrkanBild på Orgelfasad och orgel1863 Byggd av O Hultkvist 15 stämmor 2 manualer och pedal.
1955 Byggd av Hammarberg 22 stämmor 2 manualer och pedal.

Manual IManual IIPedal
Kvintadena 16`Rörflöjt 8´Subbas 16´
Principal 8´Salicional 8´Principal 8´
Gedackt 8´Principal 4´Gedackt 8´
Oktava 4´Spetsflöjt 4´Flöjt 4´
Kvinta 2 2/3´Blockflöjt 2´Nachthorn 2´
Oktava 2´Sesquialtera 2 ch Fagott 16´
Mixtur 4 ch Scharf 2 ch
Trumpet 8´Krumhorn 8´
TremulantPneumatisk


Bild på Kororgel

1986 Ålems orgelverkstad AB S Fondell Ålem.
ManualPedal
Principal 8´Bihängd
Gedackt 8´
Fugara 8´
Oktava 4´/TD>
Flöjt 4´Mekanisk
Kvinta 3´
Oktava 2´
Garvaregårdens kyrka Förlösa

Bild på kyrkanBild på Orgelfasad och orgel

1980 Nels Munck Mogensen Hovmantorp 7 stämmor.

ManualPedal
Gedackt 8´Subbas 16´
Rörflöjt 4´Gedackt 8´
Svegel 2´
Qvint 1 1/3´/TD>
Sifflöjt 1´Mekanisk
Gamleby

Bild på kyrkanBild på Orgelfasad och orgel1704 Byggd av ?
1869 Byggd av F Andersson.
1941 Byggd av A Mårtensson 23 stämmor 2 manualer och pedal.

Huvudverk SvällverkPedalverk
Principal 8´salicional 8´Subbas 16´
Gedackt 8´Principal 4´Oktavbas 8´
Oktava 4´Gemshorn 4´Koralbas 4´
Täckflöjt 4´Nanard 2 2/3´
Kvinta 2 2/3´Blockflöjt 2´Pneumatisk
Oktava 2´
Mixtur 3-4 ch
Gladhammar

Bild på kyrkanBild på Orgelfasad och orgel1744 Byggd av J Wistenius
1896 Byggd av G A Setterquist 9 stämmor 2 manualer och pedal.

Huvudverk SvällverkPedalverk
Principal 8´salicional 8´Subbas 16´
Gedackt 8´Principal 4´Oktavbas 8´
Oktava 4´Gemshorn 4´Koralbas 4´
Täckflöjt 4´Nanard 2 2/3´
Kvinta 2 2/3´Blockflöjt 2´Pneumatisk
Oktava 2´
Mixtur 3-4 ch
Gullabo

Bild på kyrkan

1713 Invigdes den gamla kyrkan.
1804 Invigdes nuvarande kyrka.

Bild på Orgelfasad och orgel1881 Orgel byggd av Carl Elfström Ljungby 10 stämmor 1 manual och pedal.
1938 Byggd av John Grönvall Lilla Edet 14 stämmor 2 manualer, och pedal.

Huvudverk SvällverkPedalverk
Principal 8´salicional 8´Subbas 16´
Gedackt 8´Principal 4´Oktavbas 8´
Oktava 4´Gemshorn 4´Koralbas 4´
Täckflöjt 4´Nanard 2 2/3´
Kvinta 2 2/3´Blockflöjt 2´Pneumatisk
Oktava 2´
Mixtur 3-4 ch


1970 A Mårtenssons orgelfabrik AB Lund. 12 stämmor

Huvudverk SvällverkPedalverk
Gedackt 8´Rörflöjt 8´Subbas 16´
Principal 4´Koppelflöjt 4´Gedackt 8´
Waldflöjt 2´Principal 2´Kvintadena 4´
Mixtur 3 ch Sesquialtera 2 ch
Scharf 2 ch Mekanisk
Gårdveda

Bild på kyrkanBild på Orgelfasad och orgel1714 Orgelbyggare Johan Åhrman.
1757 Ombyggd av Lars Wistrand Södra Vi.
1850 Orgelbyggare Sven Nordström.
1962 Renovering av Bernhard Svensson

Huvudverk SvällverkPedalverk
Principal 8´salicional 8´Subbas 16´
Gedackt 8´Principal 4´Oktavbas 8´
Oktava 4´Gemshorn 4´Koralbas 4´
Täckflöjt 4´Nanard 2 2/3´/TD>
Kvinta 2 2/3´Blockflöjt 2´Pneumatisk
Oktava 2´
Mixtur 3-4 ch


Kororgel

1982 Byggd av Robert Gustavsson Orgelbyggeri Härnösand 6 stämmor.

Huvudverk Pedalverk
Principal 8´Subbas 16´
Gedackt 8´Oktavbas 8´
Oktava 4´Koralbas 4´
Täckflöjt 4´


Stämmer ej

Du är välkommen att höra av Dig, via E - mail

e-post orgelgruppen@get.to

Tillbaka