Orglar i Jönköpings län
Bilder på Kyrkorna, orglarna med text om regestrering m.m.


Jag arbetar med bilderna
Kommer inom kortSandvik

Bild på kyrkan

Bild på Orgelfasad1882 Johannes Andersson Långaryd 5 stämmor.
1901 Byggd av Johannes Magnusson Göteborg.
1936 Renoverad av Magnusson 7 stämmor 1 manual. Ingenpedal.

Manual IPedal
Borduna 18 B/D Bihängd
Principal 8´
Violin 8´
Rörflöjt 8´
Salicional 8´
Oktava 4´
Trumpet 8´Mekanisk
Sandseryd Kyrka Norrahammar

Bild på kyrkanBild på Orgelfasad och orgel

1911 Byggd av Eskil Lundén Göteborg
1938 Omdisponerad av Th Frobenius Köpinhamn.
1953 Omdisponerad av Frede Aagaard 12 stämmor 2 manualer och pedal.

Manual IManual IIPedalverk
Borduna 16´Rörflöjt 8´Subbas 16´
Principal 8´Kvintadena 4´Oktava 4´
Gedackt 8´Nachthorn 2´
Oktava 4´Larigot 1 1/3´
Scharf 3 ch
Dulcian 8´Pneumatisk
Skeda

Bild på kyrkanBild på Orgelfasad1835 Byggd av E Nordström Eksjö 10 stämmor 1 manual och pedal.
1927 Byggd av Åkerman & Lund Sundbyberg
1954 Omdisp och tillbyggd av Olof Ryden 18 stämmor 2 manualer och pedal.

Manual IManual IIPedalverk
Principal 8´Salicional 8´Subbas 16´
Gedackt 8´Rörflöjt 8´Gedackt 8´
Oktava 4´Principal 4´Flöjt 4´
Flöjt 4´Flue octaviante 4´
Oktava 2´Waldflöjt 2´
Mixtur 3 ch Kvinta 1 1/3´
Trumpet 8´Krumhorn 8´Tremulant
Skepperstad

Bild på kyrkan

Från andra delen av 1100-talet

Bild på Orgelfasad och orgel1883 August Svensson 5 stämmor 1 manual och pedal.
1949 Byggd av John Grönvall Orgelbyggeri Lilla Edet 10 stämmor 2 manualer och pedal.

Manual I Manual II Pedalverk
Gedackt 8´Rörflöjt 8´Subbas 16´
Principal 4´Salicional 8´
Spetsflöjt 4´Gemshorn 4´
Kvintadena 2´Nasard 2 2/3´
Waldflöjt 2´
Pneumatisk


1973 Olof Hammarberg Göteborg 8 stämmor.

Manual I Manual II Pedalverk
Rörflöjt 8´Gedakt 8´Subbas 16´
Principal 4´Koppelflöjt 4´
Waldflöjt 2´Principal 2´
Mixtur III Mekanisk
Skillingaryd

Bild på kyrkan

1941 Nyvarande kyrka.

Bild på Orgelfasad och orgel

1946 Byggd av J Grönvall Lilla Edet.14 stämmor 2 manualer och pedal.
Orgeln tagits ur bruk.
Bild på kororgel

1991 Västbo orgelbyggeri 18 stämmor 2 manualer och pedal.

Manual I Manual IIPedalverk
Principal 8´Rörflöjt 8´Subbas 16´
Gedackt 8´Sallicional 8´Koralbas 4´
Oktava 4´Voix céleste 8´
Oktava 2´Gemshorn 4´
Mixtur 3-4 ch Nasard 2 2/3´
Blockflöjt 2´
Ters 1 3/5´Pneumatisk
Skillingaryd Skogskapellet

Bild på kyrkanBild på Orgelfasad och orgel

1954 Byggd av Troels Krohn Hilleröd.8 stämmor 1 manual

Manual I Pedal
Rörflöjt 8´Bihängd
Kvintadena 8´
principal 4´
gedacktflöjt 4´
Blockflöjt 2´
Nasat 1 1/3´
Scharf 2 ch Mekanisk
Rankett 16´
Skillingaryd Tallnäs Stiftgård

Bild på kyrkanBild på Orgelfasad och orgel

1973 Västbo orgelbyggeri Långaryd

Manual I Pedal
Gedackt 8´Subbas 16´
Fugara 8´
Rörflöjt 4´B/D
Principal 2´
Nasat 1 1/3´
Oktava 1´
Krumhorn 16´DMekanisk
Skirö

1130 omkring byggdes den älsta stavkyrkan av trä.
Nuvarande kyrka invigdes 1837.
Bild på kyrkanBild på Orgelfasad och orgel1857 Byggd av Johannes Magnusson Nässja Lemnhult.
1961 Konservering utförd av Bröderna Moberg Sandviken 17 stämmor 2 manualer och pedal.

Manual IManual IIPedalverk
Borduna 16´Fugara 8´Borduna 16´
Principal 8´Flue dámour 8´Vioncell 8´
Gedackt 8´Gedackt 8´Basun 16´
Viola di Gamba 8´Principal 4´
Oktava 4´Täckflöjt 4´
Kvinta 2 2/3´
Oktava 2´
Scharf 3 ch
Trumpet 8 B/D
Mekanisk


KororgelManualPedal
Gedackt 8´Bihängd
Principal 4´
Rörpommer 4´
Waldflöjt 2´
Nasat 1 1/3´Mekanisk
Skärstad

Bild på kyrkan

Bild på Orgelfasad och orgel

1583 Byggdes den första orgel. Den var byggd i Köpenhamn. 3 stämmor.
1731 Lars Solberg 6 stämmor.
1761 Såldes orgeln till Gusums kyrka. 1763 J Wistenius Linköping 10 stämmor.
1826 Byggd av Johan Eberhart.
1919 Byggd av Setterquist
1962 Nytt pipverk av Johannes Künkel Lund 17 stämmor 2 manualer och pedal.

Ursprunglig disposition
HuvudverkPedal
Borduna 16´Rörflöjt 8´Subbas 16´
Principal 8´Gemshorn 4´Principal 8´
Gedackt 8´Principal 2´Kvintadena 4´
Oktava 4´Nasat 1 1/3´
Koppelflöjt 4´Scharf 3 ch
Oktava 2´Rörskalmeja 8´
Mixtur 4 ch
Dulcian 8´


2003 Ny orgel

Ej klar
HuvudverkPedal
Borduna 16´Rörflöjt 8´Subbas 16´
Principal 8´Gemshorn 4´Principal 8´
Gedackt 8´Principal 2´Kvintadena 4´
Oktava 4´Nasat 1 1/3´
Koppelflöjt 4´Scharf 3 ch
Oktava 2´Rörskalmeja 8´
Mixtur 4 ch
Dulcian 8´
Bild på Kororgel

1970 Bruno Christensen & Söner Tingslev Danmark.

Manual I /B>
Gedackt 8´
Rörflöjt 4´
Principal 2´
Nasat 1 1/3´
Mekanisk
Skärstad Landsjökyrkan

Bild på kyrkan

1984

Bild på Orgelfasad och orgel1984 J Künkel Orgelverkstad AB Lund 6 stämmor 1 manual.

Ursprunglig disposition
HuvudverkPedal
Rörflöjt 8´Subbas 16´
Principal 4´
Koppelflöjt 4´
Waldflöjt 2´
Nasat 1 1/3´Mekanisk


Smålandsstenar Willstad

Bild på kyrkan

1964 Kyrkan nybyggd och invigd.

Bild på Orgelfasad och orgel1964 Byggd av Mårtensson 13 stämmor 2 manualer

Huvudverk SvällverkPedalverk
Gedackt 8´Spetsgamba 8´Subbas 16´
Principal 4´Rörflöjt 8´Oktavbas 8´
Kvinta dena 4´Principal 2´Nachthorn 4´
Blockflöjt 2´Kvinta 1 1/3´
Mixtur 4 ch Dulcian 8´
Flöjt 2´
Eufon 8´
Mekanisk
Sommen

Bild på kyrkanBild på Orgelfasad och orgel

1760 Orgeln byggd av J Vistenius ( Magasinerad ) 1770

Manual I Manual IIPedal
Rörflöjt 8´BGedackt 8´Subbas 16´
Principal 4´Gamba 8´Borduna 8´
Spetsflöjt 4´Rörflöjt 4´
Waldflöjt 2´Principal 2´
Mixtur 3 ch Nasat 1 1/3´
Sesquilaltera 2 ch Mekanisk
Stenberga

Bild på kyrkan

Nuvarande kyrka från 1600-talet.
Dagens kyrka har ett torn som byggdes 1762,
efter en brand i tornet.
1822-25 genomgick kyrkan en grumlig renovering.
1954-55 försökte man återställa
kyrkan till sitt ursprung före 1822.Bild på Orgelfasad och orgel

1825 J P Åberg Vassmolösa.
1911 Byggd av E Wirell Virestad.11 stämmor 2 manualer och pedal.

Manual I Manual IIPedal
Borduna 16´Viola dámour 8´Subbas 16´
Principal 8´Salicional 8´Violoncell 8´
Gamba 8´Rörflöjt 8´
Oktava 4´Dolce 4´
Piccolo 2´
Pneumatisk


1988 Nils Olof Berg Nye 8 stämmor.

Manual I Pedal
Principal 8´D Bihängd
Dubbelflöjt 8´B/D
Fugara 8´
Principal 4´B/D
Flöjt 4´
Quinta 3´B/D
Oktava 2´
Trumpet 8´B/D Mekanisk
Stengårdshult

Bild på kyrkanBild på Orgelfasad och orgel

1760 Orgeln byggd av J Vistenius ( Magasinerad ) 1770

Manual I Manual IIPedal
Rörflöjt 8´BGedackt 8´Subbas 16´
Principal 4´Gamba 8´Borduna 8´
Spetsflöjt 4´Rörflöjt 4´
Waldflöjt 2´Principal 2´
Mixtur 3 ch Nasat 1 1/3´
Sesquilaltera 2 ch Mekanisk
Stockaryd

Bild på kyrkan

1906 Byggdes nuvarande kyrka.

Bild på Orgelfasad och orgel

1908 E Wirell Orgel.13 stämmor 2 manualer och pedal.
1933-34 Magnusson Göteborg.
1960 Freede Aagaard.
1964 Efterjusterad av Lars Magnusson Göteborg.

Manual IManual IIPedalverk
Borduna 16´Fugara 8´Subbas 16´
Principal 8´Rörflöjt 8´Violin 8´
Gedackt 8´Salicional 8´Gedackt 8´
Spetsgamba 8´Principal 4´Oktava 4´
Oktava 4´Gedacktflöjt 4´Basun 16´
Oktava 2´Kvinta 2 2/3
Koppelflöjt 2´Blockflöjt 2´
Mixtur 4 chTers 1 3/5
Trumpet 8´Krumhorn 8´Sväll


1980 Nils Olof Berg Nye.

Manual IManual IIPedalverk
Principal 8´Gedackt 8´Subbas 16´
Blockflöjt 8´Salicional 8´VBorduna 8´
Oktava 4´Principal 4´Basun 16´
Koppelflöjt 4´Rörflöjt 4´
Oktava 2´Kvinta 2 2/3´
Kvinta 1 1/3´Waldflöjt 2´
Oktava 1´Ters 1 3/5´
Scharf II
TremulantMekanisk


Bild på Kororgel1988 Nils Olof Berg Nye 8 stämmor.

ManualPedalverk
Gedackt 8´B/D Subbas 16´
Vox Candida 8´D
Principal 4´B/D
Rörflöjt 4´B/D
Kvinta 2 2/3´D
Oktava 2´B/D
Kvinta 1 1/3´B Mekanisk


Du är välkommen att höra av Dig, via E - mail

e-post orgelgruppen@get.to

Tillbaka