Orglar i Jönköpings län
Bilder på Kyrkorna, orglarna med text om regestrering m.m.


Jag arbetar med bilderna
Kommer inom kortOsbruks kapell

Bild på kyrkanBild på Orgelfasad

1829 Orgeln byggd av P Z Strand
1879 Orgeln av C. Elfström med 17 stämmor 2 manualer
1985 Byggd av Olof Hammarberg Göteborg.

Registreringen stämmer ej
Manual IManual IIPedalverk
Gedakt 8´Rörflöjt 8´Subbas 16´
Principal 4´Flöjt 4´Oktava 8´
Waldflöjt 2´Principal 2´
Mixtur 3 ch Nasat 1 1/3
Krumhornsregal 8´
MekaniskRamkvilla

Bild på KyrkanBild på Orgelfasad och orgel

1931 Byggd av Måtensson 11 stämmor 2 manualer och pedal.
1975 Byggd av Nils-Olof Berg 12 stämmor 2 manualer och pedal

Manual IManual IIPedal
Borduna 16´Rörflöjt 8´Subbas 16´
Principal 8´Gamba 8´Cello 8´
Flute harmonique 8´Salicional 8´
Oktava 4´Voix céleste 8´
Flute octaviante 4´Pneumatisk


1975 Nils Olof Berg Nye 12 stämmor.

Manual IManual IIPedal
Bourdon 8´Gedackt 8´Subbas 16´
Principal 4´Flöjt 4´Gedackt 8´
Gedackt 4´Principal 2´Kvintadena 4´
Waldflöjt 2´Sesquialtera II
Mixtur IICymbel I Pneumatisk
Reftele

Bild på kyrkanBild på Orgelfasad1844 Byggd av Johan Niklas Söderling 19 stämmor
1917 Ombyggd av Olof Hammarberg Göteborg 24 stämmor 2 manualer och pedal. 1965 Byggd av Västbo Orgelbyggeri Ingvar Johansson 20 stämmor 2 manualer och pedal.

Manual IManual IIPedalverk
Borduna 16´Salicional 8´Subbas 16´
Principal 8´Rörflöjt 8´Lieblich Gedackt 16´
Dubbelflöjt 8´Principal 4´Gedackt 8´
Oktava 4´ Octaviant 4´Oktava 8´
Flöjt 4´Waldflöjt 2´koralbas 4´
Kvinta 2 2/3´Oktava 1´Basun 16´
Oktava 2´Scharf 3 ch
Mixtur 5 ch Regal 8´
Trumpet 8´
Vox humana 8´Pneumatisk


Kororgel

1995 Byggd av Västbo orgelbyggeri 9 stämmor 2 manualer och pedal.
Rogberga

Bild på kyrkanBild på Orgelfasad och orgel1772 Byggd av Schiörlin-Westenius-orgel i gamla kyrkan. 9 1/2 stämmor
1870 Överflyttning till nya kyrkan.
1872 Orgeln utökades av Erik Nordström till 11 stämmor.
1937 Byggd av Magnusson 25 stämmor 2 manualer och pedal.

Manual IManual IIPedalverk
Borduna 16´Rörflöjt 8´Subbas 16´
Principal 8´Violinprincipal 8´Ekobas 16´
Gamba 8´Salicional 8´Violoncell 8´
Gedackt 8´Voix céleste 8´Gedackt 8´
Fugara 8´Flöjt 4´
Oktava 4´Gemshorn 4´
Cornett 3-4 ch Sesquialtera 2 ch
Trumpet 8´Waldflöjt 2´
Krumhorn 8´Mekanisk
Crec.
Tenhults Församlingshem Rogberga

Bild på kyrkanBild på Orgelfasad

1958 Byggd av Paul Ott Göttingen 6 stämmor 1 manual.
1978 Flyttades denna orgel till Norra Klinikerna Jönköping.

Manual IPedalverk
Gedakt 8´Kvintadena 16´
Principal 4´
Blockflöjt 4D/B
Oktava 2D/B
Sesquiltera 1-2 D/B
Mekanisk


1985 J Künkel Orgelverkstad AB Lund 6 stämmor 1 manual

Manual IPedalverk
Gedakt 8´Subbas 16´
Principal 4´
Koppelflöjt 4´
Svegel 2´
Nasat 1 173´Mekanisk
Rydaholm

Bild på kyrkan

Delar från 1100-talet.
Ombyggdes på 1700-talet.

Bild på Orgelfasad och orgel

1748 Jonas Solberg Värnamo 12 stämmor.
1859 Johan Niklas Söderling Göteborg 18 1/2 stämmor.
1937-38 Av Mårtensson.37 stämmor 2 manualer och pedal.

Manual IManual IIPedalverk
Borduna 16´Fugara 8´Subbas 16´
Principal 8´Rörflöjt 8´Violin 8´
Gedackt 8´Salicional 8´Gedackt 8´
Spetsgamba 8´Principal 4´Oktava 4´
Oktava 4´Gedacktflöjt 4´Basun 16´
Oktava 2´Kvinta 2 2/3
Koppelflöjt 2´Blockflöjt 2´
Mixtur 4 chTers 1 3/5
Trumpet 8´Krumhorn 8´Sväll


1975 J Künkel Orgelverkstad AB Lund 20 stämmor 2 manualer och pedal.

Manual IManual IIPedalverk
Borduna 16´Rörflöjt 8´Subbas 16´
Principal 16´ DFugara 8´Violon 8´
Principal 8´Principal 4´Kvinta 6´
Gedackt 8´Flöjt 4´Oktava 4´
Viola di Gamba 8´Piccolaflöjt 2´Basun 16´
Oktava 4´
Kvinta 3´
Oktava 2´
Rauschkvint 2 ch
Trumpet 8´Mekanisk


Kororgel

Orgel från 1989 Västbo Orgelbyggeri.ej Klar
Manual IManual IIPedalverk
Borduna 16´Rörflöjt 8´Subbas 16´
Principal 8´Flöjt 4´Oktava 8´
Gedackt 8´Principal 2´
Mixtur 3 ch Nasat 1 1/3
Krumhornsregal 8´
Mekanisk
Horda församlingshem Rydaholm

Bild på kyrkanBild på Orgelfasad och orgel

1977 Anders Persson orgelbyggeri Viken 5 stämmor

Manual IPedal
Gedackt 4´Bihängd
Principal 8´
Rörflöjt 4´
Waldflöjt 2´B/D
Kvint 1 1/3´Mekanisk
Rödöbruk kapell

Bild på kyrkanBild på Orgelfasad och orgelHuvudverkSvällverkPedalverk
Borduna 16´Rörflöjt 8´Subbas 16´
Principal 8´Fugara 8´Violon 8´
Gedackt 8´Salicional 8´Kvinta 3 1/3´
Viola di Gamba 8´Principal 4´Oktava 4´
Oktava 4´Täckflöjt 4´Basun 16´
Rörflöjt 4´Nasard 2 2/3´
Kvinta 2 2/3´Waldflöjt 2´
Oktava 2´Ters 1 3/5´
Mixtur 5 ch Kvintcymbel 3 ch
Trumpet 8´ Krumhorn 8´


KororgelManualPedal
Gedackt 8´Bihängd
Principal 4´
Rörpommer 4´
Waldflöjt 2´
Nasat 1 1/3´Mekanisk


Du är välkommen att höra av Dig, via E - mail

e-post orgelgruppen@get.to

Tillbaka