Orglar i Jönköpings län
Bilder på Kyrkorna, orglarna med text om regestrering m.m.


Jag arbetar med bilderna
Kommer inom kortNorra Hestra

Bild på kyrkan

Bild på OrgelfasadRegistreringen stämmer ej
Manual IManual IIPedalverk
Gedakt 8´Rörflöjt 8´Subbas 16´
Principal 4´Flöjt 4´Oktava 8´
Waldflöjt 2´Principal 2´
Mixtur 3 ch Nasat 1 1/3
Krumhornsregal 8´
MekaniskNorra Ljunga

Bild på Kyrkan

Från andra delen av 1100-taletBild på Orgelfasad och orgel

1871 Byggd av j Törnqvist
1934 Ombyggd av Åkerman & Lund 7 stämmor 1 manual och pedal.

HuvudverkPedalverk
Principal 8´Subbas 16´
Fugara 8´
Salicional 8´
Borduna 8´
Oktava 4´
Waldflöjt 2´
Mixtur 4 chor
Dulcian 16´
Trumpet 8´Pneumatisk


1982 Nils Olof Berg 12 stämmor 2 manualer och pedal.

HuvudverkPedalverk
Rörflöjt 8´Trägedackt 8´Subbas 16´
Principal 4´Salicional 8´
Italiensk Flöjt 4´Pommer 4´
Oktava 2´Waldflöjt 2´
Scharf 2 ch Ters 1 3/5´
Principal 1´Mekanisk
Norra Sandsjö

Bild på kyrkan

Bild på Orgelfasad och orgel

1600-Talet
1734 Ombyggd av Lars Solberg Norra Sandsjö 10 stämmor.
1774 Flyttad till Lannaskede kyrka.
1775 Lars Strömblad Ödeshög 20 stämmor.
1855 Johannes Magnusson Lemnhult 15 stämmor.
1910 Byggd av Johannes Magnusson 14 stämmor 2 manualer och pedal.

Manual IManual IIPedalverk
Borduna 16´Rörflöjt 8´Subbas 16´
Principal 8´Salicional 8´Violoncell 8´
Gamba 8´Violin 8´Basun 16´
Flute harmonique 8´Voix céleste 8´
Oktava 2´
Trumpet 8´Halv Pneumatisk


1982 Smedman Orgelbyggeri AB Lidköping 25 stämmor 2 manualer och pedal.

Manual IManual IIPedalverk
Gedackt 16´Open fleut 8´Subbas 16´
Principal 8´Quintadena 8´Principal 8´
Gedackt 8´Principal 4´Gedackt 8´
Oktava 4´Rörflöjt 4´Quinta 6´
Waldflöjt 4´Spetsfleut 2´Oktava 4´
Quinta 3´Scharf 3 chor Basun 16´
Oktava 2´Dulcian 8´B Trumpet 8´
Ters 1 3/5´Vox Humana 8´D
Mixtur 4 chor Tremulant Mekanisk
Trumpet 8´


Bild på Kororgel1968 Grönlunds Orgelbyggeri AB Gammelstad.

ManualPedalverk
Gedackt 8´Bihängd
Rörflöjt 4´Oktava 8´
Principal 2´
Kvinta 1 1/3´Mekanisk
Norra Solberga

Bild på kyrkan

Bild på Orgelfasad och orgel

Huvudverk SvällverkPedalverk
Borduna 16´Rörflöjt 8´Subbas 16´
Principal 8´Principal 4´Gedackt 8´
Flue harmonique 8´Waldflöjt 2´Koralbas 4´
Bourduna 8´Sesqialtera 2 ch
Oktava 4´
Flöjt 4´
Oktava 2´
Mixture 3-4 ch Mekanisk
Norra Solberga Gamla Kyrka

Bild på kyrkan

Bild på Orgelfasad och orgel

Norra Unnaryd

Bild på kyrkanBild på Orgelfasad och orgel

1840 Byggd av J Andersson
Huvudverk SvällverkPedalverk
Borduna 16´Rörflöjt 8´Subbas 16´
Principal 8´Principal 4´Gedackt 8´
Flue harmonique 8´Waldflöjt 2´Koralbas 4´
Norrahammar

Bild på kyrkanBild på Orgelfasad och orgel1930 Byggd av A Mårtensson Orgelbyggeri AB Lund 11 stämmor.
1953 Ombyggd av Frede Aagaard 11 stämmor 2 manualer och pedal.

Manual IManual IIPedalverk
Borduna 16´Rörflöjt 8´Subbas 16´
Principal 8´Nachthorn 4´Borduna 8´
Gedackt 8´Blockflöjt 2´
Oktava 4´Larigot 1 1/3´
Mixtur 1 ch


1976 Västbo Orgelbyggeri Långaryd 19 stämmor 2 manualer och pedal.

Manual IManual IIPedalverk
Principal 4´Rörflöjt 8´Subbas 16´
Principal 8´Fugura 8´Gedackt 8´
Gedackt 8´Spelpfeife 4´Nachthorn 4´
Gedacktflöjt 4´Principal 2´Rauschkvint II
Waldflöjt 2´Sifflöjt 1 1/3´Fagott 16´
Sesquialtera IIScharf II
Mixtur IIIDulcian 8´
Tremulant
Sandseryd Kyrka Norrahammar

Bild på kyrkanBild på Orgelfasad och orgel1864 August Rosenberg Vadstena 1911 Byggd av Eskil Lundén Göteborg
1938 Omdisponerad av Th Frobenius Lyngby Danmark.
1953 Omdisponerad av Frede Aagaard 12 stämmor 2 manualer och pedal.

Manual IManual IIPedalverk
Borduna 16´Rörflöjt 8´Subbas 16´
Principal 8´Kvintadena 4´Oktava 4´
Gedackt 8´Nachthorn 2´
Oktava 4´Larigot 1 1/3´
Scharf 3 ch
Dulcian 8´Pneumatisk


1997 Torstareds kyrkorgelfabrik 13 stömmor 2 manualer och pedal.

Manual IManual IIPedalverk
Principal 8`Salicional 8´Subbas 16´
Rörflöjt 8´Gedackt 8´Gedacktbas 8´
Oktava 4´Spetsflöjt 4´
Täckflöjt 4´Waldflöjt 2´
Kvinta 2 2/3´Octavin 1´
Oktava 2´TremulantPneumatisk
Tremulant
Kyrkvillan Hovslätt Norrahammar

Bild på kyrkanBild på Orgelfasad och orgel

1983 Byggd av J Künkel Orgelverkstad AB Lund.6 stämmor 1 manual.

Manual IPedalverk
Gedackt 8´Subbas 16´
Principal 4´
Träflöjt 4´
Gemshorn 2´
Svegel 1 1/3´
Dulcian 8´Mekanisk
Nydala

Bild på kyrkan

.Bondkyrkan.

Bild på Orgelfasad och orgel1753 Jonas Heim Växjö 10 stämmor.
1890 C. Elfström 10 stämmor 1 manual och pedal.
1967 av Richard Jacoby. Nybyggd. 17 stämmor. Elfström slopad 1965

HuvudverkB verkPedalverk
Trägedackt 8´Rörflöjt 8´Subbas 16´
Principal 4´Gemhorn 4´Flöjtbas 8´
Spetsflöjt 4´Principal 2´Koralbas 2ch
Oktava 2´Kvintadena 2´Dulcian 16´
Mixtur 3 ch 1 1/3 Scharf 2 ch 1/2
Skalmejaregal 8´
Tremulant
Koppel:


I Bondkyrkan ett Positiv byggd 1964

Koppelflöjt 8
Principal 4´
´Spetsgedackt 4´
Gemhorn 2´
Mixtur 3 ch
Nye

Bild på kyrkanBild på Orgelfasad och orgel

1836 Byggd av A Rosenberg Örberga.
1936 Ombyggd och utbyggd av Hammarberg.
1968 Restaurerad av Nils Olof Berg 11 stämmor 1 manual och pedal
1987 Nytt bälgverk av Nils Olof Berg Nye.

Manual I Pedal
Borduna 16 B/D Bihangs
Principal 8 B/D
Dubbelflöjt 8´
Fugura 8´
Flue d´amour 1835/1968
Oktava 4´Mekanisk
Flöjt 4´
Kvinta 2 2/3´
Oktava 2´
Scharf 3 ch
Trumpet 8 B/D


Bild på Kororgel1976 Nils Olof Berg Nye 3 stämmor.

Manual
Gedackt 8´
Pommer 4´
Principal 1´Mekanisk
Näsby

Bild på kyrkanBild på Orgelfasad och orgel1738 Lars Solberg Norra Sandsjö 10 stämmor.
1893 Byggd av Erik Nordström Eksjö.
1967 Restaurerad av Richard Jacoby orgelverkstad Stockholm 12 stämmor 2 manualer och pedal.

HuvudverkSvällverkPedal
Borduna 16 B/D Borduna 8´Pihangs
Principal 8´Salicional 8´
Gamba 8´Principal 4´
Oktava 4´Flue octaviante 4´
Flöjt 4´
Oktava 2´Mekanisk
Trumpet 8 B/D
Näshult

Bild på kyrkan

1732 byggdes denna kyrka.

Bild på Orgelfasad och orgel

1744 Jonas Wistenius Linköping 9 stämmor.530 daler i silvermynt.
1755 Axtelius omlagade de fördärvade och sönderspräkta bälgarna.
1841 Reparerade Johannes Magnusson orgel.
1847 Gjordes nya bäljar av Magnusson.
1863 Johannes Magnusson Lemnhult 14 stämmor 2 manualer.
1909 Byggd av Eskil Lunden Göteborg. 14 stämmor 2 manualer och pedal.7000 kronor
1954 Reparerad och stämd samt fläkt insatt. 14 stämmor 2 manualer och pedal.

Manual I Manual IIPedal
Borduna 16´Violinprincipal 8´Subbas 16´
Principal 8´Voix céleste 8´Violoncell 8´
Gamba 8´Salicional 8´
Flue harmonique 8´Rörflöjt 8´
Oktava 4´Violin 4´
Oktava 2´SvällPneumatisk
Trumpet 8´


1983 Nils Olof Berg Nye. 13 stämmor 2 manualer och pedal.140000 kr

Manual I Manual IIPedal
Principal 8´D Rörlöjt 8´Subbas 16´
Öppenflöjt 8´D Spetsflöjt 4´Gedacktpommer 8´
Gedackt 8´B Svegel 2´
Principal 4´Tertian II
Koppelflöjt 4´
Waldflöjt 2´Mekanisk
Mixtur IV
Nässjö

Bild på kyrkanBild på Orgelfasad och orgel

1958 Byggd av Hammarberg 30 stämmor 3 manualer och pedal.

Manual I Manual IIManual IIIPedal
Trägedackt 8´Kvintadena 16´Rörflöjt 8´Subbas 16´
Principal 4´Principal 8´Kvintadena 4´Gedackt 8´
Spetsflöjt 4´Gedackt 8´Gedackt 4´Principal 8´
Blockflöjt 2´Oktava 4´Principal 2´Nachthorn 4´
Nasat 1 1/3´Rörflöjt 4´Cymbel 2 ch Kvintadena 2´
Ters 4/5 Spetskvint 2 2/3´Regal 8´Mixtur 3 ch
Rörskalmeja 8´Oktava 2´Fagott 16´
TremulantMixtur 4 ch
Trumpet 8´Mekanisk


Bild på kororgel1962 Byggd av Hammarberg 4 stämmor
Manual I
Gedackt 8´
Rörflöjt 4´
Principal 2´
Mixtur 2 ch
Mixtur 3 ch
Mekanisk
Nässjö Gamla

Bild på kyrkanBild på Orgelfasad och orgel1795 Byggd av Pehr Schiörlin Linköping.
1963 Restaurerad av Olof Hammarberg Göteborg.

Manual I Manual IIPedal
Principal 8 D Bihangs
Gedackt 8 B/D
Kvintadena 8´
Principal 3 B/D
Gedacktflöjt 4´
Kvinta 2 2/3´
Oktava 2´
Tertian 2 ch
Scharf 2 ch
Trumpet 8 B/D
Vox humana 8 D
Trumpet 4´BMekanisk
Nässjö Skogskapellet

Bild på kyrkanBild på Orgelfasad och orgel

1964 Byggd av J Magnusson 7 Stämmor 1 manual

Manual I Pedal
Gedackt 8´Subbas 16´
Fugara 8´
Pricipal 4´
Gemshorn 2´
Rörflöjt 4´
Mixtur 2 ch Mekanisk
Nässjö Anneforskapellet

Bild på kyrkanBild på Orgelfasad och orgel

1971 Byggd av A Magnusson 3 Stämmor 1 manual

Manual I
Gedackt 8´
Rörflöjt 4´
Svegel 2´
Nässjö S:t Valborgs Kapell Lövhult

Bild på kyrkanBild på Orgelfasad och orgel

1963 Byggd av Johannes Künkel Lund 5 stämmor

Manual I Pedal
Gedackt 8´Rankett 16´
Rörflöjt 4´Bihangs
Pricipal 2´
Oktava 1´Mekanisk
Nässjö Fredriksdal

Bild på kyrkanBild på Orgelfasad och orgel

1760 Orgeln byggd av J Vistenius ( Magasinerad ) 1770 ?

Manual I Manual IIPedal
Rörflöjt 8´BGedackt 8´Subbas 16´
Principal 4´Gamba 8´Borduna 8´
Spetsflöjt 4´Rörflöjt 4´
Waldflöjt 2´Principal 2´
Mixtur 3 ch Nasat 1 1/3´
Sesquilaltera 2 ch Mekanisk
Nävelsjö

Bild på kyrkanBild på Orgelfasad och orgel1852 Johannes Magnusson Lemnhult 8 stämmor.
1937 Byggd av Olof Hammarberg Göteborg 10 stämmor 2 manualer.

Manual I Manual IIPedal
Principal 8´Salicional 8´Subbas 16´
Gedackt 8´Rörflöjt 8´
Oktava 4´Gemhorn 4´
Mixtur 4 ch Kvinta 2 2/3´
Blockflöjt 2´
Sesquilaltera 2 ch Pneumatisk


Du är välkommen att höra av Dig, via E - mail

e-post orgelgruppen@get.to

Tillbaka