Orglar i Jönköpings län
Bilder på Kyrkorna, orglarna med text om regestrering m.m.


Jag arbetar med bilderna
Kommer inom kortMalmbäck

Bild på kyrkanBild på Orgelfasad

1739 Lars Solberg Norra Sandsjö 9 stämmor.
1797 Lars Strömblad.
1817 Eldsvåda kyrkan brinner ner.
1830 Byggd av Söderling 12 stämmor.
1909 Byggd av Johannes Magnusson 13 stämmor 2 manualer och pedal.
1944 Ombyggd av Frede Aagaard

Manual IManual IIPedalverk
Borduna 16´Kvintatön 8´Subbas 16´
Rörflöjt 8´Pommer 4´Koralbas 4´
Principal 4´Principal 2´
Gedacktflöjt 4´Cymbel 1/4 2 ch
Kvinta 2 2/3´Krumhornsregal 8´
Blockflöjt 2´
Mixtur 3 ch Mekanisk


Bild på Kororgel1979 Nels Munk Mogensen Hovmantorp 7 stämmor.

ManualPedalverk
Gedakt 8´Subbas 16´
Rörflöjt 4´Gedackt 8´
Svegel 2´
Qvint 1 1/3´MekaniskMarbäck

Bild på Kyrkan

Bild på Orgelfasad och orgelHuvudverkÖververkPedalverk
Principal 8´Gedakt 8´Subbas 16´
Rörflöjt 8´Principal 4´Oktava 8´
Oktava 4´ Gemshorn 4´Gedakt 8´
Gedacktflöjt 4´Blockflöjt 2´Oktava 4´
Kvinta 2 2/3´ Nasat 1 1/3´Nachthorn 2´
Oktava 2´Ters 4/5´Mixtur 3 chor
Mixtur 4 chor Scharf 2 chor Fagott 16´
Dulcian 16´Krumhorn 8´
Trumpet 8´Tremulant


Mellby

Bild på kyrkanBild på OrgelfasadManual IManual IIPedalverk
Gedakt 8´Rörflöjt 8´Subbas 16´
Principal 4´Flöjt 4´Oktava 8´
Waldflöjt 2´Principal 2´
Mixtur 3 ch Nasat 1 1/3
Krumhornsregal 8´
Mekanisk
Mulseryd

Bild på kyrkanBild på Orgelfasad och orgelHuvudverk SvällverkPedalverk
Borduna 16´Rörflöjt 8´Subbas 16´
Principal 8´Principal 4´Gedackt 8´
Flue harmonique 8´Waldflöjt 2´Koralbas 4´
Bourduna 8´Sesqialtera 2 ch
Oktava 4´
Flöjt 4´
Oktava 2´
Mixture 3-4 ch Mekanisk
Myresjö

Bild på kyrkanBild på Orgelfasad och orgel
Huvudverk SvällverkPedalverk
Borduna 16´Rörflöjt 8´Subbas 16´
Principal 8´Principal 4´Gedackt 8´
Flue harmonique 8´Waldflöjt 2´Koralbas 4´
Myresjö Gamla

Bild på kyrkanBild på Orgelfasad och orgel19?? Tidigare ett harmonium.
1965 Byggd av Olof Hammarberg Göteborg.

Huvudverk Pedalverk
Gedackt 8´Bihängd
Gedackt 4´
Principal 2´
Rörflöjt 2´
Mixtur 1 ch
Månsarp

Bild på kyrkanBild på Orgelfasad och orgel1857 Byggd av Rosenberg Vadstena.12 stämmor.
1936 Ombyggd av Frobenius & Co Lyngby Danmark 19 stämmor 2 manualer och pedal.

HuvudverkManual IIPedalverk
Borduna 16´Bastthorn 8´Subbas 16´
Principal 8´Gedackt 8´Gedacktbas 16´
Spetsflöjt 8´Gemhorn 4´Flöjtbas 8´
Oktava 4´Nasardkvint 2 2/3´Nackthorn 4´
Oktava 2´Blockflöjt 2´Basun 16´
Mixtur 5 ch Ters 1 3/5´
Trumpet 8´Krumhorn 8´Pneumatisk


Bild på Kororgel

1978 J Künkel Orgelverkstad AB Lund 6 stämmor 1 manual.

ManualPedal
Gedackt 8´Bihängd
Principal 4´
Rörpommer 4´
Waldflöjt 2´
Nasat 1 1/3´Mekanisk


Du är välkommen att höra av Dig, via E - mail

e-post orgelgruppen@get.to

Tillbaka