Orglar i Jönköpings län
Bilder på Kyrkorna, orglarna med text om regestrering m.m.


Jag arbetar med bilderna
Kommer inom kortLannaskede Gamla

Bild på kyrkan

1150-taletBild på Orgelfasad

1734 Lars Solberg Norra Sandsjö
1775 Inköpt av Lannaskede för 75 daler s mynt av Norra Sandsjö.
1952 En genomgripande renovering av Bröderna Moberg.

Manual IPedalverk
Gedakt 8´Bihang
Principal 4´
Flöjt 4´
Flute douce 4´
Kvinta 2 2/3´
Oktava 2´
Kortflöjt 2´
Superoktav 1´
Trumpet 8B
Trumpet 4D Cynbelstjärna 1952
Kortflöjt 2´Tremolo 1952
Lannaskede - Myresjö

Bild på kyrkanBild på Orgelfasad

1876 Byggd av P L Åkerman.
1964 Utökad pedalstämma av Hammarberg.Landeryd

Bild på kyrkan

Bild på Orgelfasad1955 Byggd av Torstareds Kyrkorgelfabrik.

Manual IManual IIPedalverk
Principal 8´Rörflöjt 8´Subbas 16´
Gamba 8´Flue octaviante 4´Oktava 2´
Flute harmonique 8´Principal 2´
Oktava 4´Tertian 2 ch
Pommer 4´
Kvinta 2 2/3´
Mixtur 3 ch
Cynbelstjärna 1952
Tremolo 1952
Manual IManual IIPedalverk
Principal 8´Rörflöjt 8´Subbas 16´
Gedackt 8´Gemhorn 4´Korabas 4´
Oktava 4´Oktava2´
Blockflöjt 2´Sifflöjt 1´
Mixtur 3 ch Cymbel 3 ch
Krumhorn 8´
MekaniskLekeryd

Bild på KyrkanBild på Orgelfasad och orgel

1758 Byggd av Jonas Wistenius Linköping 8 stämmor.
1888 Såldes denna orgel till Örträsks kyrka.
1888 Byggd av Nordström Eksjö 12 stämmor 1 manual och pedal.
1952 Byggda av Olof Hammaberg 16 stämmor 2 manualer och pedal.

HuvudverkÖververkPedalverk
Principal 8´Gedakt 8´Subbas 16´
Rörflöjt 8´Principal 4´Oktava 8´
Oktava 4´ hålflöjt 4´Kvintadena 4´
Kvinta 2 2/3´Blockflöjt 2´
Oktava 2´ Nasat 1 1/3´
Mixtur 3 chScharf 2 ch
Trumpet 8´Mekanisk


Bild på kororgel1987 J Künkel orgelverkstad AB Färjestaden 6 stämmor 1 manual och pedal.

Manual IPedalverk
Rörflöjt 8´Subbas 16´
Principal 4´
Täckflöjt 4´
Waldflöjt 2´
Larigot 1 1/3´
Lemnhult

Bild på kyrkan

Invigdes 28 augusti 1870.
Även denna brann upp 26 september 1900.
Återinvigning 16 augusti 1903.Bild på orgel och Orgelfasad

1742 Jonas Wistenius 6 stämmor.
1856 Johannes Magnusson Lemnhult.
1871 Johannes Magnusson Lemnhult 14 stämmor.
1904 Byggd av E Wirell Virestad 13 stämmor.

Manual IManual IIPedalverk
Borduna 16´Salicional 8´´Subbas 16´
Principal 8´Flöjt harmonique 8´Violonell 8´
Gamba 8´Rörflöjt 8´
Oktava 4´Dolce 4´
Kvinta 2 2/3´
Oktava 2´
Trumpet 8´


1980 Västbo Orgelbyggeri Långaryd 14 stämmor

Manual IManual IIPedalverk
Rörflöjt 8´Gedackt 8´Subbas 16´
Principal 4´Salicional 8´Borduna 8´
Traversflöjt 4´Rörflöjt 4´Koralbas 4´
Waldflöjt 2´Principal 2´
Mixtur 3 ch Sifflöjt 1´
Sesquialtera 2 ch Mekanisk
Tremulant


Bild på kororgelOrgel Församlingshemmet

1857 Byggd av Magnusson Nässja Lemnhult 1 manual 2 stämmorLemnhult gamla kyrka

Bild på kyrkan
Uppfördes på 1300-talet i kallmurad sten med rakslutet kor och vapenhus i trä.
Byggnaden var rektangulär var 8,4 bred 16,8 m lång.
Byggdes till 1693 med en utbyggnad på 4,8 m i timmer.

1741-42 anskaffades en orgel med 6 stämmor byggd av J Wistenius Linköping.

En Vinterdag 2 mars 1856, på platsen utanför hade man gjort upp brasor
och gnistor spred sig till kyrkans spåntak som antändes.

Ny kurka byggdes 700 meter nordväst.Linderås

Bild på kyrkan

1793 stod den nya kyrkan klar.
1931 Restaerades kyrkan.


Bild på Orgelfasad och orgel

1754 Jonas Wistenius bygger en piporgel 1864 Erik Nordström ? stämmor 2 manualer
1948 Renovering av H Lindegren Göteborg. El installeras.
1961 Renovering av H Lindegren Göteborg
1976 Restaurering av Nils-Olof Berg Nye
2000 Åkerman & Lund Knivsta Restaurerar orgeln till 1864 års skick.

Manual IManual IIPedalverk
Borduna 16´Corno die Basetto 8´Bihang
Principal 8´Flöjt 8´
Flöjt 8´Fugara 8´
Fleut dÁmeur 8´Principal 4´
Qvinta 6´Rörflöjt 4´
Flöjt 4´Basång 8´
Octava 2´Oboe 8´
Basun 16´
Trumpet 16´
Trumpet 8´Koppel:
Ljungarum

Bild på kyrkanBild på Orgelfasad och orgel1836 Byggd av Söderling 1 manual 6 stämmor.
1900 Byggd av åkerman & Lund.
1955 omdisp. av Aagaad.
1967 Byggd av Troels Krohn Hilleröd.

1967 Byggd av Troels Krohn Hilleröd.
Ursprunglig disposition
HuvudverkRPPedal
Rörflöjt 8´Gedackt 8´Subbas 16´
Principal 4´Koppelflöjt 4´Pommer 8´
Gedacktflöjt 4´Principal 2´Koralbas 4´
Waldflöjt 2´Nasat 1 1/3 Fagott 16´
Sesquialtera 2 ch Oktava 1´
Mixtur 4 ch Krumhorn 8´
Dulcian 8´Tremulant


HuvudverkSvällverkPedal
Principal 8´ 1813Gedacht 8´ 1977Subbas 16´ 1885
Gedackt 8´ 1813Viola di Gamba 8´ 1977Octava 8´ 1977
Quintadena 8´ 1813Flagfleut 4´ 1977Octava 4´ 1977
Salicional 8´ 1885Spetsfleut 2´ 1977Basun 16´ 1977
Principal 4´ 1813Vox humana 8´ 1977
Gedachtfleut 4´ 1813Scharf 2 chor 1977
Quinta 3´ 1813Tremulant
Octava 2´ 1813
Mixtur 3 chor 1977
Trumpet 8´ 1977


KororgelManualPedal
Principal 4´Subbas 16´
Rörflöjt 4´
Waldflöjt 2´
Nasat 1 1/3
Gedackt 8´
Fugara 8´
Lommaryd

Bild på kyrkanBild på Orgelfasad och orgelManual I Manual IIPedal
Rörflöjt 8´BGedackt 8´Subbas 16´
Principal 4´Gamba 8´Borduna 8´
Spetsflöjt 4´Rörflöjt 4´
Waldflöjt 2´Principal 2´
Mixtur 3 ch Nasat 1 1/3´
Sesquilaltera 2 ch Mekanisk
Långaryd

Bild på kyrkan

1816 Invigdes kyrkan efter 10 års byggtid

Bild på Orgelfasad och orgel

1699 ? 5 stämmor.
1828 Åbergsorgel Vassmolösa 17 stämmor
1934 Åkerman & Lund Sundbyberg 24 stämmor
1958 Fredriksborg Orgelbyggeri, Troels Krohn.
1985 Orgelbyggare Ingvar Johansson 34 stämmor 3 manualer.

Manual IManual IIPedalverk
Borduna 16´Fugara 8´Subbas 16´
Principal 8´Rörflöjt 8´Violin 8´
Gedackt 8´Salicional 8´Gedackt 8´
Spetsgamba 8´Principal 4´Oktava 4´
Oktava 4´Gedacktflöjt 4´Basun 16´
Oktava 2´Kvinta 2 2/3
Koppelflöjt 2´Blockflöjt 2´
Mixtur 4 chTers 1 3/5
Trumpet 8´Krumhorn 8´Sväll


1985 Orgelbyggare Ingvar Johansson 34 stämmor 3 manualer.

Manual IManual IIManual IIIPedal
Kvintadena 16´Flöjtprincipal 8´Trägedackt 8´Subbas 16´
Principal 8´Rörflöjt 8´Salicional 8´Hornprincipal 8´
Gedackt 8´Gamba 8´Principal 4´Gedacktbas 8´
Oktava 4´Svävning 8´Rörflöjt 4´Koralbas 4´
Spelflöjt 4´Principal 4´Principal 2´Rauschkvint 3 ch
Kvint 2 2/3´Traversflöjt 4´Larigot 1 1/3´Basun 16´
Oktava 2´Nasat 2 2/3´Trumpet 8´
Mixtur 3-4 chWaldflöjt 2´
Trumpet 8´Ters 1 3/5´Sväll
Oktava 1´
Mixtur 3-4 ch
Oboe 8´
TremulantMekanisk


Kororgel

1978 Orgelbyggare Ingvar Johansson 7 stämmor

ej Klar
Manual IManual IIPedalverk
Borduna 16´Rörflöjt 8´Subbas 16´
Principal 8´Flöjt 4´Oktava 8´
Gedackt 8´Principal 2´
Mixtur 3 ch Nasat 1 1/3
Krumhornsregal 8´
Mekanisk


Kororgel i församlingshemmet

Orgel från 1989 Västbo Orgelbyggeri.ej Klar
Manual IManual IIPedalverk
Borduna 16´Rörflöjt 8´Subbas 16´
Principal 8´Flöjt 4´Oktava 8´
Gedackt 8´Principal 2´
Mixtur 3 ch Nasat 1 1/3
Krumhornsregal 8´
Mekanisk


Du är välkommen att höra av Dig, via E - mail

e-post orgelgruppen@get.to

Tillbaka