Orglar i Jönköpings län
Bilder på Kyrkorna, orglarna med text om regestrering m.m.


Jag arbetar med bilderna
Kommer inom kortKarlstorp

Bild på kyrkan

Bild på Orgelfasad1876 Byggd av E och S Nordström Flisby 19?? Ombyggd av ? manual II tillsatt 13 stämmor 2 manualer

Manual IManual IIPedalverk
Borduna 16´Borduna 16´Bihangs
Principal 4´Principal 8´
Viola di Gamba 8´Borduna 8´
Kvinta 2 2/3´Flue octaviante 4´
Trumpet 8´Oktava 2´
Basun 16´Trumpet 8´
Trumpet 16´Mekanisk


1982 Renoverad av Nils Olof Berg Nye 11 stämmor.

Manual IManual IIPedalverk
Principal 16´B/D Bihangs
Principal 8´
Borduna 8´
Viola di Gamba 8´
Oktava 4´
Fleut octaviand 4´
Qvinta 3´Mekanisk
Oktava 2´
Basun 16´B
Trumpet 16´D
Trumpet 8´B/DKorsberga

Bild på Kyrkan

Bild på Orgelfasad och orgel

1747 Kyrkan älsta orgel av orgelbyggare Lars Solberg Norra Sandsjö Linköping 11 stämmor.
1865 Byggd av J Magnusson Nässja Lemnhult.
1952 Genomgång av Lindegren Göteborg.Inmontering av fläkt.18 stämmor 2 manualer och pedal.

HuvudverkÖververkPedalverk
Borduna 16´Gedakt 8´Subbas 16´
Principal 8´Flue d ámour 8´Violoncell 8´
Gedackt 8´Viola di Gamba 8´Oktava 4´
Oktava 4´Flöjt 4´Basun 16´
Hålflöjt 4´Principal 4´
Kvinta 2 2/3´
Oktava 2´
Scharf 3 ch
Trumpet 8´Mekanisk


Bild på Orgelfasad och orgelej klar

HuvudverkÖververkPedalverk
Borduna 16´Gedakt 8´Subbas 16´
Principal 8´Flue d ámour 8´Violoncell 8´
Gedackt 8´Viola di Gamba 8´Oktava 4´
Oktava 4´Flöjt 4´Basun 16´
Hålflöjt 4´Principal 4´
Kvinta 2 2/3´
Oktava 2´
Scharf 3 ch
Trumpet 8´Mekanisk
Kråkshult

Bild på kyrkanBild på Orgelfasad

<

Manual IManual IIPedalverk
Gedakt 8´Rörflöjt 8´Subbas 16´
Principal 4´Flöjt 4´Oktava 8´
Waldflöjt 2´Principal 2´
Mixtur 3 ch Nasat 1 1/3
Krumhornsregal 8´
Mekanisk
Kulla Kapell

Bild på kyrkanBild på Orgelfasad och orgel

1861 Orgeln 9 stämmor byggd av Frans Andersson Stockholm.
1877 Byggd av A.W. Lundahl Orgelverkstad Malmö.
1926 Orgeln byggd av herman nordfors Lidköping, 23 stämmor 2 manualer och pedal.
1948 Omdisponering av Lindegren.
1972 Olof Hammarberg Göteborg.

Huvudverk SvällverkPedalverk
Borduna 16´Rörflöjt 8´Subbas 16´
Principal 8´Principal 4´Gedackt 8´
Flue harmonique 8´Waldflöjt 2´Koralbas 4´
Bourduna 8´Sesqialtera 2 ch
Oktava 4´
Flöjt 4´
Oktava 2´
Mixture 3-4 ch Mekanisk
Kulltorp

Bild på kyrkanBild på Orgelfasad och orgel1886 Byggd av J A Andersson Långaryd 8 stämmor.
1912 Eskil Lunden Göteborg 8 stämmor 1959 Byggd av Frede Aagaard helt ombyggd.14 stämmor 2 manualer och pedal.
Bröstverk HuvudverkPedalverk
Rörflöjt 8´Gedackt 8´Subbas 16´
Pommer 4´Gedackt 4´Borduna 8´
Principal 2´Principal 4´Kvintadena 4´
Cymbel 2 ch Kvinta 2 2/3´
Regal 8´Blockflöjt 2´
Mixtur 3 ch Mekanisk


1980 Bruno Christensen & Söner Tingslev Danmark 14 stämmor 2 manualer och pedal.

Bröstverk HuvudverkPedalverk
Rörflöjt 8´Spidsgamba 8´Subbas 16´
Principal 4´Voix celeste 8´Gedakt 8´
Gedacktflöjt 4´Rörflöjt 4´
Spidsflöjt 2´Principal 2´
Mixtur 3 ch Oktava 1´
Sesquialtera 2 ch Mekanisk
Tremolo
Kumlaby kyrka Visingsö

Bild på kyrkanBild på kororgel

1953 Olof Hammaberg 4 stämmor.
1970 Flyttad till Brahe kyrkan.
Ingen orgel nu.

Huvudverk
Gedackt 8´
Rörflöjt 4´/TD>
Principal 2´
Scharf 2 chor Mekanisk


Kållerstad

Bild på kyrkanBild på Orgelfasad och orgel1875 Byggd av J Karlsson och J Andersson Nyarp Långaryd.13 stämmor 1 manual.

Manuual IPedalverk
Borduna 16´Subbas 16´
Principal 8´Violoncell 8´
Gamba 8´Basun 16´
Gedackt 8´
Fugara 8´
Oktava 4´
Flöjt 4´
Kvinta 2 2/3´
Oktava 2´
Trumpet 8´ Mekanisk
Käfsjö

Bild på kyrkanBild på Orgelfasad och orgel1953 Byggd av Christiansen-Hemmersam Köpenhamn 10 stämmor 2 manualer och pedal.

Ursprunglig disposition
Manual IManual IIPedal
Gedackt 8´Spetsgamba 8´Sordun 16´
Principal 4´Rörflöjt 4´Subbas 8´
Blockflöjt 2´Scharf 2 ch
Nasat 1 1/3´Regal 8´Mekanisk


1973 Olof Hammarberg Göteborg 8 stämmor 2 manualer och pedal.

Manual IManual IIPedal
Rörflöjt 8´Gedakt 8´Gedaktpommer 16´
Principal 4´Koppelflöjt 4´
Flautino 2´Principal 2´
Mixtur II Mekanisk


Kärda

Bild på kyrkan

1876 Byggdes kyrkan

Bild på Orgelfasad och orgel

1879 C Elfström Ljungby.15 stämmor.
1958 Fredriksborg Orgelbyggeri, Troels Krohn.

Manual IManual IIPedalverk
Borduna 16´Fugara 8´Subbas 16´
Principal 8´Rörflöjt 8´Violin 8´
Gedackt 8´Salicional 8´Gedackt 8´
Spetsgamba 8´Principal 4´Oktava 4´
Oktava 4´Gedacktflöjt 4´Basun 16´
Oktava 2´Kvinta 2 2/3
Koppelflöjt 2´Blockflöjt 2´
Mixtur 4 chTers 1 3/5
Trumpet 8´Krumhorn 8´Sväll


1969 Renoverad av Anders Persson Orgelbyggeri Viken 17 stämmor 2 manualer och pedal.

Manual IManual IIPedalverk
Borduna 16´Gedackt 8´Subbas 16´
Principal 8´Flöjt 4´Gedakt 8´
Rörflöjt 8´Salicional 8´koralbas 4´
Gemshorn 8´Spetsflöjt 2´
Oktava 4´Cymbel II
Oktava 2´
Kvinta 2 2/3´
Cornett III
Mixtur IV Mekanisk
Källeryd

Bild på kyrkanBild på Orgelfasad och orgel1876 Salomon Molander & Co Göteborg 6 stämmor.
1906 Byggd av J Magnusson
1953 Stämning inmontering fläkt av Magnusson 7 stämmor.

Manual I Pedal
Borduna 16 B/D Bihang
Principal 8´
Rörflöjt 8´
Salicional 8´
Viola 8´
Oktava 4´Pneumatisk
Flue octaviante 4´


Du är välkommen att höra av Dig, via E - mail

e-post orgelgruppen@get.to

Tillbaka