Orglar i Jönköpings län
Bilder på Kyrkorna, orglarna med text om regestrering m.m.


Jag arbetar med bilderna
Kommer inom kortHagshult

Bild på kyrkan

Bild på Orgelfasad17?? Byggd
1742 Lars Solberg 10 stämmor. hitflyttad från Värnamo kyrka.
1888 Johannes Andersson Långaryd 8 stämmor.
1945 Byggd av Grönvall 16 stämmor 2 manualer och pedal.
1967 Byggd av N Johansson Liared 11 stämmor 2 manualer och pedal.

Manual IManual IIPedalverk
Koppelflöjt 8´Gedackt 8´Subbas 16´
Principal 4´Rörflöjt 4´Kvintadena 4´
Waldflöjt 2´Principal 2´
Mixtur 3 ch Scharf 2 ch
Sesquialtera 2 ch
MekaniskHakarp

Bild på Kyrkan

1694 Stod nuvarande kyrka färdig.

Bild på Orgelfasad och orgel1691 Skänkt hit 5 stämmor.
1784 Pehr Schiörlin 6 stämmor.
1905 Byggd av Åkerman & Lund Sundbyberg 9 stämmor.
1948 Ombyggd avHammarberg utökad med Man II.
1964 Omdisponerad och omintonerad av J Künkel Lund 16 stämmor 2 manualer och pedal.

HuvudverkÖververkPedalverk
Gedackt 8´Rörflöjt 8´Subbas 16´
Principal 4´Gemshorn 4´Gedacktpommer 8´
Hålflöjt 4´Principal 2´Koralbas 4´
Kvinta 2 2/3´Ters 1 3/5´
Oktava 2´Oktava 1´
Mixtur 3 ch Scharf-cymbel
Dulcian 8´ Crec-sväll


1982 Olof Hammarberg Göteborg 20 stämmor 2 manualer och pedal.

HuvudverkÖververkPedalverk
Principal 8´Rörflöjt 8´Subbas 16´
Gedackt 8´Fugara 8´Gedacktbas 8´
Oktava 4´Spetsflöjt 4´Flöjtbas 4´
Koppelflöjt 4´Principal 2´Fagott 16´
Kvinta 2 2/3´Nasat 1 1/3´
Flautino 2´Sesquialtera II
Mixtur III-IV Scharf II Cymbelstjärna
Trumpet 8´Tremolo
TrimoloMekanisk


Bild på Kororgel

1965 J Künkel Orgelverkstad AB Lund 5 stämmor.

Manual IPedalverk
Gedakt 8´Subbas 16´
Rörflöjt 4´
Principal 2´
Scharf III Mekanisk
Haurida

Bild på kyrkanBild på Orgelfasad

Manual IManual IIPedalverk
Gedakt 8´Rörflöjt 8´Subbas 16´
Principal 4´Flöjt 4´Oktava 8´
Waldflöjt 2´Principal 2´
Mixtur 3 ch Nasat 1 1/3
Krumhornsregal 8´
Mekanisk
Hjälmseryd Gamla

Bild på kyrkan

Delar från 1100-talet. Ombyggdes på 1700-talet.
1853 Började man riva kyrkan.
1927 Väcktes tanken att återuppbygga den gamla kyrkan
1934 Var kyrkan klar för invigning.
1937 Erhöll kyrkan klocka och klockstapel.Bild på Orgelfasad och orgel

1761 Jonas Wistenius Linköping 13 stämmor.
1853 Övergavs kyrkan.
1958 Fredriksborg Orgelbyggeri, Troels Krohn.

Manual IManual IIPedalverk
Borduna 16´Fugara 8´Subbas 16´
Principal 8´Rörflöjt 8´Violin 8´
Gedackt 8´Salicional 8´Gedackt 8´
Spetsgamba 8´Principal 4´Oktava 4´
Oktava 4´Gedacktflöjt 4´Basun 16´
Oktava 2´Kvinta 2 2/3
Koppelflöjt 2´Blockflöjt 2´
Mixtur 4 chTers 1 3/5
Trumpet 8´Krumhorn 8´Sväll
Hjälmseryd

Bild på kyrkan

1853 byggdes kyrkan.
1914 Renoverades kyrkab utvändigt.
1950 Renoverades kyrkan ut och invändigt.
Bild på Orgelfasad och orgel

1874 CarlAugust Johansson Hovmantorp 20 stämmor
1965 Troel Krohn Orgelbyggeri Hilleröd.23 stämmor 2 manualer och pedal.
Manual IManual IIPedalverk
Gedackt 8´Rörflöjt 8´Subbas 16´
Principal 8´Kvintatön 4´Oktava 8´
Oktava 4´Spetsflöjt 4´Gedackt 8´
Rörflöjt 4´Principal 2´Nachthorn 4´
Oktava 2´Nasat 1 1/3´Kvintatön 2´
Sesquialtera 2 ch Scharf 3 ch 1´Mixtur 3 ch 2 2/3´
Mixtur 4 ch 1 1/3´Krumhornregal 8´Fagott 16´
Trumpet 8´
Rankett 16´Mekanisk
Hjärtlanda

Bild på kyrkan

Från andra delen av 1100-talet.Bild på Orgelfasad och orgel1880 Byggd av Carl August Johansson Hovmantorp.
1912 Restaurerad 1955 Restaurerad av Lindegren Göteborg.7 stämmor 1 manual

ManualPedal
Principal 8´Subbas 16´
Gedackt 8´
Fugara 8´
Oktava 4´
Flöjt 4´
Waldflöjt 2´
Norra Ljunga Hjärtlanda

Bild på kyrkanBild på Orgelfasad och orgel1871 Byggd av J Törnqvist.
1934 Ombyggd av Åkerman & Lund 7 stämmor 1 manual och pedal.

Manual IPedal
Principal 8´Subbas 16´
Fugara 8´
Salicional 8´
Borduna 8´
Oktava 4´
Waldflöjt 2´
Pneumatisk
Holaveds kapell

Bild på kyrkanBild på Orgelfasad och orgel

1971 Byggd av A. Magnusson Mölnlycke.

Ursprunglig disposition
HuvudverkPedal
Principal 8´Bihang
Gedackt 8´
Quintadena 8´
Principal 4´
Ganba 4´
Openfleut 8´
Gedachtfleut 4´Tremulant
Quinta 3´
Octava 2´
Mixtur 3 chor
Trompet 8´
Vox humana 8´


Hult

Bild på kyrkanBild på Orgelfasad och orgelManual I Manual IIPedal
Rörflöjt 8´BGedackt 8´Subbas 16´
Principal 4´Gamba 8´Borduna 8´
Spetsflöjt 4´Rörflöjt 4´
Waldflöjt 2´Principal 2´
Mixtur 3 ch Nasat 1 1/3´
Sesquilaltera 2 ch Mekanisk
Hultsjö

Bild på kyrkan

1960 Nuvarande kyrka.

Bild på Orgelfasad och orgel17?? Byggd av Anders Jönsson skänninge.
1757 Köpt en orgel från Eksjö kyrka 9 stämmor, tidigare Kristina Jönköping.
1862 Byggd av J N Söderling 16 stämmor.
1961 Omfattande ombyggnad utförd av Nordfors & Co 20 stämmor 2 manualer och pedal.

Manual I Manual IIPedal
Principal 8´Rörflöjt 8´Subbas 16´
Gedackt 8´Principal 4´Oktavbas 8´
Oktava 4´Flöjt 4´Gedackt 8´
Rörflöjt 4´Waldflöjt 2´Kvintadena 4´
Kvinta 2 2/3´Larigot 1 1/3´Mixtur 3 ch
Oktava 2´Oktava 1´
Mixtur 4 ch Sesquialtera 2 ch
Trumpetregal 8´Mekanisk
Huskvarna

Bild på kyrkan

1907 Invigdes kyrkan.

Bild på Orgelfasad och orgel1915 Byggd av Åkerman & Lund. 19 stämmor.
1944 Ny manual 34 stämmor 3 manualer och pedal.
1969 Byggd av Bruno Christensen Tinglev Danmark 34 stämmor 3 manualer och pedal.

RyggpositivHuvudverkBröstverkPedal
Trägedackt 8´Borduna 16´Gedackt 8´Subbas 16´
Principal 4´Principal 8´Kvintadena 8´Oktava 8´
Gedacktflöjt 4´Rörflöjt 8´Rörflöjt 4´Gedackt 8´
Spetsflöjt 2´Spetsgamba 8´Principal 2´Principal 4´
Nasat 1 1/3´Oktava 4´Cymbel 2 ch Nachthorn 2´
Sesquiltera 2 ch Traversflöjt 4´Regal 16´Rauschkvint 4 ch
scharf 3-4 ch Spetskvint 2 2/3´Skalmeja 8´Fagott 16´
Krumhorn 8´Oktava 2´TremulantTrumpet 8´
TremulantMixtur 5 ch Sväll
Trumpet 8´MekaniskMekanisk


Bild på kororgel

1969 Bruno Christensen & Söner Tingslev Danmark.4 stämmor.

Manual I
Gedackt 8
Rörflöjt 4´
Principal 2´
Nasat 1 1/3´
Mekanisk
Huskvarna Öknehaga

Bild på kyrkan

1976 Invigdes kyrkan.

Bild på Orgelfasad och orgel

1978 Bruno Christensen & Söner Tingslev Danmark.

Manual I Manual IIPedal
Rörflöjt 8´Gedackt 8´Subbas 16´
Principal 4´Rörflöjt 4´
Spetsflöjt 4´Principal 2´
Flachflöjt 2´
Mixtur 2 ch
Tremulant hela orgeln
Huskvarna Bråneryds kapell

Bild på kyrkan

1958 Invigdes kyrkan.

Bild på Orgelfasad och orgel

1959 Olof Hammarberg Göteborg 7 stämmor 1 manual och pedal.

Manual I Manual IIPedal
Gedackt 8´B/DSubbas 16´
Principal 4´
Rörflöjt 4´B/D
Gemshorn 2´B/D
Mixtur 2 ch
Regal 8´B/D Mekanisk
Hylletofta

Bild på kyrkan

Från andra delen av 1100-talet.

Bild på Orgelfasad och orgel

19?? Ett harmonium.
1957 Byggd av Hammarberg 7 stämmor 1 manual och pedal.

Manual I Pedal
Gedackt 8´Sordun 16´
Principal 4´Gedackt 8´
Rörflöjt 4´
Kvintadena 2´
Mixtur 2 ch
Mekanisk
Hyltebruk Färgaryd

Bild på kyrkanBild på Orgelfasad och orgel1950 Byggd av Magnusson Göteborg.20 stämmor 2 manualer och pedal.

Manual I Manual IIPedal
Principal 8´salicional 8´Subbas 16´
Gedackt 8´Kvintadena 8´Oktavbas 8´
Oktava 4´Rörflöjt 4´Koralbas 4´
Täckflöjt 4´Gemshorn 4´Clairon 8´
Spetskvint 2 2/3´Nasat 2 2/3´
Svegel 2´Blockflöjt 2´Pneumatisk
Mixtur 4 ch Tertian 1 3/5´Rullsväll
Trumpet 8´Cresc.
Hånger

Bild på kyrkan

Bild på Orgelfasad och orgel1882 Byggd av C Elfström Ljungby 14 stämmor 2 manualer och pedal.

Manual I Manual IIPedal
Borduna 16´Gedackt 8´Bihangs
Principal 8´Vox retusa 8´
Rörflöjt 8´Salicional 8´
Flue harmonique 8´Flöjt 4´
Gamba 8´
Oktava 4´Mekanisk
Kvinta 2 2/3´
Oktava 2´
Cornett 4 ch
Trumpet 8´
Höreda

Bild på kyrkanBild på Orgelfasad och orgel

1760 Orgeln byggd av J Vistenius ( Magasinerad ) 1770

Manual I Manual IIPedal
Rörflöjt 8´BGedackt 8´Subbas 16´
Principal 4´Gamba 8´Borduna 8´
Spetsflöjt 4´Rörflöjt 4´
Waldflöjt 2´Principal 2´
Mixtur 3 ch Nasat 1 1/3´
Sesquilaltera 2 ch Mekanisk


Du är välkommen att höra av Dig, via E - mail

e-post orgelgruppen@get.to

Tillbaka