Orglar i Jönköpings län
Bilder på Kyrkorna, orglarna med text om regestrering m.m.


Jag arbetar med bilderna
Kommer inom kortGislaved

Bild på kyrkan

1906 Byggd som ett kapell.
1935 Byggdes en ny kyrka.
1954 Renovering.
Bild på Orgelfasad1935 Byggd av h Lindegren
1962 Grunlig genomgång 17 stämmor 2 manualer och pedal.

Manual IManual IIPedalverk
Borduna 16´Violinprincipal 8´Gedacktbas 16´
Principal 8´Voix céleste 8´Subbas 16´
Flöjt vibrato 8´salicional 8´Principal 8´
Gedackt 8´Rörflöjt 8´Borduna 8´
Horn 4´Hålflöjt 4´
Mixtur 3 ch Nachthorn 2´
Sesquialtera 2 ch Pneumatisk


1982 Byggd av Hammarberg 21 stämmor 2 manualer och pedal.

Manual IManual IIPedalverk
Principal 8´Gedackt 8´Subbas 16´
Rörflöjt 8´Fugara 8´Oktava 8´
Oktava 4´Voix Celeste 8´Borduna 8´
Koppelflöjt 4´Tvärflöjt 4´Flöjtbas 4´
Oktava 2´Flautino 2´Fagott 16´
Sesquialtera IINasat 1 1/3´
Mixtur IVScharf 3´
Trumpet 8´Oboe 8´Pneumatisk
Tremulant


Bild på kororgel

1997 Ålem Orgelfabrik Sune Fondell 10 stämmor 1 manual och pedal.

Manual IPedalverk
Principal 8´Subbas 16´
Gedackt 8 B/D Borduna 8´
Viola di Gamba 8´
Principal 4 B/D
Spetsfleut 4 B/D
Nasat 3 B/D
Oktava 2´
Vox Virginea 8´PneumatiskGnosjö

Bild på Kyrkan

Bild på Orgelfasad och orgel1885 ?? 4 stämmor.
1905 Byggd av Eskil Lunden Göteborg 10 stämmor
1965 Byggd av I Johansson Väsbo orgelbyggeri 18 stämmor 2 manualer och pedal.

HuvudverkÖververkPedalverk
Gedackt 8´Rörflöjt 8´Subbas 16´
Principal 4´Gedacktflöjt 4´Principal 8´
Hålflöjt 4´Principal 2´Kvintadena 4´
Nasat 2 2/3´Spetskvint 1 1/3´Rauschkvint 2 ch
Oktava 2´Scharf 2 ch Fagott 16´
Mixtur 3-4 ch Vox humana 8´Mixtur 3 chor
Dulcian 16´Fagott 16´
Dulcian 16´
Trumpet 8´Mekanisk

Församlingshemmet Gnosjö

Bild på Kyrkan

Bild på Orgelfasad och orgel

1972 Västbo Orgelbyggeri Långaryd

HuvudverkPedalverk
Gedackt 8´Subbas 16´
Principal 4´
Rörflöjt 4´
Gemshorn 2´
Scharf 2 chor Mekanisk
Grimstorp

Bild på kyrkanBild på Orgelfasad

<

Manual IManual IIPedalverk
Gedakt 8´Rörflöjt 8´Subbas 16´
Principal 4´Flöjt 4´Oktava 8´
Waldflöjt 2´Principal 2´
Mixtur 3 ch Nasat 1 1/3
Krumhornsregal 8´
Mekanisk
Gryteryd

Bild på kyrkanBild på Orgelfasad och orgel1763 Inköpt från Burseryds kyrka 4 stämmor.
1787 Jonas Solberg Värnamo.
1868 Byggd av Johannes Andersson Långaryd 6 stämmor 1 manual och pedal. 1949 Byggd av E A Setterquist & Son Örebro 12 stämmor

Huvudverk SvällverkPedalverk
Principal 8´Salicional 8´Subbas 16´
Gedackt 8´Rörflöjt 8´Gedackt 8´
Oktava 4´Kvintadena 4´
Oktava 2´Nasard 2 2/3´
Mixtur 4 ch Principal 2´
Pneumatisk


1967 Västbo Orgelbyggeri Långaryd 9 stämmor.

Huvudverk Pedalverk
Rörflöjt 8´Subbas 16´
Fugara 8´Koralbas 4´
Principal 4´
Gedackt 4´
Waldflöjt 2´
Sifflöjt 1´
Mixtur 3 ch
Pneumatisk
Gränna

Bild på kyrkan

1100-talet en stenkyrka.
1673 En ny kyrka 1889 kyrkan förstördes av en brand.
1895 Nuvarande kyrka på samma grund.
1935 Renoveras kyrkan.
1988 Renoveras kyrkan.

Bild på Orgelfasad och orgel

1615 ? 8 stämmor. Placerad i koret.
1687 Byggd av Georgen Hume.
1696 Flyttad från koret till västläktaren.
1771 Byggdes en ny orgel av Lars Strömblad Ödeshög 12 stämmor.
1861 Ersattes en ny orgel av Erik Nordström Flisby 16 stämmor.
Kostnad 5000 riksdaler.
1889 Förstörd genom elsvåda. 1895 Byggd av Åkerman & Lund 27 stämmor 2 manualer och pedal.
1970 Byggd av Hammarberg Göteborg. Ryggpositivets fasad tillkom.
Huvudverk SvällverkRPPedal
Principal 8´Fugara 8´Trägedackt 8´Subbas 16´
Rörflöjt 8´Voix céleste 8´Spetsflöjt 4´Principalbas 8´
Oktava 4´Gedackt 8´Principal 2´Gedacktbas 8´
Koppelflöjt 4´Principal 4´Nasat 1 1/3´Koralbas 4´
Oktava 2´Tvärflöjt 4´Cymbel 3 ch Nachthorn 2´
Cornett 3 ch Kvinta 2 2/3´Rörskalmeja 8´Mixtur 4 ch
Mixtur 5 ch Waldflöjt 2´Basun 16´
Fagott II 16`Ters 1 3/5´Trumpet 4´
Trumpet 8´Oktava 1´
Scharf 3 ch
Zinka 8´
Tremulant
Örserums kyrka Gränna

Bild på kyrkanBild på Orgelfasad och orgel

1954 Olof Hammarberg Göteborg 5 stämmor 1 manual.

Manual IPedal
Gedackt 8´Bihangs
Principal 4´
Rörflöjt 4´
Kvintadena 2´
Mixtur 2 chor Mekanisk
Heliga Korsets kapell Gränna

Bild på kyrkanBild på Orgelfasad och orgel

1954 Byggd av Olof Hammarberg Göteborg 5 stämmor.

Manual IPedal
Gedackt 8´Bihangs
Principal 4´
Rörflöjt 4´
Kvintadena 2´
Mixtur 2 chor Mekanisk
Gyllenfors kapell

Bild på kyrkan

1937 Byggd tillhörde Anderstorp
1951 Tillhör Gislaved.


Bild på Orgelfasad och orgel1947 Byggd av Hammarberg 5 stämmor 1 manual

Manual IPedal
Gedackt 8´Bihangs
Principal 4´
Flöjt 4´
Kvinta 2 2/3´
Oktava 2´


1973 Setterquist & son 8 stämmor 2 manualer och pedal.

Manual IPedal
Gedackt 8´Subbas 16´
Klein Gedackt 8´
Principal 4´
Rörflöjt 4´
Waldflöjt 2´
Mixtur 2 ch
Dulcian 8´


KororgelManualPedal
Gedackt 8´Bihängd
Principal 4´
Rörpommer 4´
Waldflöjt 2´
Nasat 1 1/3´Mekanisk
Gällaryd

Bild på kyrkan

1200-talet.15,6 m lång och 7,2 m bred.
1664 Utvidgades kyrkan.
1782 Revs träkyrkan.
1782-86 Ny kyrka byggdes.

Bild på Orgelfasad och orgel

1850 August Rosenberg Örberga 6 1/2 stämmor.
1908 Byggd av E Wirell Växjö 10 stämmor 2 manualer och pedal.
1960 Byggd av Mårtensson 14 stämmor 2 manualer och pedal.

HuvudverkPedal
Gedackt 8´Rörflöjt 8´Subbas 16´
Principal 4´Täckflöjt 4´Oktava 8´
Rörflöjt 4´Kvintadena 4´Nachthorn 4´
Waldflöjt 2´Principal 2´
Mixtur 3 ch 1 1/3´Scharf 3 ch 1´
Regal 8´Mekanisk


Osbruks kyrka Gällaryd

Bild på kyrkan

Bild på Orgelfasad och orgel

1931 Byggd av Setterquist 9 stämmor 2 manualer

HuvudverkPedal
Borduna 16´Rörflöjt 8´Subbas 16´
Subbas 16´Flöjt 4´
Principal 8´Nasat 2 2/3´
Gamba 8´Svegel 2´
Oktava 4´
Pneumatisk
Du är välkommen att höra av Dig, via E - mail

e-post orgelgruppen@get.to

Tillbaka