Orglar i Jönköpings län
Bilder på Kyrkorna, orglarna med text om regestrering m.m.


Jag arbetar med bilderna
Kommer inom kortFemsjö

Bild på kyrkan

Bild på Orgelfasad

1751 Christian Agrelius 8 stämmor.
1801 Lars Strömblad 8 1/2 Stämmor.
1913 Byggd av E Wirell Växjö 9 stämmor 2 manualer och pedal.
1961 Byggd av Troels Krohn 11 stämmor 2 manualer och pedal.

Manual IManual IIPedalverk
Rörflöjt 8´Gedackt 8´Subbas 16´
Principal 4´Koppelflöjt 4´Principalbas 8´
Waldflöjt 2´Svegel 1´Oktavbas 4´
Mixtur 3 ch Krumhorn 8´
MekaniskFlisby

Bild på KyrkanBild på Orgelfasad och orgel

1868 Orgeln byggd av E. A. Setterquist & Son Örebro. 13 stämmor 2 manualer och pedal.
2010 En omfattande renovering av Ålems orgelfabrik.

HuvudverkÖververkPedalverk
Principal 8´Gedakt 8´Subbas 16´
Rörflöjt 8´Principal 4´Oktava 8´
Oktava 4´ Gemshorn 4´Gedakt 8´
Gedacktflöjt 4´Blockflöjt 2´Oktava 4´
Kvinta 2 2/3´ Nasat 1 1/3´Nachthorn 2´
Oktava 2´Ters 4/5´Mixtur 3 chor
Mixtur 4 chor Scharf 2 chor Fagott 16´
Dulcian 16´Krumhorn 8´
Trumpet 8´Tremulant


Forserum

Bild på kyrkanBild på Orgelfasad1856 Byggd av Nordström 8 stämmor 1 manual.

Manual IPedalverk
Principal 8´Bihangs
Flue d ámour 8´
Oktava 4´
Flöjt 4´
Kvinta 2 2/3´
Oktava 2´
Trumpet 8D
Trumpet 8bMekanisk


1949 Byggd av Åkerman & Lund 19 stämmor 2 manualer och pedal.
1976 Såldes denna orgel.

Manual IManual IIPedalverk
Borduna 16´Rörflöjt 8´Subbas 16´
Principal 8´Principal 4´Oktavbas 8´
Gedackt 8´Flöjt 4´Gedackt 8´
Oktava 4´Nasard 2 2/3´Oktava 4´
Hålflöjt 4´Waldflöjt 2´
Kvinta 2 2/3´Ters 1 3/5´
Oktava 2´Skalmeja 8´
Mixtur 4 ch Tremulant. Cresc. Pneumatisk
Forsheda

Bild på kyrkan

1200-talet Var kyrkan ett enkelt kapell av trä. 1300-talet byggdes en stenkyrka.
1704-06 rustades kyrkan upp
1866 den 11 november stod den nya kyrkan klar
1869 den 15 augusti invigdes kyrkan av ?
1912 Renivering av kyrkan.
1952-53 Renovering.
1999 Renovering.
2012 Togs det gamla trägolvet i kyrkan fram.
Bild på Orgelfasad och orgel

1886 C Elfström Ljungby.
1959 N Johansson Liared.

1738 Inköptes ett orgelverk ( positiv ) från Sandsjö, som användes i 90 år.
1876 Byggdes kyrkoorgeln av Carl Elfström Ljungby.13 stämmor
1959 Renoverades orgeln av N Johanssons orgelbyggeri i Liared.
Manual IManual IIPedalverk
Principal 8´Salicional 8´Subbas 16´
Oktava 4´Rörflöjt 8´Oktava 8´
Gedackt 8´Flöjt 4´Kvintadena 4´
Gemshorn 4´Principal 4´Rauschkvint 3 ch
Kvinta 2 2/3´Blockflöjt 2´Fagott 16´
Oktava 2´Nasat 1 1/3´
Scharf-mixtur 3 ch Principa-mixtur 4 ch
Corno 8´
Mekanisk


1974 Omdisonerad av J Künkel Orgelverkstad AB Lund 20 stämmor 2 manualer och pedal.

Manual IManual IIPedalverk
Principal 8´Salicional 8´Subbas 16´
Oktava 4´Rörflöjt 8´Oktava 8´
Gedackt 8´Flöjt 4´Kvintadena 4´
Gemshorn 4´Principal 4´Rauschkvint 3 ch
Kvinta 2 2/3´Blockflöjt 2´Fagott 16´
Oktava 2´Nasat 1 1/3´
Scharf-mixtur 3 ch Principa-mixtur 4 ch
Corno 8´
Mekanisk


Kororgel

1978 en kororgel med 4 stämmorManual IManual IIPedalverk
Gedackt 8´Bihängd
Rörflöjt 4´
Principal 2´
Oktava 1´Mekanisk
Fredriksdals kapell Barkeryd Forserum?

Bild på kyrkanBild på Orgelfasad och orgel

(1946 Byggd av Hammarberg Byggdes för Lessebo)
1962 Inköptes från Lessebo.5 stämmor 1 manual

Huvudverk Pedalverk
Gedackt 8´Bihangs
Principal 4´
Flöjt 4´
Oktava 2´
Kvinta 1 1/3´Mekanisk
Frinnaryd

Bild på kyrkanBild på Orgelfasad och orgelHuvudverkSvällverkPedalverk
Borduna 16´Rörflöjt 8´Subbas 16´
Principal 8´Fugara 8´Violon 8´
Gedackt 8´Salicional 8´Kvinta 3 1/3´
Viola di Gamba 8´Principal 4´Oktava 4´
Oktava 4´Täckflöjt 4´Basun 16´
Rörflöjt 4´Nasard 2 2/3´
Kvinta 2 2/3´Waldflöjt 2´
Oktava 2´Ters 1 3/5´
Mixtur 5 ch Kvintcymbel 3 ch
Trumpet 8´ Krumhorn 8´


KororgelManualPedal
Gedackt 8´Bihängd
Principal 4´
Rörpommer 4´
Waldflöjt 2´
Nasat 1 1/3´Mekanisk
Fryele

Bild på kyrkan

Bild på Orgelfasad och orgel1853 Byggd av A Rosenberg Vadstena. 13 2/3 stämmor.
1955 Restaurerad av Frede Aagaard 14 stämmor 1 manual och pedal.

Ursprunglig disposition 1853
Manual IPedal
Gedackt 8´Subbas 16´
Dubbelflöjt 8´Oktava 8´
Principal 4´Oktava 4´
Jugora 8´Kvinta 6´
Spetsflöjt 4´Basun 16´
Flöjt 4´
Kvinta 2 2/3´
Oktava 2´Tremulant
Trumpet 8´makanisk


1955
Manual IPedal
Gedackt 8´Subbas 16´
Dubbelflöjt 8´Oktava 8´
Kvintadena 8´Kvinta 5 1/3´
Principal 4´Oktava 4´
Spetsflöjt 4´Regal 4´
Kvinta 2 2/3´
Oktava 2´Tremulant
Ters 1 3/5´
Mixtur 3 ch
Mixtur 3 chor
Trompet 8´
Vox humana 8´Mekanisk
Fröderyd

Bild på kyrkanBild på Orgelfasad och orgel1863 Johann Niklas Söderling Göteborg 14 stämmor.
1943 Förstördes orgel vid en brand.
1955 Byggd av Olof Hammarberg Göteborg 20 stämmor 2 manualer och pedal.

Manual I Manual IIPedal
Trägedackt 8´Principal 8´Subbas 16´
Spetsflöjt 4´Gedackt 8´Gedackt 8´
Principal 2´Oktava 4´Oktava 4´
Gedacktflöjt 2´Rörflöjt 4´Nachthorn 2´
Nasat 1 1/3´Oktava 2´Rauschkvint 2 ch
Scharf 2 ch Sesquilaltera 2 ch Fagott 16´
Rörskalmeja 8´Mixtur 3 ch
TremulantTrumpet 8´Mekanisk
Färgaryd

Bild på kyrkan

1846 Byggdes kyrkan
1985 Renoverades kyrkan.

Bild på Orgelfasad och orgel

1865 Av Marcussen & Son Danmark.
1958 Fredriksborg Orgelbyggeri, Troels Krohn.

Marcussen orgel
Manual IManual IIPedalverk
Borduna 16´Salicional 8´Subbas 16´
Principal 8´Gedackt 8´Principal 8´
Rörflöjt 8´SPrincipal 4´Gedackt 8´
Oktava 4´Principal 4´Basun 16´
Oktava 2´Flöjt 4´
Sesquialtera 2 ch
Trumpet 8´´
Koppel:


19?? Fredriksbergs Orgelbyggeri.
Manual IManual IIPedalverk
Borduna 16´Salicional 8´Subbas 16´
Principal 8´Gedackt 8´Principal 8´
Rörflöjt 8´SPrincipal 4´Gedackt 8´
Oktava 4´Principal 4´Basun 16´
Oktava 2´Flöjt 4´
Sesquialtera 2 ch
Trumpet 8´´
Koppel:
Hyltebruk Färgaryd

Bild på kyrkanBild på Orgelfasad och orgel1950 Byggd av Magnusson Göteborg.20 stämmor 2 manualer och pedal.

Manual I Manual IIPedal
Principal 8´salicional 8´Subbas 16´
Gedackt 8´Kvintadena 8´Oktavbas 8´
Oktava 4´Rörflöjt 4´Koralbas 4´
Täckflöjt 4´Gemshorn 4´Clairon 8´
Spetskvint 2 2/3´Nasat 2 2/3´
Svegel 2´Blockflöjt 2´Pneumatisk
Mixtur 4 ch Tertian 1 3/5´Rullsväll
Trumpet 8´Cresc.


Bild på Kororgel

1978 Västbo Orgelbyggeri Långaryd 14 stämmor 2 manualer och pedal.

Manual I Manual II Pedal
Rörflöjt 8´Gedackt 8´Subbas 16´
Principal 4´Spillpfeife 4´Gedacktbas 8´
Kvintadena 4´Kvint 2 2/3´Pommer 4´
Waldflöjt 2´Principal 2´
Mixtur 3 ch Ters 1 3/5´Mekanisk
Oktava 1´
Förnäs

Bild på kyrkanBild på Orgelfasad och orgelManual I Manual IIPedal
Rörflöjt 8´BGedackt 8´Subbas 16´
Principal 4´Gamba 8´Borduna 8´
Spetsflöjt 4´Rörflöjt 4´
Waldflöjt 2´Principal 2´
Mixtur 3 ch Nasat 1 1/3´
Sesquilaltera 2 ch Mekanisk


Du är välkommen att höra av Dig, via E - mail

e-post orgelgruppen@get.to

Tillbaka