Orglar i Jönköpings län
Bilder på Kyrkorna, orglarna med text om regestrering m.m.


Jag arbetar med bilderna
Kommer inom kortBankeryd

Bild på kyrkan

Bild på Orgelfasad1879 Orgeln byggd av Erik Nordström Eksjö, 10 stämmor 1 manual och pedal.
1956 Byggd av Hammarberg 23 stämmor 2 manualer och pedal.

Manual IManual IIPedalverk
Borduna 16´Trägedackt 8´Subbas 16´
Principal 8´fugura 8´Gedackt 8´
Borduna 8´Spetsflöjt 4´Oktava 4´
Oktava 4´ Kvintadena 4´ Nachthorn 2´
Flöjt 4´Principal 2´Fagott 16´
Kvinta 2 2/3´Gedacktflöjt 2´
Oktava 2´Sesquialtera 2 ch Mekanisk
Mixtur 3 ch Scharf 2 ch
Trumpet 8´Krumhorn 8´
Trånghalla kyrka Bankeryd

Bild på kyrkan

Bild på Orgelfasad

1970 Åkerman & Lund Orgelbyggeri AB Knivsta 8 stämmor 1 manual.

Manual IPedalverk
Gedackt 8´Subbas 16´
Principal 4´
Rörflöjt 4´
Kvintadena 4´B
Waldflöjt 2´
Sifflöjt 1´
Sesquialtera D MekaniskBarkeryd

Bild på Kyrkan

Bild på Orgelfasad och orgel1755 Byggd av Jonas Wistenius Linköping 8 stämmor.
1873 Byggd av Erik Nordström.
1951 Ombyggd och utökad av Åkerman & Lund.

Manual IManual IIPedalverk
Borduna 16´Flauto amabile 8´Subbas 16´
Principal 8´Rörflöjt 8´Ekobas 16´
Gedackt 8´ Principal 4´Koralbas 8´
Kvintadena 8´Flöjt 4´Nachthorn 4´
Oktava 4´ Svegel 2´Basun 16´
Flöjt 4´Superkvint 1 1/3´Corno 4´
Kvinta 2 2/3´Sesquialtera 2 ch
Oktava 2´Scharf 3 ch
Mixtur 4 chor Oboe 8´
Trumpet 8´TremulantPneumatisk


Bild på kororgel

1979 J Künkel Orgelverkstad AB Lund 4 stämmor.

Huvudverk
Gedackt 8´
Rörflöjt 4´
Principal 2´
Oktava 1´MekaniskFredriksdal kyrka Barkeryd

Bild på Kyrkan

Bild på Orgelfasad och orgel

1945 Olof Hammarberg 5 stämmor.
Orgel byggdes ursprungligen för Lessebobruks kyrka.
Flyttades hit 1963 från Lessebo Kyrka.

Huvudverk
Gedackt 8´
Principal 4´
Flöjt 4´
Oktava 2´Mekanisk
Kvinta 1 1/3´
Banarp

Bild på kyrkanBild på Orgelfasad1750 Byggd av Jonas Wistenius Linköping 6 stämmor.
1899 Byggd av Salomon Molander & Co Göteborg.
1936 Ny orgel av A Mårtenssons orgelbyggeri Lund 14 stämmor.
1968 Byggd av J Künkel Lund 16 stämmor 2 manualer och pedal.
I kyrkans södra korsarm finns dessutom ett elektriskt spelbord.

HuvudverkPositivPedalverk
Gedackt 8´Rörflöjt 8´Subbas 16´
Principal 4´Täckflöjt 4´Borduna 8´
Spetsflöjt 4´Principal 2´Kvintadena 4´
Blockflöjt 2´Nasat 1 1/3 Nachthorn 2´
Mixtur 3 ch Scharf 2 ch
Dulcian 8´Sesquialtera 2 ch
Mekanisk
Bellö

Bild på kyrkanBild på Orgelfasad och orgelHuvudverk SvällverkPedalverk
Borduna 16´Rörflöjt 8´Subbas 16´
Principal 8´Principal 4´Gedackt 8´
Flue harmonique 8´Waldflöjt 2´Koralbas 4´
Bourduna 8´Sesqialtera 2 ch
Oktava 4´
Flöjt 4´
Oktava 2´
Mixture 3-4 ch Mekanisk
Björkö

Bild på kyrkanBild på Orgelfasad och orgel1848 Orgeln byggd av Sven Nordström 10 stämmor 1 manual och pedal.
1964 Byggd av Hammarberg 18 stämmor 2 manualer och pedal.

Manual I Manual IIPedalverk
Principal 8´Gedackt 8´Subbas 16´
Flue dámour 8`Rörflöjt 4´Gedackt 8´
Oktava 4´Principal 2´Oktava 4´
Täckflöjt 4´Nasat 1 1/3´Kvintadena 2´
Oktava 2´Scharf 2 ch Fagott 16´
Mixtur 3 ch Regal 8´
Trumpet 8´Mekanisk
Bodafors

Bild på kyrkan

Bild på Orgelfasad och orgel

1958 Byggd av Åkerman & Lund 14 stämmor 2 manualer och pedal.Manual IManual IIPedalverk
Gedackt 8´Rörflöjt 8´Subbas 16´
Principal 4´Täckflöjt 4´Oktava 8´
Flöjt 4´Principal 2´Kvintadena 4´
Gemhorn 2´Larigot 1 1/3´
Mixtur 3 ch Scharf 2 ch
Sesquialtera 2 ch Mekanisk
Tremulant
Bondstorp

Bild på kyrkan

1695 Invigdes kyrkan.

Bild på Orgelfasad och orgel

1865 Johannes Andersson Långaryd 5 stämmor.
1907 Byggd av Setterqvist 6 stämmor
1954 Byggd av Fredriksborg orgelbyggeri Danmark, Troels Krohn 11 stämmor.

Ursprunglig disposition
HuvudverkBröstverkPedal
Rörflöjt 8´Gedackt 8´Subbas 16´
Salicional 8´Kvintadena 4´Principal 8´
Täckflöjt 4´Blockflöjt 2´
Rauschkvint 2 chSvegel 1´Mekanisk


Bosebo

Bild på kyrkan

1961 ny kyrkan byggd.

Bild på Orgelfasad och orgel1773 Jonas Solberg Värnamo 5 stämmor.
1894 Flyttades denna orgel till Kulturhistoriska Museet i Lund.
1897 Johannes Magnusson Göteborg 8 stämmor.
1962 Byggd av Tostereds Kyrkorgelfabrik.

Manual I Manual IIPedal
Gedackt 8´Rörflöjt 8´Subbas 16´
Principal 4´Spetsflöjt 4´Principal 8´
Rörflöjt 4´Kvintadena 4´Koralbas 4´
Gemhorn 2´Principal 2´
Mixtur 3 ch Sifdlöjt 1´
Mekanisk


1996 Byggd av Hammarberg 13 stämmor 2 manualer och pedal.

Manual I Manual IIPedal
Principal 8B/D Dubbelflöjt 8´Subbas 16´
Gedackt 8´Salicional 8´Borduna 8´
Oktava 4 B/D Vox Retusa 4´
Täckflöjt 4´Spetsflöjt 2´
Oktava 2´Oboe 8´
Mixtur III Mekanisk
Bottnaryd

Bild på kyrkanBild på Orgelfasad och orgelManual I Manual IIPedal
Rörflöjt 8´BGedackt 8´Subbas 16´
Principal 4´Gamba 8´Borduna 8´
Spetsflöjt 4´Rörflöjt 4´
Waldflöjt 2´Principal 2´
Mixtur 3 ch Nasat 1 1/3´
Sesquilaltera 2 ch Mekanisk
Brahekyrkan

Bild på kyrkan

Brahekyrkan en slottskyrka.
1636 slutförd av greve Per Brahe.Bild på Orgelfasad och orgel

1600-talet Ett positiv byggd av Nicolaus Manderscheidt Nünberg.
1666 skänkt hit av Pehr Brahe d.y.
1691-1772 Utlånat till slottskapellet i Jönköping.
Såldes vidare till Bjurums kyrka.
Finnes numera på Västergötlands Museum Skara.
1797 Lars Strömblad 17 stämmor. Kostnad 500 riksdaler
1931 Åkerman & Lund Sundbyberg 15 stämmor 2 manualer och pedal.

Manual I Manual IIPedal
Borduna 16´Basetthorn 8´Subbas 16´
Principal 8´Rörflöjt 8´Ekobas 16´
Flute harmonique 8´Salicional 8´
Gamba 8´Voix céleste 8´
Oktava 4´Flue octaviante 4´
Cornett 3 chor Waldflöjt 2´Pneumatisk
Trumpet 8´


Bild på kororgel

1953 Olof Hammaberg 4 stämmor.

HuvudverkPedal
Gedackt 8´
Rörflöjt 4´
Principal 2´
Scharf 2 chor Mekanisk


Bredaryd

Bild på kyrkan

1863 Byggdes den nya kyrkan.Ersatte då en medeltida kyrka på samma plats.
1865 den 9 juli invigdes kyrkan av H. G Hultman Växjö.

Bild på Orgelfasad och orgel

1875 J Karlsson och J Andersson Långaryd 12 stämmor 1 manual och pedal.
1878 Byggdes orgeln av ? med 20 stämmor
1953 Ombyggdes orgeln av danske orgelbyggaren Troels Krohn.Hilleröd.
Manual IManual IIPedalverk
Principal 8´Rörflöjt 8´Subbas 16´
Gedackt 8´Kvintadena 8´Oktavbas 8´
Oktava 4´Principal 4´Koralbas 4´
Gedacktflöjt 4´Blockflöjt 4´Fagott 16´
Kvinta 2 2/3 Gemshorn 2´
Oktava 2´Sesquialtera 2 ch
Mixtur 4-5 ch Scharf 3 ch
Trumpet 8´Krumhorn 8´
Koppel:


Kororgel

1980 Byggd av Ingvar Johansson Långaryd, 5 stämmorManual I
Gedackt 8´
Spillpfeife 4´
Principal 2´
Nasat 1 1/3´
Mekanisk
Bredestad

Bild på kyrkan

Bredestad kyrka anses vara en av de äldsta kyrkorna i Växjö stift.
De äldsta delarna är från 1100-talet.

Bild på Orgelfasad och orgel

Före 1750 fanns det en orgel med 5 stämmor, såldes till Röks kyrka 1751.
1750 byggde Jonas Wistenius en orgel med 6 stämmor.
1864 byggde Erik Nordström en orgel med 8 stämmor.
1945 byggde Åkerman och Lund en orgel med 12 stämmor och 2 manualer och pedal.
1970 byggd av Grönlunds orgelbyggeri i Gammelstad.

Manual I Manual IIPedal
Rörflöjt 8´Gedackt 8´Subbas 16´
Principal 4´Rörflöjt 4´Gedackt 8´
Waldflöjt 2´Principal 2´Oktava 4´
Mixtur 4 ch Nasat 1 1/3´
Skalmeja 8´Sesquialtera 2 ch
Bringetofta

Bild på kyrkanBild på Orgelfasad och orgel

1775 Lars Wahlberg Vimmerby 10 stämmor.
1886 Erik Nordström 9 1/2 stämmor.
1939 Byggd av Olof Hammarberg 7 stämmor 1 manual och pedal.

Manual I Pedal
Gedackt 8´Sordun 16´
Principal 4´Gedackt 8´
Rörflöjt 4´
Kvintadena 2´
Mixtur 2 ch
Mekanisk


2004 Wahlbergsorgel rekonstrueras och restareras till ursprungligt skick
av Bergenblad & Jonssons orgelbyggeri i Nye.

Manual I Pedal
Principal 8´DSordun 16´
Gedacht 8´Gedackt 8´
Quintadena 8`
Principal 4´
Fleut douce 4´
Quinta 3´Mekanisk
Octava 2´
Scharff III ch
Trumpet 8´B/D
Vox humana 8´D
Trumpet 4´B
Tremulant
Burseryd

Bild på kyrkanBild på Orgelfasad och orgel1680 ? 4 stämmor.
1763 Såldes orgeln till Gryteryds kyrka 4 stämmor.
1763 Köptes en orgel från Svarttorps kyrka 8 stämmor.
1859 Carl Nilsson Ullared 10 stämmor.
1901 Byggd av Magnusson 10 stämmor 1 manual.
1954 Byggd av J Grönvall Lilla Edet 21 stämmor 2 manualer och pedal.

Manual I Manual IIPedal
Borduna 16´Gedackt 8´Subbas 16´
Principal 8´Kvintadena 8´Oktava 8´
Rörflöjt 8´Principal 4´Gedackt 8´
Spetsflöjt 8´Gedacktflöjt 4´Oktava 4´
Oktava 4´Blockflöjt 2´Fagott 16´
Flüe octaviante 4´Oktava 1´
Kvinta 2 2/3´Nasat 1 1/3´
Oktava 2´Mekanisk
Mixtur 4-5 ch


1970 Västbo Orgelbyggeri Långaryd 20 stämmor 2 manualer och pedal.

Manual I Manual IIPedal
Principal 8´Gedackt 8´Subbas 16´
Rörflöjt 8´Spetsgamba 8´Oktava 8´
Oktava 4´Koppelflöjt 4´Gemshorn 4´
Spetsflöjt 4´Principal 2´Nachthorn 2´
Oktava 2´Gedacktflöjt 2´Rauschkvint 3 ch
Mixtur 3 ch Nasat 1 1/3´Fagott 16´
Sesquialtera 2 ch
Scharf 2 ch Mekanisk
Tremulant
Byarum

Bild på kyrkanBild på Orgelfasad och orgel1795 Byggd av L Strömblad Ödeshög 18 stämmor
1876 Byggd av Erik Adolf Setterqvist & Son Örebro 16 stämmor 2 manualer och pedal.
1939 Om och tillbyggd av Th Frobenius 21 stämmor 2 manualer och pedal.

Manual I Manual IIPedal
Borduna 16´Principal 8´Subbas 16´
Principal 8´Rörflöjt 8´Borduna 8´
Flute harmonique 8´Salicional 8´Oktava 4´
Oktava 4´Flüte Octaviante 4´Basun 16´
Kvinta 2 2/3´Nasat 2 2/3´
Oktava 2´Blockflöjt 2´
Mixtur 1-5 chNasat 1 3/5´
Trumpet 8´Cymbel 3 chPneumatisk
Krumhorn 8´


1971 Olof Hammarberg 24 stämmor 2 manualer och pedal.

Manual I Manual IIPedal
Principal 8´Gedackt 8´Subbas 16´
Rörflöjt 8´Fugara 8´Principalbas 8´
Oktava 4´Principal 4´Gedacktbas 8´
Traversflöjt 4´Koppelflöjt 4´Pommer 4´
Kvinta 2 2/3´Waldflöjt 2´Mixtur III
Oktava 2´Nasat 1 1/3´Basun 16´
Mixtur 1-5 chSesquialtera II
Trumpet 8´Scharf IIIMekanisk
Hautbois 8´
Tremulant
Båraryd

Bild på kyrkan

1882 kyrkan invigd.

Bild på Orgelfasad och orgel1881 Byggd av C Elfström Ljungby.16 stämmor 2 manualer och pedal.
1969 Genomgripande renovering.

Manual I Manual IIPedal
Borduna 16´Salicional 8´Subbas 16´
Principal 8´Flüte harmonique 8´Violoncell 8´
Fugara 8´Gamba 8´Basun 16´
Rörflöjt 8´Vox retusa 8´
Gemhorn 8´
Oktava 4´Mekanisk
Oktava2´
Cornett 4 ch
Trumpet 8´


1969 Genomgripande renovering

Manual I Manual IIPedal
Borduna 16´Vox Retusa 8´Subbas 16´
Principal 8´Flüte harmonique 8´Violoncell 8´
Fugara 8´Gamba 8´Basun 16´
Rörflöjt 8´Gamba 8´
Gemhorn 8´Callcant
Oktava 4´
Oktava2´
Cornett 4 ch
Trumpet 8´


Bild på kororgel

2000 Byggd av Magnusson 6 stämmor 1 manual och pedal.

Manual I Pedal
Gedackt 8´Subbas 16´
Principal 4´
Rörflöjt 4´
Oktava 2´
Nasat 1 1/3´
Bäckaby

Bild på kyrkanBild på Orgelfasad och orgel1961 Byggd av Hammarberg 15 stämmor 2 manualer och pedal.

Manual I Manual IIPedal
Principal 8´´Rörflöjt 8´Subbas 16´
Gedackt 8´Spetsflöjt 4´Borduna 8´
Oktava 4´Principal 2´Koralbas 4´
Rörflöjt 4´Sesquialtera 2 ch
Gemhorn 2´Scharf 2 ch
Mixtur 3 ch Mekanisk
Regal 8´
Bäckseda

Bild på kyrkanBild på gamla kyrkanBild gamla orgelnBild på Orgelfasad och orgel

1870 C J Carlsson Virestad 6 stämmor.
1917 Byggd av E A Setterquist & son Örebro
1959 Ombyggd av Hammarberg. 13 stämmor 2 manualer och pedal.

Manual I Manual IIPedal
Principal 8´Rörflöjt 8´Subbas 16´
Flue Harmonique 8´Hålflöjt 4´Gedackt 8´
Oktava 4´Principal 2´Oktava 4´
Täckflöjt 4´Scharf 2 ch
Svegel 2´
Mixtur 3 chSesquilaltera 2 ch Halvpneumatisk
Bälaryd

Bild på kyrkan

1200-talet i gråsten.
1600-talet uppfödes kyrkotornet.Bild på Orgelfasad och orgel

1839 Sven Nordström Norra Solberga.
1926 Renovering av Carl Richard Löfvander Stockholm.
1942 A Magnusson Göteborg Renovering 8 stämmor 1 manual.

Manual I Pedal
Principal 8´Borduna 16´
Rörflöjt 8´B/D f.ö. bihängd
Fleut Amabile 8´
Octava 4´
Fugara 4´
Qvinta 3´Mekanisk
Octava 2´
Crescendosvällare


??
Manual I Manual IIPedal
Rörflöjt 8´BGedackt 8´Subbas 16´
Principal 4´Gamba 8´
Spetsflöjt 4´Rörflöjt 4´
Waldflöjt 2´Principal 2´
Mixtur 3 ch Nasat 1 1/3´
Sesquilaltera 2 ch Mekanisk


Du är välkommen att höra av Dig, via E - mail

e-post orgelgruppen@get.to

Tillbaka