Orglar i Jönköpings län
Bilder på Kyrkorna, orglarna med text om regestrering m.m.


Jag arbetar med bilderna
Kommer inom kortÅker

Bild på kyrkan

Bild på Orgelfasad1854 Byggd av J N Söderling Göteborg. 14 stämmor
1938 Genomgripande ombyggnad av Mårtensson 20 stämmor
Manual IManual IIPedalverk
Principal 8´Rörflöjt 8´Subbas 16´
Dubbelflöjt 8´Salicional 8´Oktavbas 8´
Oktava 4´Principal 4´Oktava 4´
Täckflöjt 4´Flöjt 4´Fagott 16´
Kvinta 2 2/3´Waldflöjt 2´
Oktava 2´Nasat 1 1/3´
Mixtur 3 ch Cymbel 3 ch Pneumatisk
Trumpet 8´Krumhorn 8´Åminne

Bild på Kyrkan

Bild på Orgelfasad och orgelHuvudverkÖververkPedalverk
Principal 8´Gedakt 8´Subbas 16´
Rörflöjt 8´Principal 4´Oktava 8´
Oktava 4´ Gemshorn 4´Gedakt 8´
Gedacktflöjt 4´Blockflöjt 2´Oktava 4´
Kvinta 2 2/3´ Nasat 1 1/3´Nachthorn 2´
Oktava 2´Ters 4/5´Mixtur 3 chor
Mixtur 4 chor Scharf 2 chor Fagott 16´
Dulcian 16´Krumhorn 8´
Trumpet 8´Tremulant


Ås

Bild på kyrkanBild på Orgelfasad1869 Byggd av Carl Elfström Ljungby 12 stämmor 2 manualer och pedal.
1962 Byggd av Mårtensson Nybyggd.

Manual IManual IIPedalverk
Rörflöjt 8´Spetsgamba 8´Subbas 16´
Kvintadena 8´Gedackt 8´Principal 8´
Principal 4´Principal 4´Gemshorn 4´
Koppelflöjt 4´Rörflöjt 4´Rauschfeife 3 ch
Blockflöjt 2´Krumhornsregal 8´Fagott 16´
Sesquialtera 2 ch Nasat 1 1/3´Skalmeja 4´
Mixtur 3-4 ch Oktava 1´Mekanisk
Dulcian 8´Vox humana 8´
TremulantMekanisk
Åsenhöga

Bild på kyrkanBild på Orgelfasad och orgel18?? ? 5 stämmor.
1903 Byggd av Magnusson försedd med fläkt 12 stämmor 2 manualer.
1937 Trumpet utbytt mot Mixtur.

Manual I Manual IIPedalverk
Borduna 16´Violinprincipal 8´Bihangs
Principal 8´Violin 8´
Gedackt 8´Rörflöjt 8´
Gamba 8´Salicional 8´
Oktava 4´Flue octaviante 4´
Oktava 2´
Mixtur 3 ch
Mekanisk


1981 Västbo Orgelbyggeri Långaryd 18 stämmor 2 manualer och pedal.

Scharf 3 ch
Manual I Manual IIPedalverk
Principal 8´Rörflöjt 8´Subbas 16´
Rörflöjt 8´Salicional 8´Borduna 8´
Oktava 4´Vox retusa 4´Koralbas 4´
Spetsflöjt 4´Koppelflöjt 4´Fagott 16´
Waldflöjt 2´Principal 2´
Mixtur 3 chSifflöjt 1´
Sesquialtera 2 ch
Mekanisk
Marieholmskyrkan Åsenhöga

Bild på kyrkanBild på Orgelfasad och orgel

1962 Åkerman & Lund 5 stämmor

Manual I Pedalverk
Gedackt 8´Bihangs
Rörflöjt 4´
Principal 2´
Sifflöjt 1 1/3´D
Sifflöjt 1´B
Ödestugu

Bild på kyrkan

Bild på Orgelfasad och orgel

1870 Byggd av E A Zetterquist Örebro 8 stämmor.
1893 Byggd av Setterquist 12 stämmor 2 manualer och pedal. 1957 Byggd av Troels Krohn Hilleröd 13 stämmor 2 manualer och pedal.
Manual IManual IIPedalverk
Rörflöjt 8´Gedackt 8´Subbas 16´
Principal 4´Spetsgamba 8´Koralbas 4´
Gedacktflöjt 4´Kvintadena 4´
Gemhorn 2´Principal 2´
Scharf 3-4 ch Oktava 1´
Krumhorn 4´Mekanisk
Öggestorp

Bild på kyrkanBild på Orgelfasad och orgel1883 C J Carlsson Vrigstad.
1956 Byggd av Bernhard Svensson Oskarshamn.15 stämmor 2 manualer och pedal.

Manual IManual IIPedalverk
Borduna 16´Flue harmonique 8´Subbas 16´
Principal 8´Flue octaviante 4´Oktava 4´
Gedackt 8´Blockflöjt 2´Flöjt 4´
Flöjt 4´Sesquialtera 2 ch
Oktava 4´
Oktava 2´
Cornett 3 ch
Mixtur 3 ch Mekanisk
Ökna

Bild på kyrkanBild på Orgelfasad och orgel1846 Byggd av Sven Nordström Eksjö
1949 Byggd av Åkerman & Lund 17 stämmor 2 manualer och pedal.

Ursprunglig disposition
Manual IManual IIPedal
Principal 8´Gedackt 8´Subbas 16´
Dubbelflöjt 8´Principal 4´Principalbas 8´
Oktava 4´Rörflöjt 4´Oktava 4´
Flöjt 4´Blockflöjt 2´
Kvinta 2 2/3´Nasat 1 1/3´
Oktava 2´Oktava 1´
Mixtur 3-4 ch Krumhorn 8´
PneumatiskTremulant


1985 Nils Olof Berg Nye 9 stämmor.

Manual IPedal
Principal 8´ DBihängd
Gedackt 8´B
Fleut dámour 8´D
Fugara 8´D
Oktava 4´
Flauto 4´
Kvinta 3´
Oktava 2´
Trumpet 8´B/D Mekanisk


Ölmstad

Bild på kyrkanBild på Orgelfasad och orgel

1680 Byggd av Georg Heim Norrköping 6 stämmor.
1774 Byggd av Jonas Wistenius Linköping 10 stämmor.
1885 Byggd av Åkerman & Lund Stockholm 12 stämmor
1962 Omdisponerad av Frede Aagaard. 13 stämmor 2 manualer och pedal.

Manual I Manual IIPedal
Gedackt 8´trä Kvintadena 8´Subbas 16´
Principal 4´Gedackt 4´Kvintadena 4´
Kvintadena 4´Principal 2´
Nasard 2 2/3´Cymbel 1 ch
Blockflöjt 2´
Tertian 1 1/3´Mekanisk
Mixtur 3 ch


1972 J Kûnkel Orgelverkstad AB Lund 13 stämmor 2 manualer och pedal.

Manual I Manual IIPedal
Principal 8´Rörflöjt 8´Subbas 16´
Gedackt 8´Gedackt 4´Blockflöjt 4´
Oktava 4´Principal 2´
Quinta 2 2/3´Scharf 2 chor
Blockflöjt 2´
Ters 1 3/5´Mekanisk
Mixtur 4 ch


Kororgel

Öreryd

Bild på kyrkanBild på Orgelfasad och orgel

1760 Orgeln byggd av J Vistenius ( Magasinerad ) 1770

Manual I Manual IIPedal
Rörflöjt 8´BGedackt 8´Subbas 16´
Principal 4´Gamba 8´Borduna 8´
Spetsflöjt 4´Rörflöjt 4´
Waldflöjt 2´Principal 2´
Mixtur 3 ch Nasat 1 1/3´
Sesquilaltera 2 ch Mekanisk


Du är välkommen att höra av Dig, via E - mail

e-post orgelgruppen@get.to

Tillbaka