Orglar i Jönköpings län
Bilder på Kyrkorna, orglarna med text om regestrering m.m.


Jag arbetar med bilderna
Kommer inom kortAdelöv

Bild på kyrkan

1833 byggdes den nya kyrkan.


Bild på Orgelfasad och orgel

1878 Carl Elfström Ljungby. 11 stämmor
1985 om och tillbyggnad av Olof Hammarberg Göteborg 20 stämmor 2 manualer och pedal.
1953 Ombyggdes orgeln av danske orgelbyggaren Troels Krohn.Hilleröd.

Manual IManual IIPedalverk
Borduna 16´Borduna 8´Subbas 16´
Principal 8´Salcional 8´Violoncell 8´
Oktava 4´Principal 4´Flöjtbas 4´
Oktava 2´Flöjt 4´Basun 16´
Rörflöjt 8´Svegel 2´
Tvärflöjt 4´Mixtur III
Gamba 8´Sesquialtera II
Quinta 2 2/3´
Trumpet 8´Koppel:Almesåkra

Bild på KyrkanBild på Orgelfasad och orgel1869 Byggd av Setterqvist Örebro 13 stämmor 2 manualer.

Manual IManual IIPedalverk
Borduna 16´Rörflöjt 4´Subbas 16´
Principal 8 B/DFlue octaviante 4´Borduna 8´/TD>
Flue harmonique 8´Svegel 2´Basun 16´
Gamba 8´
Oktava 4´
Oktava 2´
Trumpet 8´Mekanisk


Alseda

Bild på kyrkanBild på Orgelfasad1709 ??
1788 Lars Strömblad.
1862 Johannes Magnusson Lemnhult 17 1/2 stämmor.
1940 Byggd av Olof Hammarberg 20 stämmor 2 manualer 0ch pedal.
1955 Tillkom trumpet 8`av Olof Rydén Stockholm.

Manual IManual IIPedalverk
Borduna 16´Rörflöjt 8´Subbas 16´
Principal 8´Salicional 8´Ekobas 16´
Gedackt 8´Principal 4´Oktava 8´
Oktava 4´Gemhorn 4´Flöjt 4´
Flöjt 4´Nasard 2 2/3´
Oktava 2´Blockflöjt 2´
Mixtur 4 ch Ters 1 3/5´Pneumatisk
Trumpet 8´Krumhorn 8´


1981 Nils Olof Berg 26 stämmor 3 manualer och pedal.

Manual IManual IIPedalverk
Principal 8´Öppenflöjt 8´Bourdon 8´Subbas 16´
Blockflöjt 8´Rörflöjt 4´Principal 4´Borduna 8´
Piffaro 8´Gamba 4´Oktava 2´Basun 16´
Oktava 4´Waldflöjt 2´Cornett IIIClairon 4´
Gedackt 4´Ters 1 3/5´Tremulant
Kvinta 2 2/3´Nasat 1 1/3´
oktava 2´Principal 1´
Mixtur IV Dulcian 16´
Trumpet 8´ Cromorne 8´
Tremulant
Anderstorp

Bild på kyrkanBild på Orgelfasad och orgel

1861 Orgeln 9 stämmor byggd av Frans Andersson Stockholm.12 stämmor
1877 Byggd av A.W. Lundahl Orgelverkstad Malmö.
1926 Orgeln byggd av herman nordfors Lidköping, 23 stämmor 2 manualer och pedal.
1948 Omdisponering av Lindegren.
1972 Olof Hammarberg Göteborg.26 stämmor 2 manualer och pedal.

Huvudverk SvällverkPedalverk
Borduna 16´Gedakt 8´Subbas 16´
Principal 8´Fugara 8´Principal 8´
Rörflöjt 8´Principal 4´Gedaktbas 8´
Oktava 4´Rörflöjt 4´Kvintadena 4´
Spetsflöjt 4´Oktava 2´Nachthorn 2´
Kvinta 2 2/3´Gedaktflöjt 2´Rauschkvint III
Oktava 2´Nasat 1 1/3´Fagott 16´
Mixture 3-4 ch Sesquialtera II Mekanisk
Trumpet 8´Scharf III
Dulcian 8´
Tremulant


Bild på Kororgel

1964 Västbo Orgelbyggeri Långaryd.
1986 flyttades orgel hit från församlingshemmet.
Huvudverk Pedalverk
Gedackt 8`RSubbas 16´
Rörflöjt 4´
Principal 2´
Sifflöjt 1´
Mariakapellet Anderstorps församlingshem

Bild på kyrkanBild på Orgelfasad och orgel

1964 Västbo Orgelbyggeri Långaryd.
1986 flyttades orgel till kyrkan, som kororgel.
1986 En elorgel.
Huvudverk
Gedackt 8`R
Rörflöjt 4´
Principal 2´
Sifflöjt 1´
Angerdshestra

Bild på kyrkanBild på Orgelfasad och orgel

1840 Byggd av J Andersson
Huvudverk SvällverkPedalverk
Borduna 16´Rörflöjt 8´Subbas 16´
Principal 8´Principal 4´Gedackt 8´
Flue harmonique 8´Waldflöjt 2´Koralbas 4´
Aneby

Bild på kyrkanBild på Orgelfasad och orgel

1964 Byggd av A. Magnusson 12 stämmor 2 manualer och pedal.

HuvudverkBröstverkPedalverk
Rörflöjt 8´Rörflöjt 4´Subbas 16´
Principal 4´Gedackt 8´Gedackt 8´
Waldflöjt 2´´Principal 2´koralbas 4´
Mixtur 3 ch Scharf 3 ch
Trumpetragal 8´
Mekanisk


KororgelManualPedal
Gedackt 8´Bihängd
Principal 4´
Rörpommer 4´
Waldflöjt 2´
Nasat 1 1/3´Mekanisk
Anderstorp

Bild på kyrkanBild på Orgelfasad och orgel

1926 Byggd av Nordfors & Co
1948 Omdisponerad och utbyggd av Lindegren 23 stämmor 2 manualer.

HuvudverkBröstverkPedalverk
Borduna 16´Salicional 8´Subbas 16´
Principal 8´Rörflöjt 8´Oktava 8´
Spetsflöjt 8´Principal 4´Borduna 8´
Gedackt 8´Gedackt 4´Koralbas 4´
Okrava 4´Waldflöjt 2´Basun 16´
Hålflöjt 4´Ters 1 3/5´
Kvinta 2 2/3´Nasat 1 1/3´
Oktava 2´Oktava 1´
Mixtur 5 ch Trumpet 8´Pneumatisk


KororgelManualPedal
Gedackt 8´Bihängd
Principal 4´
Rörpommer 4´
Waldflöjt 2´
Nasat 1 1/3´Mekanisk
Annefors kapell

Bild på kyrkanBild på Orgelfasad och orgel1971 Byggd av A. Magnusson Mölnlycke.

Ursprunglig disposition
HuvudverkPedal
Principal 8´Bihang
Gedackt 8´
Quintadena 8´
Principal 4´
Ganba 4´
Openfleut 8´
Gedachtfleut 4´Tremulant
Quinta 3´
Octava 2´
Mixtur 3 chor
Trompet 8´
Vox humana 8´


HuvudverkSvällverkPedal
Principal 8´ 1813Gedacht 8´ 1977Subbas 16´ 1885
Gedackt 8´ 1813Viola di Gamba 8´ 1977Octava 8´ 1977
Quintadena 8´ 1813Flagfleut 4´ 1977Octava 4´ 1977
Salicional 8´ 1885Spetsfleut 2´ 1977Basun 16´ 1977
Principal 4´ 1813Vox humana 8´ 1977
Gedachtfleut 4´ 1813Scharf 2 chor 1977
Quinta 3´ 1813Tremulant
Octava 2´ 1813
Mixtur 3 chor 1977
Trumpet 8´ 1977


KororgelManualPedal
Principal 4´Subbas 16´
Rörflöjt 4´
Waldflöjt 2´
Nasat 1 1/3
Gedackt 8´
Fugara 8´
Askeryd

Bild på kyrkanBild på Orgelfasad och orgel

1590 Nämns den första orgeln.
1676 Skänks ett orgelverk till kyrkan.
1700 Det skänkta orgelverket ersätts.
1760 Orgeln byggd av J Vistenius ( Magasinerad )

Manual I Manual IIPedal
Rörflöjt 8´BGedackt 8´Subbas 16´
Principal 4´Gamba 8´Borduna 8´
Spetsflöjt 4´Rörflöjt 4´
Waldflöjt 2´Principal 2´
Mixtur 3 ch Nasat 1 1/3´
Sesquilaltera 2 ch Mekanisk


1770 Tillkommer en bihangspedal.
1839 Sker en omdisponering av Nils Ahlstrand Norra Solberga.
Manual I Manual IIPedal
Rörflöjt 8´BGedackt 8´Subbas 16´
Principal 4´Gamba 8´Borduna 8´
Spetsflöjt 4´Rörflöjt 4´
Waldflöjt 2´Principal 2´
Mixtur 3 ch Nasat 1 1/3´
Sesquilaltera 2 ch Mekanisk


Du är välkommen att höra av Dig, via E - mail

e-post orgelgruppen@get.to

Tillbaka