21:36 2011-05-16 orglarivaxjo_a-o
Orglar i Växjö
Bilder på Kyrkorna, orglarna med text om regestrering m.m.


Jag arbetar med bilderna
Kommer inom kort


Växjö Domkyrka

Bild på KyrkanFrån början var kyrkan en träkyrka.
På 1100-talet byggdes en stenkyrka.
På 1400-talet blev den en stor och ståtlig och försågs med två torn.
Efter branden 1740 fick kyrkan bara ett torn.
1958-1960 åtefick kyrkan sitt medeltida utseende med de två tornen.

Bilder på Orgelfasader

Den gamla orglen till 19401570 Brand i kyrkan 1577 byggdes den första kända orgeln.
1691 ersattes denna med en orgel byggd av Hans Henrich Cahman 27 stämmor
1740 förstördes denna av en brand i kyrkan
Fasaden påbörjades 1774 av Lars Wahlberg och efter dennes död 1776, fullbordades
1779 av Olof Schwan Stockholm. 33 stämmor
1885 byggdes en ny orgel av Åkerman & Lund Stockholm 31 stämmor.
1940 Byggdes orgeln av Marcussen & Son Aabenraa Danmark
1960 Ryggpositivet
2002
HuvudverkRyggpositiv SvällverkPedalverk
Gedacktpommer 16´Principal 8´Principal 8´ Principal 16´
Principal 8´fasadGedakt 8´Rörflöjt 8´ Subbas 16´
Spetsflöjt 8´Qvintadena 8´Salicet 8´ Gedakt 8´
Rörflöjt 4´Oktava 4´Voix celeste 8´ Oktava 8´fasad
Oktava 4´Koppelflöjt 4´Gedaktflöjt 4´ Rörkvint 4´
Kvinta 2 2/3 Gemshorn 2´Principal 4´ fasadOktava 4´
Oktava 2´Nasat 1 1/3Piccolo 2´ Nachthorn 2´
Waldflöjt 2´Sesquialtera 2 chor Oktava 1Mixtur 6 chor
Cornett 3 chor Scharf 4 chor Spetsqvint 2 2/3 Rauschvint 2 chor
Mixtur 5-7 chorDulcian 16´Ters 1 3/5 Basun 16´
Cymbel 3 chor Krummhorn 8´Mixtur 5 chor Trumpet 8´
Trumpet 8´Tremulant Cymbel 3 chor Trumpet 4´
Fagott 16´
Trumpet 8´
Oboe 8´
Skalmeja 4´
Tremulant


Orglen från 1940 till 2002HuvudverkÖververketPedalverk
Quintadena 16´Gedackt 8´ Untersatz 16´
Principal 8´fasadPrincipal 4´Quinta 6´
Octava 4´Octavca 2´Gedakt 8´
Octava 2´Scharf 3 chor Quinta 3´
Scharff 3 chorQuinta 3´Principal 8´
Trompette 16´Trompette 8´Oktava 4´
Trompette 8´Trompette 4 bas Blockfleut 1´
Viola da Gamba 8´Vox Humana disk Scharf 3 chor
Flagfleut 8´Quintadena 8´ Basun 16´
Fleutetravers 4´Kortfleut 4´Trompette 8´
Spetsfleut 4´Trompette 4´
Rohrfleut 4´


Orglen från 2002HuvudverkRyggpositiv SvällverkPedalverk
Gedacktpommer 16´Principal 8´Principal 8´ Principal 16´
Principal 8´fasadGedakt 8´Rörflöjt 8´ Subbas 16´
Spetsflöjt 8´Qvintadena 8´Salicet 8´ Gedakt 8´
Rörflöjt 4´Oktava 4´Voix celeste 8´ Oktava 8´fasad
Oktava 4´Koppelflöjt 4´Gedaktflöjt 4´ Rörkvint 4´
Kvinta 2 2/3 Gemshorn 2´Principal 4´ fasadOktava 4´
Oktava 2´Nasat 1 1/3Piccolo 2´ Nachthorn 2´
Waldflöjt 2´Sesquialtera 2 chor Oktava 1Mixtur 6 chor
Cornett 3 chor Scharf 4 chor Spetsqvint 2 2/3 Rauschvint 2 chor
Mixtur 5-7 chorDulcian 16´Ters 1 3/5 Basun 16´
Cymbel 3 chor Krummhorn 8´Mixtur 5 chor Trumpet 8´
Trumpet 8´Tremulant Cymbel 3 chor Trumpet 4´
Fagott 16´
Trumpet 8´
Oboe 8´
Skalmeja 4´
Tremulant


Knut Sitell vid sin orgelKororgelKororgeln tillkom 1984 och byggdes av Västbo Orgelbyggeri
Långaryd 24 stämmor 2 manualer och pedal.
samt cymbelstärna med 6 bronsklockor.

HuvudverkBröstverkPedalverk
Principal 8´Trägedackt 8´Subbas 16´
Rörgedackt 8´Vox retusa 8´Oktavbas 8´
Oktava 4´Rörflöjt 4´Gedacktbas 8´
Spetsflöjt 4´Principal 2´Gedacktpommer 4´
Kvinta 2 2/3´Blockflöjt 2´Nachthorn 2´
Oktava 2´Ters 1 3/5´Fagott 16´
Ters 1 3/3´Nasat 1 1/3´
Mixtur 3-4 chorCymbel 2 chor
Trumpet 8´Rörskalmeja 8´Cymbelstjärna
TremulantTremulantMekanisk


OrgelpositivOrgelpositivet byggdes 1957 av Marcussen & Son och har 5 stämmor.
Manual I
Gedackt 8´
Rörflöjt 4´
Principal 2´´
Blockflöjt 2´
Oktava 1´Mekanisk
Växjö kapell

Kapellet

Vid ingelstadvägen uppförden på 1600-talet ett kapell
Kyrkan flyttades 1745 till SSS-området.
Kapellet revs 1960.Hovshaga Kapell

Bild på kapellet1983 J. Kunkels orgelverkstad AB Lund

Bild på OrgelfasadHuvudverk SvällverkPedal
Gedackt 8´Rörflöjt 8´Subbas 16´
Principal 4´Koppelflöjt 4Borduna 8
Waldflöjt 2´Spetskvint 2 2/3´
Svegel 1´
TremulantMekanisk
Högstorps Kyrka

Bild på kyrkanBild på Orgelfasad1966 Västbo Orgelbyggeri Ingvar Johansson Långaryd.
1993 Ny orgelinvigning

Dispostion:

Manual 1Manual IIPedal
Rörflöjt 8´Gedackt 8´Subbas 16´
Traversflöjt 4´Rörflöjt 4´Gedackt 8´
Principal 4´ Principal 2´Gedacktpommer 4´
Kvinta 2 2/3 Nasat 1 1/3´
Mixtur 3 ch Mekanisk
Johannesgården

Bild på kyrkanBild på Orgelfasad

HV ISV IIPed
Rörflöjt 8´Borduna 8´Subbas 16´
Rörflöjt 8´Borduna 8´
Katadralskolan

Bild på SkolanBild på Orgelfasad

OBS: Orgel finnes ej kvar på skolan.
är nu kororgel i Östra Torsås kyrka.Manual IManual IIPedal
Mixtur 2-3 chorHolzgedakt 8´Subbas 16´
Gemshorn 2´Blockflöjt 4´Quintade 4´
Principal 4´Principal 2´
Rörflöjt 8´Regal 8´
Katolska Kyrkan

Bild på Skolan

Bild på Orgelfasad

OBS Stämmer ej
Manual IManual IIPedal
Mixtur 2-3 chorHolzgedakt 8´Subbas 16´
Gemshorn 2´Blockflöjt 4´Quintade 4´
Principal 4´Principal 2´
Rörflöjt 8´Regal 8´
Lärarhögsskolan

Bild på SkolanBild på OrgelfasadHV ISV IIPed
Rörflöjt 8´Borduna 8´Subbas 16´
Rörflöjt 8´Borduna 8´
Maria Kyrkan

Bild på KyrkanBild på Orgelfasad1981 byggdes orgeln av A Mårtensson Orgelfabrik AB Lund
25 stämmor med sammanlagt 1676 pipor av varierande längd från 8 mm till 2 1/2 meter

HuvudverkBröstverkPedalverk
Pommer 16´Rörflöjt 8´´Subbas 16´
Principal 8´Gamba 8´Principal 8´
Gedackt 8´Unda Maris 8´Borduna 8´
Oktava 4´Principal 4´Flöjtbas 4´
Spetsflöjt 4´Koppelflöjt 4´Rauschkvint 3 chor
Oktava 2´Blockflöjt 2´Fagott 16´
Cornett 3 chor Nasat 1 1/3 Skalmeja 4´
Mixtur 4 chor Cymbel 3 chor
Trumpet 8´Rörskalmeja 8´
TremulantMissionskyrkan

Bild på KyrkanBild på Orgelfasad

Orgelfasaden ritad av Jan Forsberg Växjö.

1974 Grönlunds Orgelbyggeri 13 stämmor
Orgeln invigdes 6 april 1974.
Diplomorganisten Roland Forsberg Stockholm var invigningsorganist.

Manual I Manual IIPedal
Rörflöjt 8´Gedakt 8´Subbas 16´
Spetsflöjt 4´Principal 4´Gedakt 8´
Gedaktflöjt 4´Svegal 2´Kvintadena 4´
Waldflöjt 2´Scharf 2 ch
Mixtur 3 ch Dulcian 8´
Sankt Sigfrids Kapell

Bild på kapelletDen 18 decemberm1948 invigdes folkhögskolans klockstapel, byggd av elever.
Samma datum 18 december 1955 invigs själva kapellet
som från början är ett sädesmagasin från 1700-talet.

Bild på Orgelfasad

HV ISV IIPed
Rörflöjt 8´Borduna 8´Subbas 16´
Rörflöjt 8´Borduna 8´
Sandsbro Kapell

Bild på kyrkan

Bild på Orgelfasad

Orgel byggd av Gebruder Johmhich Orgelbyggeri i Dresden Opus 829

HV IPed
Gedacht 8´Subbas 16´
Rörflöjt 4´
Principal 2´
Limbelm 3 chor
Sjukhuskyrkan SSS

Bild på kyrkanKyrkan flyttades hit 1745 till sss-området.

Kyrkogården på SSS området

Bild på Orgelfasad

Vid orgeln Jan Forsberg

1862 byggdes orgeln av Karl August Johansson Näshult. 6 stämmor en manual
Dr. Leidholms förtjänst att orgeln finns. Orgeln är K-märkt
Kontor var Märta Lamme.
Där efter Ture Olsson.

HV ISV IIPed
Rörflöjt 8´Borduna 8´Subbas 16´
Rörflöjt 8´Borduna 8´
Skogslyckan Kyrka

Bild på kyrkanBild på Orgelfasad, den nya1990 den 1/12 invigdes den nya orgeln, byggd av Burgman Orgelbyggeri i Kungsäter 19 Stämmor.

HV ISV IIPed
Rörflöjt 8´Borduna 8´Subbas 16´
Rörflöjt 8´Borduna 8´


Bild på Orgelfasad, den gamlaFasaden från den föregående orgeln, vilken var byggd 1894 av Carl Elfström Ljungby
för Uråsa kyrka, hitflyttad 1955 7 1/2 stämmor.
1920 restauerad av Hammarberg
1966 Anders Perssons Orgelbyggeri Viken.

HuvudverkSvällverkPedalverk
Gedackt 8´Rörflöjt 8´Subbas 16´
Principal 4´Salicional 8´Oktava 3´
Waldflöjt 2´Gemshorn 4´Gedackt 4´
Mixtur III Oktava 2´
Dulcian 8´
Smålands Muséum

Bild på Smålands Muséum

1690 Hana Henrich Cahman Växjö
1700 tillkom orgelhusets bemålning.
1850 flyttad till Uråsa kyrka och uppsatt av J N Söderling Göteborg.
1895 överförd som deposition till Smålanda Museum.
1934 Uppsatt och rest av Nils Hammarberg Göteborg som härvid även insatte manualverket
vilket i senare tid flyttats till orgelns framsida, på dess ursprungliga plats.
1953 reparerad av Bröderna Moberg sandviken.

Bild på OrgelfasadHV I
Gedacht 8´
Principal 4´
Qvinta 3´
Octava 2´
Tertia 1 3/5´
Mixtur 3 chor
Scharf 2 chor
Trumpet 8´


Jan Cedmark vid orglen

Tegnér Kapellet

Bild på KapelletBild på Orgelfasad

Den gamla orglen1991 Einar Berg Stockholm

Manual
Gedackt 8´
Principal 4´
Oktava 2´
Täckflöjt 2´


Den nya orglen från 19??1994 Ny orgel byggd av Ingvar Johansson Västbo orgelbyggeri Värnamo

HV ISV IIPed
Rörflöjt 8´Borduna 8´Subbas 16´
Rörflöjt 8´Borduna 8´
Teleborgs Kyrka

Bild på Kyrkan

Bilder på Orgelfasader

Den gamla orglen1976 byggd av Nils-Olof Berg Nye
19?? Walter Thür-orgeln

HuvudverkSvällverketPedal
Blockflöjt 8´Rörflöjt 8´Subbas 16´
Principal 4´Spetsflöjt 4´Gedakt 8
Gedakt 4´Principal 2´
Alikvot 1´Tertian
Alikvot 2/3´Tremulant
Alikvot 1/2´Mekanisk


Den ny orglen från 19??

HV ISV IIPed
Rörflöjt 8´Borduna 8´Subbas 16´
Rörflöjt 8´Borduna 8´
Västrabo

Bild på KyrkanBild på Orgelfasad1957 byggdes orgeln av Paul Otto Göttingen Tyskland.

Manual IManual IIPedalverk
Gedackt 8´Quintaden 8´Quintaden 16´
Blockflöjt 4´Rörflöjt 4´Waldflöjt 2´
Principal 2´Quinter 1 1/3
Mixtur 3-4 f Regal 8´Mekanisk


Du är välkommen att höra av Dig, via E - mail

e-post orgelgruppen@get.to

Tillbaka